چگونه زنان را براي برقراری سكس تشنه كنيد

چگونه زنان را براي برقراری سكس تشنه كنيد


بسياري از زنان همواره خود را براي برقراري رابطه بي ميل نشان مي دهند و طوري رفتار مي كنند كه گويا در حال لطف به مرد هستند و براي آنها رابطه جنسي اهميت چنداني ندارد.اين باعث مي شود كه مردان همواره براي يك شب سكسي مدام التماس كنند و در نهايت هم همه چيز با سرعت پايان پذيرد. اما اين بار با اجراي اين دستور العمل در طول هفته زن را براحتي آماده مي كنيد و وي را چنان ديوانه و تشنه خواهيد ساخت كه به شما حمله كند!
ما عاشق خوب داريم. عاشق خيلي خوب داريم و عاشق زرنگ! دو گروه اول كساني هستند كه تنور آنها هميشه داغ است و آماده ولي آنها همواره آخر شب بالشت خود را بغل كرده اند و به روز خود مي انديشند! اما عاشقان زرنگ كساني هستند كه تنور را براي لحظاتي روشن مي كنند و هدف را مي زنند!

در ابتدا بياموزيد كه :
1-اگر شما دو روز پيش سكس داشته ايد و امروز هم سكس مي خواهيد دليل مهم آن اين است كه شما ارضا فيزيكي شده ايد (دو روز پيش) اما ذهني ارضا نشده ايد!
2- اگر يكبار در هفته از شب تا صبح مشغول فعاليت جنسي باشيد و خود را تخليه كنيد بهتر است از اينكه هر شب براي يكبار رابطه داشته باشيد.
3- اگر بياموزيد كه رفتار جنسي خود را تنظيم كنيد و تخليه درست شويد مي توانيد روزهاي ديگر را به خود برسيد و فعاليتهاي بدني و ذهني خود را داشته باشيد و خود را به روز نگه داريد در غير اينصورت در هر دو روز يكبار مغز شما بطرف سكس خواهد رفت و هزينه هاي آن. بياموزيد كه در زماني كه سالم تخليه شده باشيد مي توانيد ذهن خود را آماده سازيد و بازي نماييد.
اما در بر عكس اين حالت شما هميشه توسط وي حاضر هستيد بازي بخوريد تا به نوايي برسيد!
پس تا اكنون بايد به اين نتيجه رسيده باشيد كه بهتر است به جاي اينكه مدام در خواست سكس نماييد آن را از ذهن خود بيرون بريزيد و خود را براي روز مشخص آماده سازيد. در اين مدت براحتي به بازي خود ادامه دهيد .

روز اول - بوسه و تمام !
امروز شما وي را براي چندين بار در زمانهاي مناسب مي بوسيد. طوري وي را ببوسيد كه انگار فردايي وجود ندارد! به آرامي و موقرانه لبهايتان را بروي لبهاي وي بگذاريد و آن را نگه داريد . سعي نكنيد محكم بوسه بگيريد اما در نظر داشته باشيد كه حتما لبهاي وي را در اختيار خود داشته باشيد.
در زمانيكه حس كرديد خسته شده وي را به آرامي در كنار خود بنشانيد و شانه هاي وي را ماساژ دهيد. بعد نگاهي مستقيم در چشمانش بكنيد ولي لام تا كام حرف نزنيد! سكوت شما باعث تاثير عميقي مي گردد. اين نگاهها هم براي تازه عروسها و هم براي زناني كه مدتهاست از ازدواج آنها مي گذرد يك تاثير بسیار دارد و ا و را در رویا و احساسات غرق می کند .

روز دوم - بوسه و ارتباط:
امروز همان كار ديروز را انجام مي دهيد با اين فرق كه يكم ادويه آن را بيشتر مي كنيد! باز هم بوسه و اين بار يك ذره طولانيتر ! بوسه باعث خواهد شد كه تمام تنش مور مور شود و بوسه هاي طولاني باعث خواهد شد كه احساس كند مي خواهد يونيزه شود و در شما فرو رود! يه توصيه به پسرهايي كه تازه براي اولين بار مي خواهد دوست دخترشان را ببوسند و نمي دانند كه چه كنند! هرگز بوسه طولاني نگيريد! بسيار كوتاه و فقط بوسه اي سريع از لبان وي!
زنان دوست دارند كه به حرفهاي آنها گوش بدهيد. زنان خود نيز مي دانند كه حرف زدن انها چقدر مي تواند همانند يك شكنجه باشد و براي همين وقتي مي بينند كه شما گوش مي دهيد بسيار خرسند خواهند شد. براي همين از وي سوالي بپرسيد و پس از آن دوباره سوال ديگر را در ادامه اين موضوع بپرسيد. هدف از اين قسمت القا اين حس است كه وي براي شما مهم است و شما به او توجه دارید و برایش ارزش قائل هستید .

روز سوم - بوسه و تماس با سينه ها!
بوسه همچنان شاه كليد ماجراي ماست.بخاطر بسپاريد كه قرار است وي را تشنه كنيد ، نه اينكه وي را تحريك كنيد.پس از بوسيدن لاله هاي گوش و يا زير گلو و امثالهم خود داري كنيد! اين بار وي را ببوسيد . ترجيحا در آشپزخانه و در شرايطي كه وي در حالت ايستاده باشد . وي را بغل كنيد و وزن وي را بروي پاهاي خود بياندازيد و لبهاي وي را ببوسيد. در حاليكه دست چپ شما و پاها ي شما وزن وي را بروي خود تحمل مي كند با دست راست به آرامي سينه هاي وي را از روي لباس بفشاريد.اگر مي دانيد كه وي از فشار دادن سر سينه هاي خود حس خوبي پيدا مي كند با انگشت آنها را بفشاريد و تمام.

روز چهارم - بوسه و تماس تلفني:
امروز در كنار بوسه اي كه صبح از وي گرفته ايد بايد از سر كار به وي زنگ بزنيد و به وي بگوييد كه نمي توانييد از فكر كردن به وي دست برداريد و مدام با اينكه سر كار هستيد ناچاريد كه حواس خود را كه معطوف وي شده پرت كنيد و آن را به كار اختصاص دهيد! به وي بگوييد كه مدام در ذهنتان لحظات زيبايي كه شما وي را در آغوش گرفته ايد در ذهنتان نقش مي بندد و اينكه شبهايي كه با وي رابطه داريد چقدر برايتان جذاب است و از وي تشكر كنيد كه چنين شبهايي را برايتان مي آفريند! به وي بگوييد كه دلتان برايش تنگ شده و منتظر هستيد كه هرچه سريعتر به خانه برگريديد و وي را در آغوش بگيريد.
به خانه كه رسيديد هيچ كار عجيبي كه حتي نزديك به سكس باشد هم انجام نمي دهيد. فقط بوسه هاي ساده و شام دلپذيري را كه وي براي شما ترتيب داده ميل مي كنيد! با هم حرف مي زنيد و بعد از آنهم مي خوابيد . يادتان باشد كه زياد در تخت شوخي نكنيد و سريعا بخوابيد .! ان روي خود را حفظ كنيد چون فردا روز بزرگي براي شما خواهد بود.وي به اندازه كافي ديوانه سكس شده و مدام از خود مي پرسد كه جريان چيست! وي ميبيند كه علاوه بر چيزهايي كه شما مي گوييد چيزي عايدش نمي گردد! تا حدي ممكن است كه نگران شود كه شما عميقا از وي راضي نيستيد.!

روز پنجم - Thats it:
امروز روز ي است كه شما پرنده خود را شكار مي كنيد. وي را مي بوسيد و تمام كارهايي را كه قبلا انجام داده ايد انجام مي دهيد..موزيك مناسب خود را مي گذاريد حمام مي رويد و حوله خود را بدوش مي اندازيد و از شورتهاي اسليپ استفاده مي كنيد.چراغهاي آباژور را روشن مي كنيد و با وي اندكي مي رقصيد و به آرامي گوشه اي مي نشينيد و خود را خشك مي كنيد.ليوان شربت را براي خود و وي آماده مي كنيدو آن را میل مي كنيد تلفن را هم از پريز مي كشيد! در اينجا تنها كاري كه مي كنيد به آرامي به حركاتش خيره مي گرديد. مطمئن باشيد تا چند دقيقه ديگر وي براي سكس به شما حمله خواهد كرد و تمام بدنتان را چنگ خواهد زد و لبانتان را گاز خواهد گرفت.شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM