ارگاسم چيست؟

ارگاسم چيست؟

اين مرحله اي است که افراد بخاطرش رابطه جنسي برقرار مي کنند. ارگاسم وانزال دو مورد کاملاٌ مجزا از يکديگر مي باشند و به اعتقاد من مشکل عمده آقايان از اينجا آغاز مي گردد که اين دو مرحله مي توانند بدون يکديگر اجرا شوند. ارگاسم هم مي تواند همانند مرحله انزال کامل و يا ناقص باشد. ارگاسم يکي از موارديست که خانمها در آن خيلي موفقتر از آقايان هستند! البته از نظر کمي و نه کيفي! به زبان ساده تر ارگاسم در خانمها خيلي کاملتر از آقايان صورت مي پذيرد.
چون زنها قدرت آزادسازي خود را براحتي دارا هستند و براي همين گاهي مي شنويد که فلان زن مثلاٌ در صورت ارگاسم شديد لحظاتي اصلاٌ از حال مي رود! اما در مردان بخاطر اينکه از نظر شخصيتي قصد کنترل بر همه چيز را دارند هيچگاه ارگاسم کاملي صورت نمي گيرد. متاسفانه چون آقايان حتي در طول رابطه نيز مجبور هستند که انزال و ارگاسم را کنترل کنند هيچگاه نمي توانند به لذت بالاي 60 درصد در طول رابطه جنسي دست يابند .
از سوي بعضي از مردان عنوان مي شود که آنها در مدت کمتر از يک دقيقه به انزال مي رسند و اين براي آنها ناراحت کننده است. دليل اصلي اين است که فرد هنوز به ارگاسم نرسيده و انزال براي وي نشانه پايان رابطه خواهد بود.
اگر انزال و ارگاسم در مردان همزمان اتفاق مي افتاد مسلماٌ همين زمان کوتاه نيز براي تحصيل لذت کافي بود ولي بدليل وجود اين فاصله ديگر چنين امکاني شدني نخواهد بود. ارگاسم همانطور که در مقالات گذشته ذکر کردم کاملاٌ موردي رواني مي باشد و زندگي و تکنولوژي بشري نيز توانسته در آن کاملاٌ دخالت کند.ارگاسم در يک فرد بومي ( يا به زبان خودي جنگلي! ) خيلي راحتتر و شيرينتر و کاملتر از فردي است که در شهر زندگي مي کند. بعضي از اين محيط زيستي ها! دليل آن را هواي سالم و غذاي سالم ميدانند که به اعتقاد من اينها اصلاٌ درست نيست!

چراکه اين موارد در کيفيت انزال نقش دارد و نه در مورد ارگاسم! ارگاسم يک مورد کاملاٌ روحي بوده و هيچ ارتباطي به موارد ياد شده بالا ندارد. در صورت رعايت اصول موارد بالا اگر بخواهيم ارگاسم را در مردان مثل تعاريف قديمي مرحله انزال ندانيم , تعريف ارگاسم در مردان چيز بسيار سختي مي گردد. در واقع به اعتقاد من تعريف ارگاسم در مردان زمان دستيابي به رفتارهاي جنسي فرد مي باشد و برخلاف زنان اين زمان نيز مقطعي نيست.
هر چقدر که مرد در طول رابطه به اين رفتارها بيشتر دست پيدا کند رضايت و ارگاسم بهتري خواهد داشت. در مردان حتي تحرک و خود عمل فيزيکي رابطه نيز بخشي از ارگاسم آنان تلقي مي گردد. براي همين است که مردان عموماٌ انتظار دارند که بتوانند زمان طولاني در حال رابطه باشند و به اصطلاح زن را زير و رو نمايند! نکته قابل ادراک از اين مسئله اين است که با توجه به توضيح بالا افراد مسلماٌ درجه ارگاسم متفاوتي از يکديگر خواهند داشت.
توضيح کاملتر اينکه فتيش , زندگي شخصي اجتماعي کاري , رشد جنسي , خود ارضايي ( مرحله اول رشد جنسي معادل با شناسايي خواستهاي جنسي فردي و نحوه پاسخگويي به آنان ) , سن , آب و هوا وبسياري از چيزهاي ديگر در تشکيل درجه ارگاسم فرد نقش اساسي دارد و اين درجه در هر فرد نسبت به ديگري فرق دارد وداراي مزيت بر دبگري نيست!
يکي از نارضايتي هاي خانمها اين است که عنوان مي کنند زوج آنها هر شب به کنار آنها مي آيد و رابطه 3 سوت شروع شده و پايان مي گيرد! مرد انزال مي گردد و همه چيز پايان مي پذيرد! حالا بطور کل فشار وارد آمده به زن را ناديده مي گیريم (چون مبحث مربوط به اين مورد نيست) و به اين مورد بسنده مي کنيم که خود آقايان هم بشدت با اين کابوس دست به گريبان هستند. آنها هر شب انزال مي گردند اما بدليل عدم دستيابي به رفتارهاي دلخواه جنسي ارگاسم نمي گردند. در نتيجه براي تشنگي جنسي رفع نشده ( و تشديد شده حتي! ) بايد دوباره در اولين فرصت براي دفع فشار حاصل تلاش کنند که نتيجه قطعاٌ چيزي جز نتايج قبلي نخواهد بود! عامل مهم افراط در خود ارضايي نيز از همين جا نشات مي گيرد. چراکه در واقع خودارضايي يک مرحله ابتدايي تشکيل خواستها و احساسات جنسي مي باشد و شناخت فرد از چگونگي پاسخي که مي طلبد اما بدليل عدم دسترسي به روابط جنسي اين عامل جايگزين خود رابطه مي گردد ( خودارضايي در بعد از ازدواج و يا روابط جنسي دليل ديگري دارد ) و سعي در پاسخگوي پيدا مي کند .
مسلماٌ هم نمي تواند پاسخگوي کاملي باشد و در آن انزال و ارگاسم ناقص به چشم مي خورد. ارگاسم ناقص فرد را بسمت انزال دوباره خواهد کشانيد و نتيجه اينکه حتي مي شنويد فردي چندين بار در روز خود ارضايي ميکند....


مراحل ارگانیسم :


میزان اطلاع ما از رفتار جنسی مان چقدر است؟ شاید در پاسخ به این سوال عده ای به این نکته اشاره کنند که داشتن اطلاعات علمی در یک امر غریزی به چه کار می آید؟ و چر ا اصولا دانستن درباره اندام جنسی و رفتار جنسی در شرایطی که بدون این اطلاعات نیز می توان نیازهای روزمره انسان در این باره را براورده کرد، لازم است؟
در پاسخ به این سوال باید پیش از هر چیز به اطلاعاتی اشاره کرد که از سوی پزشکان زنان منتقل می شود. گزارشهایی که نشان می دهد نداشتن اطلاعات کافی در مورد رفتارهای درست جنسی چه آسیبهایی را متوجه افراد می کند و چه بسا ریشه بسیاری از مشکلات خانوادگی را باید در رفتارهای نادرست جنسی دنبال کرد.
مساله دیگری که نیاز ما را به دانستن بیشتر دراین حوزه معلوم می کند نابرابری جنسیتی تاریخی جامعه ما در رفتارهای جنسی است. در جامعه مرد سالاری که از حرمسراهای شاهانش تا کنج پستوی خانه های محقرش، تسلط بی چون و چرای زن از خواسته های جنسی مرد خانواده ارزشی - هم عرفی و هم قانونی- تلقی می شود، چه بسا حتی کمترین نیازهای جنسی زنان نیز نادیده گرفته می شود بدون این که هرگز حرفی از آن به میان بیاید چرا که معمولا حرف زدن در این باره نیز جزء تحریم های جامعه ماست. بنابراین همواره این نادانسته ها با ناگفته هایی پیوند خورده است که لازم وملزوم همدیگرند.
بر این اساس در پی آموش هایی در باره شناخت اندام جنسی زن، اینک به خلاصه اشاره ای داریم به رفتارهای جنسی زنان.

حد و میزان مطلوب برانگیزش جنسی زن، به اندام فیزیولوژیکی و واکنشهای آموخته شده وی بستگی دارد.


قسمت دوم ارگانسم :

فرایند آمیزش تا حالت رضاء، در زنان آنهم در چندین مرحله همراه است با یكسری تغییرات، علاوه بر تغییرات هرمونی و مغزی، فیزیكی و تدریجی در بدن آنها. زنان در مرحله اول با پدیده ”تراكم رگی“ یعنی تجمّع فروان خون در سینه ها و واژن خویش مواجه می شوند كه این خود منجر به برجسته و برانگیخته و حساس شدن این اندامها می گردد. و نسبتاً تمام بدنشان در این مرحله نسبت به هر گونه تماس، مُلامسه، لیسش و ماساژ واجد یك سری احساسات گرم و داغ و مطبوع می شود، رنگ پستان ها، نوك پستان، و واژن تغییر، نموده , در همان حال واژنِ آنها مرطوب و لغزنده می شود.
زنان در مرحله دوم با پدیده ”انقباض عصبی عضلات“ مواجه می شوند: یعنی، تولید انرژی در انتهای رشته های عصبی و بافتهای ماهیچه ای و بطور كلی تمام بدن. ”انقباض عصبی عضلات“ همان حدِّ از سكس است كه دانشمندان آنرا در استشهاد، به زنان قبل از ارضاء پیشنهاد می كنند. بعداً بهّ تفصیل در باره استشهاد اعمّ از فواید و روشهای مناسب انجام آن مطالب مفیدی را به شما عرضه خواهیم كرد. فقط در اینجا تاكید باید نمود كه ”انقباض عصبی عضلات“ یك حالت بد كه در نتیجه احساسات منفی به آدم دست می دهد نیست.
شاید شما این انقباض را در خود به عنوان احساس «پُرشدن» یا انقباض در سرتاسر بدن خویش آنهم «ماقبل ارضاء» یا در «نقطه برگشت» حس كنید. جالب اینجاست كه گاه برخی از زنان وقتی در این مرحله، دوّم، یك نوع انقباض شدیدی را در خود احساس كنند دیگر قادر به رهائی خود از تاثیرات بازدارنده آن در سیر به ارضاء خویش نباشند.
باید این نكته را در نظر گرفت كه هر نوع عدم تمایل به امر آمیزش، بیزاری از فردی كه می خواهید با وی سكس داشته باشید(از خودتان گرفته تا شخصی دیگر)، عدم تمركز، فشار عصبی، بیماری، دارو (تجویز شده یا غیر آن)، یا اصولاً هر گونه مرضی كه بنحوی از انحاء بر جریان خون یا بافت ماهیچه ها و یا سر رشته های عصبی تأثیر بگذارد بالقوّه می توانند مانع سیر طبیعی و تدریجی زنان و دختران به سمت رضاء شده و یا حدّاقل منجر به كاهش مدّت و سقف رضاء در آنها بشوند.

اگر شما از دو مرحله ای (اوّل= ”تراكم رگی“ و دوّم= ”انقباض عصبی عضلات“) كه ذكر شد آنهم در اثر مواجهه با تحریكات جنسی مناسب نگذرید آنگاه طبعاً قادر به تجربه ارضاء نیز، متاسّفانه، در خود نخواهید شد . اگر شما بنا بعللی كه در بالا گفتیم و علائمش چنانكه آمد: از عدم حسِّ ارضاء گرفته تا نوع ناقص آن و یا كاهش مدّت و سقف آن در جریان آمیزش، چه با خودتان و چه با فرد دیگری، در خود احساس می كنید لطفاً به یك متخصّص، مراجعه كنید. پس زنان و دختران قادر به تجربه سه الگوی ارضائی مشخّص، اعمِّ از ناقص تا كامل، هستند:

توجّه:
مطلوبترین الگو از ارضائات سه-گانه، مورد 2 است كه به تدریج با عروج ارضاء از مراحل «تهییج» و «لذّت ممتد» شما زنان را به عرش با شكوه « ارضاء » می رساند. كما اینكه الگوی 3 نیز جالب است آنهم به دو علّت:
اُفت و خیزهای پی در پی آن در دو مرحله اوّل و دوّم و سپس صعود ناگهانی آن به فاز ارضاء و تداوم نسبی بیشتر آن در این مرحله نسبت به الگوی 2. باری، تا سلیقه و شانس و هنر و مهارت شما و فرد، یا افرادی، كه با آنها آمیزش میكنید چه باشد . . . ! به نمودار بالا با دقّت نظر كنید و احتمالات متفاوت ارضاء شدن را در خودتان از آن استخراج كنید. البتّه زنانی هستند كه ممكن است با تناوب چرخه های ارضاء آنهم در طول یك معاشقه تا پنج-بار و یا حتی بیشتر به قلّه رضاء برسند. هر چه تعداد رضاء-های شما بیشتر باشد تبعاً وفور هرمونهای درد-كُش، تسكین دهنده و آرامبخش در بدنتان بیشتر و بنابراین ظرفیت شما در مواجهه با چالشهای روزمرّه زندگانی بالاتر. در ضمن، رضاء علامت برخورداری شماست از یك «قلب و سیستم عروقی» سالم و بهینه. در یك كلام، دستیابی به «رضاء» بنوبه خود یك هنر است.

آمیزششناسان، دوره های پاسخهای جنسی را به چهار مرحله تقسیم نموده اندكه بترتیب و همانطور كه در نمودار بالا میبینید عبارتند از:

تهییج، ؛ لذّت ممتد، ؛ ارضاء، ؛ و برگشت، . البته زمان و كیفیّت و خودآگاهی زنان و دختران در هر مرحله و حتی گاه ترتیبش برای هرفرد ممكن است متفاوت باشد.

تحریك جنسی غالباً با پاسخهای زیر به محركهای فیزیكی-ذهنی همراه است. لطفاً با مشاهده و دقّت در دو نمودار زیر به مكانیزم مراحل ارضاء توجّه كنید:

مرحله «تهییج»:

• ابتدا در طی ده تا سی ثانیه واژن مرطوب، لزج و لیز، می گردد،

• چوچولک ، بزرگتر و برافراشته میشود،

• لب های بزرگ و لب ها کوچک، متورّم شده،

• جسم رحم، ، به سمت عمود ایستادن حركت میكند،


مرحله «لذّت ممتد»:

• دوسوم واژن، از داخل، منبسط، و بالونی گشته و طبعاً زن را شیفته و طالبِ « پُر- شدن » میكند،
• رحم به اهتزاز درآمده، عمودی می ایستد و قیف آن تا حدی خود را به بالا میكشد،
• رنگ لب های کوچک و لب های بزرگ تغییر میكند،
• دیواره جداریواژن و مثانه متورّم شده یك سوّم، تا خارج، واژن را كمی تنگتر نموده و با آماس خود «بالش رضاء، را پدید میآورد. از همینروست كه تا حدی در این مرحله به زن كمی حالت ادرار نیز دست میدهد،

مرحله « ارضاء »:

• «بالش رضاء» دچار یك سری رعشه های متناوب انقباضی، میشود،
• رحم منبسط شده،

• «ماهیچه چِلّانیِ مَكُونْ، تا حدی منقبض میگردد.مرحله « برگشت »:

• «بالش رضاء» ناپدید میشود،

• بابهشت به حالت عادی خود باز میگردد،

• در زیر قیف رحم در بابهشت «حوضچه منی، پدید میآید،

• «ماهیچه چِلّانیِ مَكُونْ،» به حالت عادی خود برمیگردد.

البتّه در طول سه مرحله اوّل و بخصوص در مرحله دوّم و سوّم نیز:

پستونك، ، سینه ها در اثر انقباض عضلانی وابسته شَقُّ و رَقْ، شده و حجم پستانها افزایش میابد،

و بالاخره در مرحله چهارم پستانها بوضع عادی خود برمیگردند؛ اگر چه پستونكها ظاهراً همچنان راست ایستاده باشند.
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM