ماساژ جنسی مرد

ماساژ جنسی مرد


دراین مقاله ژوزف کرامربه طرح یک الگوبرای ماساژجنسی مردان می پردازد. بنظرمی رسد این عمل برای هردو نفردهنده وگیرنده ماساژلذتبخش باشد.

این ماساژشامل28مرحله است.به ترتیب شامل:


1-نوازش:

لمس ومالیدن تمام جلوی بدن از بالا به پایین و از یک سمت به سمت دیگر با استفاده از مقداری روغن ماساژ.در این مرحله ضمن آنکه یک دست به ماساژ بدن از رانها تا پیشانی میپردازد با دست دیگر به ارامی آلت جنسی نوازش میشود.

2- با استفاده از مقداری روغن یا لوسیون تمام جلوی بدن ماساژ داده میشود.

3- در حالی که با یک دست آلت به سمت پایین کشیده میشود با دست دیگر بدنه آن را از بالا به پایین ماساژ میدهد.

4 با یک دست سطح زیرین آلت را گرفته و در جهت عقربه ساعت بچرخاند. باید در محل ساعت 6 قدری صبر کند وآلت را به سمت پایین بکشد. در همین حال باید با دست دیگر آلت را ماساژ داد.

5 با انگشت یک دست روی فرنولوم (سطح زیرین ناحیه سر آلت) و با دست دیگر بیخ آلت و بیضه ها را فشار میدهد .

6- در این هنگام با دو انگشت یک دست روی ناحیه بین فرنولوم تا چند سانتیمتر زیر آن را بالا و پایین میکشد وبا دست دیگر بیخ آلت را نگه میدارد. به تناوب جای دستها را باید با هم عوض کرد
.
7- کف یک دست را روی سطح زیرین آلت گذاشته و انگشتان را دور آن حلقه میکند وضمن خم کردن آلت آن راازبالا به پایین ماساژ میدهد.

8-جای دست راعوض کرده وبه شکلی ماساژمیدهیم که کف دست درتماس با سطح شکمی آلت وانگشتهادر سطح زیرین آن قراربگیرند.

9- بایک دست آلت را ماساژداده وبا دست دیگررانها بیضه وتمام سطح جلوی بدن را مالش دهید.

10- بایک دست پوست آلت را در بیخ آن پایین کشیده دست دیگررادورآلتگرفته مانندحالت بازکردن در بطری بچرخانید.

11- مثل حالت قبل عمل کرده گاهی آلت را به سمت ساعت6آن پایین بکشید.

12- ضمن ماساژآلت با کف دست دیگربیضه هارا بشکل دورانی مالش دهید.

13- سینه را بطور دایره های کوچکی ماساژ دهید.

14- ضمن ماساژآلت نوک سینه ها(پستان)رابمالید.

15- ماساژناحیه بین سینه ولگن توسط سطح زیرین بازو وساعد.

16- ماساژآلت با یک دست وماساژشکم به سمت بیضه ها با دست دیگر. 17
- زانوی مرد را روی پای خود قراردهید تا کمی به بالاخم شود سپس قسمتهایداخلی وزیری ران را مالش دهید.با دست دیگر به آرامی آلت را نوازش کنید.

18- حین ماساژ آلت با دست دیگرتان قسمت بین بیضه ومقعد را فشار دهید.

19- با یک دست کیسه بیضه ها را به آرامی گرفته و با ناخن قلقلک دهید. میتوانید دست دیگر را دور سر آلت بچرخانید.

20- با یک دست بیخ آلت را گرفته و با دست دیگر سر آنرا مانند حالت آبگرفتن لیمو گرفته ضمن چرخش به سمت پایین فشار دهید. این حالت را با حالت شماره 11 یک در میان انجام دهید.

21- با یک دست سطح زیر آلت و با دست دیگر سطح مقابل آن را در خلاف جهت هم ماساژ دهید. هر چند یکبار ماساژ را متوقف کرده و آلت را از بین انگشت میانی هر دو دست بیرون بلغزانید.

22- برانگیختن آتشین: این مرحله نیاز به مقدار زیادی روغن دارد. با کف دو دست آلت را گرفته و ضمن تغییر فشار و سرعت ماساژ دهید.

23- آلت را با یک دست گرفته و کف دست دیگر را روی سر آن بمالید.

24- دستها را بصورت لوله درآورده و آنها را یکی یکی روی آلت از پایین به بالا بکشید.
25- آلت را با دو دست گرفته انگشتها را به هم قفل کنید وبا کف دو دست یک واژن مصنوعی بسازید وماساژ دهید.

26- با یک دست بیضه ها را به سمت پایین کشیده و با دست دیگر آلت را به سمت بالا بکشید ودرخلاف جهت هم نوازش کنید. پایان این مرحله میتواند به ارگاسم منجر شود.

27- آمستردام: با یک انگشت پرینه ( منطقه بین بیضه ومقعد ) و با انگشت دست دیگر بین ابروها را فشار دهید.

28- در این مرحله میتوانید تمام عضلات خود را سفت کرده و بعد از چند لحظه به مدت نیم ساعت بدون حرکت ریلاکس باقی بمانید.

بعد از انجام این مراحل شما یا میتوانید شریک جنسیتان را ماساژبدهید یا اینکه او به کار خود ادامه دهد تا شما انزال داشته باشید.انجام این ماساژعلاوه بر زیادکردن حجم منی باعث لذت بیشتر ارگاسم میشود.روشهای دیگر ماساژ(جلق زدن دو طرفه):

سکس مفهومی فراتر از نزدیکی کردن دارد ومیتواند جنبه های نهفته احساس وشهوت شما را بیدارکند.ماساژ آلت یک مرد توسط فرد دیگر بویژه اگر بطور همزمان بشکل دو طرفه انجام شود میتواند برای هردو شما لذتبخش باشد.بنابراین لازم است اول روش آنرا بخوبی یاد بگیرید.هرمردی دوست دارد تا یک نفر دیگر با الت تناسلی اش بازی کند نوازش دهد آنرا غلغلک داده وبالاخره خوب ماساژ دهد.
ابتدا بیضه هارا با دست لمس کنید بعد به سراغ سر آلت بروید.دستتان را روی آن بچرخانید و از سمت دیگر الت تناسلی دوباره به طرف بیضه برگردید.

این حرکت باید ملایم وبدون مکث باشد.کف دست را بالای الت تناسلی گذاشتهانگشتان رابسته به سمت پایین بگیرید.حال کف دست خود را محکم بچرخانید.این کار باعث احساس لذت خوبی میشود.بعد بیضه ها را با انگشت گرفته با ملایمت پایین بکشید.دوباره به سراغ الت تناسلی برویدو آنرا نوازش کنید.معمولا" در این موقع یک مایع لزج از مجرای آن خارج میشود.
آنرا به تمام سطح الت تناسلی بمالید.
بوی خاص این مایع موجب تحریک و شهوانی شدن هردوتان خواهد شد.اگر مقدار این مایع برای ماساژ کافی نیست باید از یک لوسیون مناسب استفاده نمایید.


1- اول با دو دست کمر و شکم او را ماساژ داده و تحریک را شروع کنید.

2- دست خود را به لوسیون آغشته کرده وبا دوست الت تناسلی او را بمالید.الت تناسلی را مثل یک میله در دست گرفته از بالا به پایین بیایید.بعد بیضه ها را به آرامی گرفته آنها را بلرزانید.همین کاررا با دست دیگرانجام دهید.

3- با یک دست الت تناسلی را گرفته وبا آن به کف دست دیگر خود ضربه بزنید.

4- الت تناسلی را بین دو دست خود طوری بگیرید که انگشتان شما با آن کمی فاصله داشته باشد.حالا شروع به تکان دادن کنید.هرچند ممکن است در ابتدا زیاد جالب به نظر نرسد ولی بعد از مدتی میتوانید حریف خود را با این کار حشری کنید.

5- کف دو دست را مثل دو تکه چوب در دو طرف الت تناسلی گذاشته به سمت یکدیگر محکم فشار دهید.بعد ضمن فشار دستان خود را بالا و پایین ببرید.

6- با کف دو دست الت تناسلی را گرفته انگشتها را از هم دور کنید و مثل حالت روشن کردن آتش با چوب آنرا بچرخانید.

7- با انگشت شست واشاره خود پایین الت تناسلی را مثل یک حلقه گرفته و به سمت بیضه پایین بکشید.

8- همزمان با این ماساژ گاهی موهای عانه را با دست دیگر گرفته و به آرامی بکشید.

9- با یک دست الت تناسلی را از بالا به پایین ماساژ داده با دست دیگر بیضه را غلغلک دهید.

10- موقع ماساژ با دست دیگرتان قسمت داخل ران را نوازش کنید.

11- پاهای او را کمی از هم باز کرده مشت خودرا در ناحیه بین بیضه و باسن فشار دهید.

12- با حرکت دست از پایین به بالا الت تناسلی را بدوشید.

13- با یک دست قسمت بالای الت تناسلی را گرفته و از او بخواهید الت تناسلی اش را در بین دست شما فرو کند.بلافاصله دست دیگر را جایگزین کرده و همینطور ادامه دهید.

14- فقط با کف دست سر الت تناسلی را مثل یک مخروط بمالید تا قرمز و متورم شود.

15- با انگشت شست و اشاره یک حلقه ساخته ولی این بار آنرااز پایین به بالا بکشید.

16- الت تناسلی را درست مثل دستگیره در اتاق گرفته و بچرخانید تا در باز شود!میتوانید جهت چرخش را عوض کنید.

17- همچنین میتوتنید با دست فقط شافت(بدنه)الت تناسلی را گرفته و بدون توجه به ناحیه سر تمام حرکات فوق را فقط روی بدنه الت تناسلی انجام دهید.

18- انگشت خود را در سطح زیرین الت تناسلی از پایین به بالا آرام حرکت دهید و از شریکتان بخواهید حساس ترین نقطه الت تناسلی اش را به شما نشان دهد.حالا این را زبان بزنید بخورید و با دست آرام نیشگون بگیرید.


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com