پيدا کردن چوچوله

پيدا کردن چوچوله


بيشترين سؤالاتي که مي شود در مورد يافتن چوچوله در زنان . پيدا کردن چوچوله کمي مشكل و سخت است. دليل آن اين است که اندام تناسلي زنان به هزاران شكل و اندازه است . هرکدام از آنها منحصر به فرد است. موضوع وقتي بدتر مي شود که چوچوله ها معمولاً خيلي کوچك هستند و همچنين در زير چروکهاي پوست هم مخفي مي شوند. حتي چوچوله هايي هستند که شما نمي توانيد آنها را احساس و يا لمس کنید. زنان زيادي هم نمي دانند که چوچوله شان در کجا قرار گرفته و يا به چه شكل است و اين موضوع به اين خاطر است که آنها از کاوش کردن مهبل منع شده اند و به آن تشويق نشده اند. به همين دليل اگر شما نمي توانيد چوچولة خود و يا همسرتان را بيابيد وقتي براي اولين بار اقدام به اين کار مي کنيد، احساس بدي نکنید.
براي يافتن چوچوله لازم است که شما در ابتدا به آن دسترسي داشته باشید. براي اين منظور لازم است که يك زن کاملاً لخت شود و براحتي و بطور کامل پاهايش را از يكديگر باز کند . به اين صورت نيست که شما بتوانيد با دست زدن از روي شورت زنانه قادر به يافتن آن باشيد وقتي که در صندلي عقب اتومبيل نشسته اید. همچنين شما نبايد که يافتن چوچوله را در يك مكان تاريك شروع کنید شما نياز به نور به اندازة کافي داريد .

چوچوله هايي هستند که به اندازة کافي کوچكند و قابل لمس نیستند. هر چيزي به سادگي نرم و گرم و مرطوب احساس مي شود. اگر يك چوچولة زنانه شق باشد، گرفتن آن در اين شرايط خيلي راحت تر خواهد . به دليل اينكه آن محكم مي شود و شبيه بافتهاي نرم و اسفنجي اي که آنرا احاطه کرده نمي باشد .اگر شما آنرا سخت و غير قابل حرکت احساس کنيد، آن شبیه استخوانهاي شرمگاهي است.

براي يافتن يك چوچوله لازم است که شما در ابتدا لبه هاي داخلي مهبل را بشناسید . اين موضوع به آن دليل است که چوچوله در بالاي محل تقاطع دو لبة داخلي و در نزديك بالاي شكاف اندام تناسلي واقع شده است. مقداري از لبه هاي داخلي با اندکي از کلاهك بلوطي شكل چوچوله باهم ادغام شده اند، در نقطه اي که به آن فرنوم مي گويند، مقدار ديگري با کلاهك ادغام شده و مقداري با هر دو. ممكن است که دقيق نتوان گفت که لبه هاي داخلي کجا تمام مي شوند و کلاهك کجا شروع مي شود . زناني هستند که اصلاً بافتهاي لبه داخلي ندارند، بنابراين در مواردي ممكن است که لازم باشد تا خود چوچوله را جستجو کنید .
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM