ماساژ جنسی مرد

ماساژ جنسی مرد


دراین مقاله ژوزف کرامربه طرح یک الگوبرای ماساژجنسی مردان می پردازد. بنظرمی رسد این عمل برای هردو نفردهنده وگیرنده ماساژلذتبخش باشد.

این ماساژشامل28مرحله است.به ترتیب شامل:


1-نوازش:

لمس ومالیدن تمام جلوی بدن از بالا به پایین و از یک سمت به سمت دیگر با استفاده از مقداری روغن ماساژ.در این مرحله ضمن آنکه یک دست به ماساژ بدن از رانها تا پیشانی میپردازد با دست دیگر به ارامی آلت جنسی نوازش میشود.

2- با استفاده از مقداری روغن یا لوسیون تمام جلوی بدن ماساژ داده میشود.

3- در حالی که با یک دست آلت به سمت پایین کشیده میشود با دست دیگر بدنه آن را از بالا به پایین ماساژ میدهد.

4 با یک دست سطح زیرین آلت را گرفته و در جهت عقربه ساعت بچرخاند. باید در محل ساعت 6 قدری صبر کند وآلت را به سمت پایین بکشد. در همین حال باید با دست دیگر آلت را ماساژ داد.

5 با انگشت یک دست روی فرنولوم (سطح زیرین ناحیه سر آلت) و با دست دیگر بیخ آلت و بیضه ها را فشار میدهد .

6- در این هنگام با دو انگشت یک دست روی ناحیه بین فرنولوم تا چند سانتیمتر زیر آن را بالا و پایین میکشد وبا دست دیگر بیخ آلت را نگه میدارد. به تناوب جای دستها را باید با هم عوض کرد
.
7- کف یک دست را روی سطح زیرین آلت گذاشته و انگشتان را دور آن حلقه میکند وضمن خم کردن آلت آن راازبالا به پایین ماساژ میدهد.

8-جای دست راعوض کرده وبه شکلی ماساژمیدهیم که کف دست درتماس با سطح شکمی آلت وانگشتهادر سطح زیرین آن قراربگیرند.

9- بایک دست آلت را ماساژداده وبا دست دیگررانها بیضه وتمام سطح جلوی بدن را مالش دهید.

10- بایک دست پوست آلت را در بیخ آن پایین کشیده دست دیگررادورآلتگرفته مانندحالت بازکردن در بطری بچرخانید.

11- مثل حالت قبل عمل کرده گاهی آلت را به سمت ساعت6آن پایین بکشید.

12- ضمن ماساژآلت با کف دست دیگربیضه هارا بشکل دورانی مالش دهید.

13- سینه را بطور دایره های کوچکی ماساژ دهید.

14- ضمن ماساژآلت نوک سینه ها(پستان)رابمالید.

15- ماساژناحیه بین سینه ولگن توسط سطح زیرین بازو وساعد.

16- ماساژآلت با یک دست وماساژشکم به سمت بیضه ها با دست دیگر. 17
- زانوی مرد را روی پای خود قراردهید تا کمی به بالاخم شود سپس قسمتهایداخلی وزیری ران را مالش دهید.با دست دیگر به آرامی آلت را نوازش کنید.

18- حین ماساژ آلت با دست دیگرتان قسمت بین بیضه ومقعد را فشار دهید.

19- با یک دست کیسه بیضه ها را به آرامی گرفته و با ناخن قلقلک دهید. میتوانید دست دیگر را دور سر آلت بچرخانید.

20- با یک دست بیخ آلت را گرفته و با دست دیگر سر آنرا مانند حالت آبگرفتن لیمو گرفته ضمن چرخش به سمت پایین فشار دهید. این حالت را با حالت شماره 11 یک در میان انجام دهید.

21- با یک دست سطح زیر آلت و با دست دیگر سطح مقابل آن را در خلاف جهت هم ماساژ دهید. هر چند یکبار ماساژ را متوقف کرده و آلت را از بین انگشت میانی هر دو دست بیرون بلغزانید.

22- برانگیختن آتشین: این مرحله نیاز به مقدار زیادی روغن دارد. با کف دو دست آلت را گرفته و ضمن تغییر فشار و سرعت ماساژ دهید.

23- آلت را با یک دست گرفته و کف دست دیگر را روی سر آن بمالید.

24- دستها را بصورت لوله درآورده و آنها را یکی یکی روی آلت از پایین به بالا بکشید.
25- آلت را با دو دست گرفته انگشتها را به هم قفل کنید وبا کف دو دست یک واژن مصنوعی بسازید وماساژ دهید.

26- با یک دست بیضه ها را به سمت پایین کشیده و با دست دیگر آلت را به سمت بالا بکشید ودرخلاف جهت هم نوازش کنید. پایان این مرحله میتواند به ارگاسم منجر شود.

27- آمستردام: با یک انگشت پرینه ( منطقه بین بیضه ومقعد ) و با انگشت دست دیگر بین ابروها را فشار دهید.

28- در این مرحله میتوانید تمام عضلات خود را سفت کرده و بعد از چند لحظه به مدت نیم ساعت بدون حرکت ریلاکس باقی بمانید.

بعد از انجام این مراحل شما یا میتوانید شریک جنسیتان را ماساژبدهید یا اینکه او به کار خود ادامه دهد تا شما انزال داشته باشید.انجام این ماساژعلاوه بر زیادکردن حجم منی باعث لذت بیشتر ارگاسم میشود.روشهای دیگر ماساژ(جلق زدن دو طرفه):

سکس مفهومی فراتر از نزدیکی کردن دارد ومیتواند جنبه های نهفته احساس وشهوت شما را بیدارکند.ماساژ آلت یک مرد توسط فرد دیگر بویژه اگر بطور همزمان بشکل دو طرفه انجام شود میتواند برای هردو شما لذتبخش باشد.بنابراین لازم است اول روش آنرا بخوبی یاد بگیرید.هرمردی دوست دارد تا یک نفر دیگر با الت تناسلی اش بازی کند نوازش دهد آنرا غلغلک داده وبالاخره خوب ماساژ دهد.
ابتدا بیضه هارا با دست لمس کنید بعد به سراغ سر آلت بروید.دستتان را روی آن بچرخانید و از سمت دیگر الت تناسلی دوباره به طرف بیضه برگردید.

این حرکت باید ملایم وبدون مکث باشد.کف دست را بالای الت تناسلی گذاشتهانگشتان رابسته به سمت پایین بگیرید.حال کف دست خود را محکم بچرخانید.این کار باعث احساس لذت خوبی میشود.بعد بیضه ها را با انگشت گرفته با ملایمت پایین بکشید.دوباره به سراغ الت تناسلی برویدو آنرا نوازش کنید.معمولا" در این موقع یک مایع لزج از مجرای آن خارج میشود.
آنرا به تمام سطح الت تناسلی بمالید.
بوی خاص این مایع موجب تحریک و شهوانی شدن هردوتان خواهد شد.اگر مقدار این مایع برای ماساژ کافی نیست باید از یک لوسیون مناسب استفاده نمایید.


1- اول با دو دست کمر و شکم او را ماساژ داده و تحریک را شروع کنید.

2- دست خود را به لوسیون آغشته کرده وبا دوست الت تناسلی او را بمالید.الت تناسلی را مثل یک میله در دست گرفته از بالا به پایین بیایید.بعد بیضه ها را به آرامی گرفته آنها را بلرزانید.همین کاررا با دست دیگرانجام دهید.

3- با یک دست الت تناسلی را گرفته وبا آن به کف دست دیگر خود ضربه بزنید.

4- الت تناسلی را بین دو دست خود طوری بگیرید که انگشتان شما با آن کمی فاصله داشته باشد.حالا شروع به تکان دادن کنید.هرچند ممکن است در ابتدا زیاد جالب به نظر نرسد ولی بعد از مدتی میتوانید حریف خود را با این کار حشری کنید.

5- کف دو دست را مثل دو تکه چوب در دو طرف الت تناسلی گذاشته به سمت یکدیگر محکم فشار دهید.بعد ضمن فشار دستان خود را بالا و پایین ببرید.

6- با کف دو دست الت تناسلی را گرفته انگشتها را از هم دور کنید و مثل حالت روشن کردن آتش با چوب آنرا بچرخانید.

7- با انگشت شست واشاره خود پایین الت تناسلی را مثل یک حلقه گرفته و به سمت بیضه پایین بکشید.

8- همزمان با این ماساژ گاهی موهای عانه را با دست دیگر گرفته و به آرامی بکشید.

9- با یک دست الت تناسلی را از بالا به پایین ماساژ داده با دست دیگر بیضه را غلغلک دهید.

10- موقع ماساژ با دست دیگرتان قسمت داخل ران را نوازش کنید.

11- پاهای او را کمی از هم باز کرده مشت خودرا در ناحیه بین بیضه و باسن فشار دهید.

12- با حرکت دست از پایین به بالا الت تناسلی را بدوشید.

13- با یک دست قسمت بالای الت تناسلی را گرفته و از او بخواهید الت تناسلی اش را در بین دست شما فرو کند.بلافاصله دست دیگر را جایگزین کرده و همینطور ادامه دهید.

14- فقط با کف دست سر الت تناسلی را مثل یک مخروط بمالید تا قرمز و متورم شود.

15- با انگشت شست و اشاره یک حلقه ساخته ولی این بار آنرااز پایین به بالا بکشید.

16- الت تناسلی را درست مثل دستگیره در اتاق گرفته و بچرخانید تا در باز شود!میتوانید جهت چرخش را عوض کنید.

17- همچنین میتوتنید با دست فقط شافت(بدنه)الت تناسلی را گرفته و بدون توجه به ناحیه سر تمام حرکات فوق را فقط روی بدنه الت تناسلی انجام دهید.

18- انگشت خود را در سطح زیرین الت تناسلی از پایین به بالا آرام حرکت دهید و از شریکتان بخواهید حساس ترین نقطه الت تناسلی اش را به شما نشان دهد.حالا این را زبان بزنید بخورید و با دست آرام نیشگون بگیرید.


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com

تحریک چوچوله با زبان

تحریک چوچوله با زبان


تحريك چوچوله با زبان شايد يكي از پر لذت ترين كارها در سكس باشد.هيچ چيز قابل مقايسه با اين نيست كه يك زبان گرم و مرطوب در عرض واژن و حوالي چوچوله سر بخورد. سكس زباني نتايج بهتري از ساير تمرينهاي سكس براي به ارگاسم رسيدن زنها خواهد داشت
پيش بيني مي شود كه دختران جوان خيلي تميز باشند.

پسران زياد بيرون مي روند و ممكن است لباسهاي خود را كثيف كنند اما دختران بايد بدن و لباس خود را پاكيزه نگاه دارند. دختران ياد گرفته اند كه هميشه جذاب به نظر بيايند و بوي خوش بدهند.

اين موضوع حدود بيست سال پيش كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت اما هم اكنون زناني هستند كه احساس مي‌كنند كه بايد از كثيفي بپرهيزند و خود را از تعريق حتي در هنگام فعاليتهاي فيزيكي نيز مصون بدارند.

اکثرا آداب و رسوم و باورها كه اندام تناسليشان يك رطوبت و بوي متمايز ايجاد مي‌كند، يك سد بر سر راه سكس دهاني بوجود مي آورد.آن وقت اين موضوع كه بيشتر زنها احساس كنند كه اندام تناسلي بدبو و كثيف دارند زياد متعجب كننده نيست و اين در حالي است كه در حقيقت آنان اندام تناسلي كاملاَ سالم وطبيعي دارند
اگر يك زن بخواهد اجازه تحريك دهاني اندامهاي تناسليش را بدهد، ابتدا بايد با كاركرد اندام بدني‌اش آشنايي پيدا كند.


فرجش مرطوب است زيرا فرج و مهبلش دائماَ يكديگر را تميز مي كنند:


در آغاز بلوغ، فرج خودش را بوسيلة مايع سفيد رنگ شفافي خودش را مي شويد. اين جريان اسيدي حامل يك باكتري بد بو است كه از ابتلا به بيماريها جلوگيري مي كند. يك زن ممكن است بدون اينكه برانگيختگي جنسي را احساس كند، از نظر جنسي برانگيخته شود و رطوبت مهبلي آن افزايش يابد ولي فقط احساس رطوبت بكند.

بعلاوه، زنان بوي خودشان را توليد مي كنند كه اين اثر شيميايي نه تنها يك موضوع فردي است، بلكه چگونگي جريان سكسي‌شان را مشخص مي كند. . در حقيقت يك فرج ((واژن یا کس )) خشک، ناسالم است و يك فرج((واژن یا کس )) مرطوب با بوي خاص خودش سالم است.

مواقع زيادي وجود دارند كه ممكن است فرج((واژن یا کس )) ناخوشايند و بد بو بنظر بيايند. اين ممكن است در اثر رطوبت طبيعي فرج((واژن یا کس )) باشد. بدليل جريان كم هوا در اطراف فرج((واژن یا کس )) ، تبخير رطوبت اضافه نمي تواند به آساني صورت بگيرد.

بدليل اينكه باكتريها مكانهاي گرم و مرطوب را دوست دارند، آنها مي توانند در اين مكانها به سرعت توليد مثل كنند و نتيجة آن بوي زننده و طعم بد است. علت بوی بد باكتريها هستند نه رطوبت مهبل((کس)) .

بدليل اينكه زنان امروزه لباس مي پوشند كه از حركت هوا در اطراف اندام تناسليشان جلوگيري مي كند، براي زنان لازم است كه اندام تناسليشان را قبل از سكس دهاني با آب خالص بشويند. اين مورد براي مردان نيز لازم است.

يك دوش يا حمام در ابتداي آماده شدن براي سكس پيشنهاد مي شود، بخصوص اگر يكي از شركا ساعاتي حمام نكرده باشد. در اين هنگام زن و مرد از يك فرج((واژن یا کس )) خوشبو لذت زيادي مي برند.

اين موضوعي است كه به ذائقة شخصي بستگي دارد. اگر يك زن احساس مي كند كه اندام تناسليش بو يا طعم بد دارد، بايد از شريكش سؤال كند كه او چگونه فكر مي كند. ممكن است او از آن بو لذت ببرد در حالي كه براي زن ناخوشايند است.

اگر اندام تناسلي يك زن بوي ناخوشايند بدهد اين ممكن است از حضور يك بيماري خبر بدهد. اگر زن بداند يا احساس كند كه اندامش بوي بدني مي دهند، بهتر است كه به دكتر مراجعه كند.

شايد بهترين راه براي زنان و نوجوانان بمنظور اينكه بفهمند بو و مزة اندام تناسليشان طبيعي است اين باشد كه انگشتشان را در به داخل واژن خود کرده وان را بو كرده و بچشند. اين موارد بستگي به چگونگي قاعده‌گي جاري، سطح برانگيختگي جنسي و رژيم غذايي دارد.

اگر يك زن بصورت روزانه اين كار را انجام دهد او بهتر قادر خواهد بود كه به سلامتيش پي ببرد. اگر يك زن بو و مزة رطوبت خود را بداند، بهتر مي فهمد كه نياز به يك حمام در ابتداي سكس دهاني دارد و يا نيازمند معالجه است

زوجين بايد بطور مكرر موهاي زائد خود را كوتاه كرده و يا بتراشند، تراشيدن موهاي زائد زنانه عمل ليسيدن چوچوله را تسهيل مي كند

زنانی وجود دارند كه وقتي يك اصلاح تميز انجام مي‌دهند، تحريك چوچوله‌شان لذت بخش‌تر صورت مي گيرد و بهداشت شخصي‌شان هم بيشتر رعايت مي شود. زن و شوهرهايي هم هستند كه موهاي زياد در قسمت شرمگاهي را ترجيح مي‌دهند. تراشيدن و يا كوتاه كردن موهاي شرمگاهي يك موضوع شخصي و سليقه ای است و يك نياز براي تحريك چوچوله‌اي نيست .اگاهی از انجام سکس دهانی:

بر خلاف نظر عمومي و انتظار خيلي از زنان، تحريك چوچوله با زبان يك امر خدادادي نيست كه هرکس از بدو تولد آنرا بلد باشد. تحريك چوچوله با زبان يك مهارت آموختني است. اگر شما براي ياد گرفتن و آموزش دادن آن زمان صرف نكنيد نمي‌توانيد بطور كامل از مزاياي اين روش لذت ببريد.

هر زن متفاوت است، بنابراين اينكه يك زن در گذشته چطور از ليسيدن واژن ((کس )) احساس لذت مي‌كرده مهم نيست، بلكه تكنيكها بايد مجداداَ پياده شوند وقتي شريك جنسي تغيير مي‌كند. زنان در اين مورد قابل مقايسه نيستند چرا كه ممكن است چيزي كه يکي دوست دارد ديگري دوست نداشته باشد.

اينها دلايلي دارند كه ممكن است بخاطر فيزيك بدني و يا علل روانشناختي باشند. هر فرد بايد يك مطلب كامل در مورد نحوه‌هاي مختلف اين كار بخواند، بدليل اينكه راه مشخصي وجود ندارد كه بتوان گفت اين موضوع براي همة زنان صادق است.

راهايي كه ارائه مي‌شود فقط كليات مسئله را مشخص مي كند. خواندن و يا جستجو كردن راهها ممكن است كه در مورد راههاي مختلف ايده‌هايي بدهند، اما خود زن بهتر مي‌تواند بگويد كه كدام را لذت بخش‌تر براي او است و بهترين راه است .

در حالت كلي، ارتباط مهمي بين احساس لذت كردن در هنگام تحریك چوچوله با زبان و سكس وجود دارد.
زنان بايد ابتدا سكس را خوب ياد بگيرند و اين شامل صحبتهاي در حين سكس، صداهاي تحريك كننده،
حركات و اشارات دست و سر و حركات بدن مي شود. مثلاَ اگر تا اندازه‌اي احساس خوشي كند بگويد آه اگر شريكش كاري را انجام نمي دهد به او بگويد كه چگونه آن كار را بكند تا هميشه مثبت باشد.

سر معشوقه‌اش را با دست بگيرد و به محلي كه دوست دارد لبان او با آنجا تماس پيدا كند، فشار دهد. اگر از محلي كه لبان قرار گرفته احساس رضايت مي كند پاهايش را به دور سر حلقه كند و بدن را در همان حالت نگاه دارد.

وقتي كه زن نگران اين باشد كه شريكش به زحمت افتاده،آنها بايد يكديگر را رها كنند اگر سعي و تلاششان بي نتيجه باشد. شخصي كه تحريك چوچوله با زبان را انجام مي‌دهد بايد راهنمايي بخواهد از شريكش با نگاه كردن در چشمان او و با چشمان از او سؤال كند كه آيا اين كاري كه انجام مي‌دهد او دوست دارد يا نه. آنان بايد با شريكشان صادق باشند و هرگز تظاهر به لذت بردن و ارگاسم ننمايند .

عمل تحريك چوچوله با زبان و عشق بازي دهاني بايد در زمانهاي مختلف و دوره‌هاي زماني گوناگون اجام شود تا دو شريك بهترين و راحت ترين حالت را پيدا كنند. براي بسياري از زن و شوهرها براي جلب يكديگر فقط از سكس دهاني استفاده مي‌كنند، بنابراين يافتن يك حالت راحت فوق‌العاده مهم است.


حالت های سکس دهانی:


بهترين‌حالتها شايد آنهايي هستند كه زن بر روي يك سطح صاف قرار گيرد و بخوابد يا زانو بزند بر روي شريكش(پاها در طرفين صورت شريك قرار گيرد-يا دراز بكشد و پاهايش را بصورت مستقيم در طرفين صورت شريك نگاه دارد و يا پاهايش بصورت خم در طرفين صورت واقع شود-) اين حالت بيشترين آزادي در حركت را با آنها مي‌دهد.

بطور همانند، هردو شريك در حين تحريك چوچوله با زبان در حالت راحت هستند. اگر يكي يا هردو شريك در وضعيت ناراحت باشند، اين باعث مي‌شود كه اين عمل بيشتر از احساس لذت ايجاد ناراحتي بكند. شما نمي‌خواهيد كه شخصي كه در حال تحريك چوچوله با زبان است، گردنش را بصورت شق و خسته كننده نگاه دارد تا بتواند لبانش را به فرج برساند. همچنين شما نمي‌خواهيد كه زن وزن بدن خود را براي مدت طولاني تحمل كند.

مقداري زمان صرف كنيد كه قبل از شروع به سكس يك محل مناسب بيابيد. وضعيت سلامت بدني، سن، وزن . انعطاف پذيري بدن شما تعيين مي‌كنند كه بهترين موقعيتها براي شما كدامند. استفاده از يك حالت تخيلي اگر باعث شود ماهيچه‌هايتان خسته و يا منقبض شوند به شما هيچ سودي نمي‌بخشد .

برخی از حالت ها باید توسط طرفین تمرین شود وكاركرد خوب اين حالت بستگي به زاوية واژن ((کس )) و زاوية زبان شريك دارد. ممكن است كسي كه مشغول تحريك چوچوله با زبان است، بخواهد كه يك بالش زير سرش قرار دهد تا راحت تر سرش به فرج نزديك شود. يا ممكن است كه بخواهيد يك بالش نرم يا يك لحاف تاشده در زير باسن زن قرار دهيد تا وزن خود را بر روي آن بياندازد. براي گسترش دانش خود شما نبايد در حين كار بصورت فعال قسمتي از وزن بدن خود و يا شريكتان را نگه داريد

زن مي‌تواند در زير شريك كه بر روي او دراز كشيده يا زانو زده دراز بكشد و از خط مشي موجود پيروي كند
زن ممكن است بخواهد كه بر روي يك تخت خواب دراز بكشد و پاهايش را از لبه‌هاي تخت آويزان كند. شريك جنسي او زانو مي‌زند بر روي زمين مابين پاهاي باز شده زن.

يك بالش مي‌تواند در زير زانوها و يا در مقابل قفسة سينة شخص زانو زده قرار گيرد. زن ممكن است بخواهد كه يك بالش در زير رانهايش قرار دهد تا آنها را براي نزديك شدن به دهان شريك بلند كند
بعضي از زن و شوهرها ممكن است بخواهند بغل به بغل یا پهلو به پهلوقرار بگيرند و از خط مشي موجود پيروي كنند. سرهايشان در ميان رانهاي يكديگر قرار مي‌گيرد.

عده ديگري از زن و شوهرها ممكن است نياز داشته باشند به اينكه بر روي يك سطح صاف به بغل دراز بكشند و با يكديگر يك زاوية قائمه بشكل T درست كنند. اين نحوة دراز كشيدن باعث مي‌شود كه سر شريك بين رانهاي دروني زن قرار گيرد. زن ممكن است نیاز داشته باشد كه قسمت خميدة بالايي پايش را به يك جفت بالش تكيه بدهد. شخص تحريك كننده چوچوله با دهان مي‌تواند هم در پشت و هم در جلوي زن قرار گيرد.

البته در بيشتر مواقع، حالتهاي سنتي وجود دارند كه زن به پشت دراز مي‌كشد و مرد در ميان پاهاي از هم باز شدة او قرار مي‌گيرد.
بالشهايي مي‌توانند در زير سر زن قرار گيرند تا او بتواند سرش را براي تماشا كردن شريكش بالا بياورد. شخصي كه عمل تحريك چوچوله با دهانش را انجام مي‌دهد نيز مي‌تواند زير قفسه سينه خود بالشي قرار دهد كه احساس راحتي كندانتخاب بهترین روش:


فن هاي واقع بكار گرفته شده از اين زوج تا زوج ديگر متغير هستند. حساسيت واژن ((کس )) و چوچولة زن است كه مشخص مي‌كند كه او كدام نوع از تحريك را دوست دارد و بيشترين پاسخ را به آن مي‌دهد.

زناني هستند كه تماس آرام و نرم را دوست دارند در حاليكه بعضي از آنها تماس سريع و محكم را مي‌پسندند. ساختار اندام تناسليشان مشخص مي‌كند كه كدام بهتر امكان دارد.
يك زن كه لبه‌هاي داخلي فرجش خوب توسعه يافته و كامل شده ممكن است كه دوست داشته باشد كه آنها مكيده شوند در حالي كه يك زن بدون لبه‌هاي داخلي فرج يا با لبه‌هاي داخلي فرج كوچك نمي‌تواند اين موضوع را تجربه کند.

اگر يك زن چوچوله‌اي داشته باشد كه طرح و شكلش بسمت بيرون باشد و يا خوب توسعه يافته باشد شريك او مي‌تواند چوچوله‌اش را مانند يك آلت تناسلي مردانة كوچك بمكد، در صورتي كه اگر يك زن چوچوله‌اي پنهان يا كوچك داشته باشد، شريك او فقط مي‌تواند آنرا ليس بزند.

يك نقش مهم وجود دارد و آن اين است كه بايد ريتم و شدت كار را كه در شروع آغاز مي‌كنيم تا نزديك شدن به ارگاسم حفظ كنيم، مگر اينكه قصد داشته باشيم ساير قسمتهاي بدن را بچشيم.

هيچ چيز يك زن را به اندازه ايجاد وقفه در هنگام تحريك چوچوله توسط شريك و يا پراكندگي محل ليسيدن، ناراحت و متاثر نمي‌كند وقتي كه او در آستانة ارگاسم قرار گرفته است فوراَ چوچولة زنان را در ابتداي كار جستجو نكنيد.

اگر يك زن به اندازه كافي برانگيخته نيست، چوچوله‌اش حتي ممكن است به تمام حالات برانگيختگي بي احساس باشد. در اين هنگام شما بايد منتظر باشيد تا هورمون‌هاي او جريان پيدا كنند و اندام تناسليش از خون پر شوند. يك سياحت آرام و طولاني در چوچوله او بنمائيد. به كمك يك حادثه چوچوله‌اش را كشف كنيد.

ببوسيد، نوازش كنيد و قسمتهاي دروني رانها را بليسيد. با ملايمت منطقه‌اي را كه واژن ((کس )) و رانها به هم متصل مي‌شوند را بليسيد. به آرامي برآمدگي شرمگاهی و لبه‌هاي بيروني فرج را بليسيد. تامل كنيد. زبانتان را در طول منطقة تلاقي دو لبة فرج حركت دهيد. زبانتان را در منطقة بين لبة دروني و بيروني فرج بلغزانيد. در صورت امكان لبه‌هاي دروني فرج را به درون دهانتان بكشيد و آنها را بمكيد. با ملايمت خون را در آنها جاري كنيد. منطقة بين لبه‌هاي داخلي را بمكيد همچنين بيرون واژن ((کس )) و محل سوراخ ادرار را.

اگر بدنه چوچوله خوب مشخص و مشهود شد، زبانتان را در طول فرج كه از لبه‌هاي بيروني جدا شده‌اند حركت دهيد
موقعي كه واژن ((کس )) كاملاَ خيس خيس شد و در حال خيس شدن بيشتر بود، به آرامي شروع كنيد به ليسيدن چوچوله. در ابتدا كلاهك آنرا فشار ندهيد.
به زن زمان دهيد تا كاملاَ برانگيخته شود. وقتي زن آماده انفجار به نظر رسيد بوسيله انگشت چرب كلاهك چوچوله را به عقب برانيد (اين كار را خود زن هم مي‌تواند بكند) سپس بليسيد و بمكيد چوچولة حساس قشنگ بلوطي شكل را. خيلي آرام و ملايم باشيد.

در اين حالت زنان نياز به يك تماس بسيار سبك دارند بعضي‌ها ممكن است به اين نتيجه برسند كه آن خيلي حساس و ظريف است و به محكم نگه داشتن نياز دارد اما اين كار بايد با تماس نرم و آرام باشد.
ممكن است بعضي‌ها تحمل تحريك مستقيم چوچولة بلوطي شكلشان را نداشته باشند. به نرمي چوچوله را بمكيد، با ظرافت خون بيشتري را به اطراف آن بكشيد.

در اين حالت يكباره شما حالتي از تحريك را پيدا مي‌كنيد كه براي او لذت بخش است، آن تحريك را ادامه دهيد تا زن ارگاسم را تجربه كند، اگر او اين موضوع را مي‌خواهد. اگر او قادر به رسيدن به ارگاسم نيست تحريك را بصورتي كه براي هردوي شما لذت بخش است، ادامه دهيد. تحريك با زبان الزاماَ همراه ارگاسم نيست بلكه اين كار مي‌تواند لذت بخش و ارضا كننده باشد.

اگر زني مي‌داند چه كار و حالتي را دوست دارد، به حرفش گوش بدهيد. اگر او تا به حال تحريك چوچوله با دهان را تجربه نكرده يا حداقل دوره آنرا هم نديده است، اين تجربه به آرامي صورت مي‌گيرد. حتي زن و شوهرهايي كه قبلاَ اين كار را انجام داده‌اند ممكن است بخواهند تكنيكهاي جديد را امتحان كنند. وقتي در حال آزمايش هستيد، سعي كنيد زبانتان را بر روي واژن ((کس )) به هر صورتي كه فكر مي‌كنيد كه مي‌توانيد، حركت دهيد.

راههاي زيادي وجود دارند و فقط يك راه وجود دارد كه براي آن زن بهترين راه است، با سعي و خطا آنرا بيابيد .
اگر هر دو شريك در حالت راحت قرار گرفته باشید و احساس راحتي بكنند، ممكن است شما قادر نباشيد كه لبه‌هاي بيروني فرج را بدون استفاده از دستها از هم جدا كنيد و به واژن ((کس )) دسترسي پيدا كنيد، بنابراين بايد صورتتان را كامل به فرج نزديك كرده چوچوله و لبه‌هاي دروني فرج را با زبان و لبهايتان پيدا كنيد.

يك زن قادر خواهد بود با شما در اين كار بوسيلة دستانش همكاري كند، ولي اين كار ممكن است خيلي خسته كننده باشد. اگر پاهاي زن با آسودگي از هم باز شوند، فرج او هم بطور طبيعي مي‌توانند از هم جدا و باز شوند و لبه‌هاي بيروني، جدا از هم كشيده مي‌شوند وقتي كه او بسيار برانگيخته شده است .

از زماني كه زبانتان خسته شد، مطمئن باشيد كه لبها و زبانتان اندام حساس و ظريف را نوازش كرده و يا مي‌مكد در يك دوره تناوبي . اگر شما از زبانتان زياد استفاده مي‌كنيد و زبانتان به اين موضوع عادت ندارد، زبانتان ممكن است به زودي خسته بشود. بهتر است لبانتان را نزديك چوچوله و لبه‌هاي فرج در صورت امكان نگه داريد. از نوازش كم با زبانتان استفاده كنيد اندك اندك توسعه دهيد .

يك زن ممكن است از اينكه شما زبانتان را وارد واژن ((کس )) كنيد و ديواره‌هاي آنرا با زبان تحريك كنيد، لذت ببرد. شما قادر نخواهيد بود زبانتان را در فواصل دور وارد كنيد ولي نقاط حساس هم در همان ابتداي مناطق ورودي هستند.

زناني هستند كه از اينكه شما انگشت يا انگشتهايتان را داخل واژنشان ((کسش )) بكنيد و ديواره آنرا و احتمالاَ نقطة جي را تحريك كنيد لذت مي‌برند، در حالي كه شما مشغول مكيدن چوچوله هستيد. بعضي از آنها از اينكه شما انگشت يا انگشتان چرب شده‌تان را وارد مقعدشان كنيد و آنرا ماساژ دهيد درحالي كه داريد با دهان چوچوله‌شان را تحريك مي‌كنيد لذت مي‌برند .

زن و شوهرهاي زيادي در هنگام سكس دهاني از حالت 6 9 انگليسي((بر عکس هم می خوابند)) لذت زيادي مي‌برند. اين حالت از قرار گرفتن باعث مي‌شود كه زن و شوهر در آن واحد بوسيلة دهان يكديگر را تحريك كنند. زن و شوهرهاي زيادي اين روش را خيلي لذت بخش بيان كرده‌اند چون در آن يكديگر را تا رسيدن به ارگاسم تغذيه مي‌كنند.

بعضي‌ها اين حالت را مناسب نمي‌دانند زيرا نمي‌توانند در حين تحريك شرسكشان متمركز شوند و در حين كار فقط به فكر رضايت خودشان هستند و شريكشان را فراموش مي‌كنند. بعضي ديگر نيز فقط به فكر كاري كه انجام مي‌دهند هستند و ارگاسم خود را فراموش مي‌كنند. بنابراين دوباره سعي و خطا مي‌تواند به شما كمك كند كه كدام راه بهتر استنگاه کلی :

زنان داد و ستد كلامي بهتري نسبت به مردان دارند بخصوص در حين رابطة عاشقانه. همچنين آنها بهتر به عشق زباني پاسخ مي‌دهند به اين معني كه هرچه بيشتر شما با او حرف بزنید او بهتر خودش را در اختيار شما مي‌گذارد. بنابراين موقعي كه داريد واژن ((کس )) زيبايش را نوازش مي‌كنيد، با او در مورد آن صحبت كنيد
اكنون دوباره خوب با آن نگاه كنيد.

به آرامي و با ملايمت لبه‌هاي آنرا از هم باز كنيد و به لبه‌هاي دروني آن نگاه كنيد، حتي اگر دوست داريد آنرا بليسيد. اكنون بالاهاي واژن ((کس )) را از هم باز كرده و پهنش كنيد تا چوچوله را پيدا كنيد. زنان چوچوله با اندازه‌هاي متفاوت دارند دقيقاَ مانند مردان كه آلتهايي با اندازه‌هاي متفاوت دارند. همة آنها در زير ختنه‌گاه پنهان شده است .

هروقت شما به يك واژن ((کس )) زنانه دست مي‌زنيد مطمئن باشيد كه انگشتتان مرطوب است. شما مي‌توانيد آنرا با آب دهان يا ترشحات داخلي زن مرطوب كنيد.حتماَ مطمئن باشيد كه انگشتتان را وقتي مي‌خواهيد به چوچوله دست بزنيد مرطوب كرده باشيد چون آن از خود رطوبتي ندارد و بسيار هم حساس است.

اگر انگشتتان خشك باشد به آن خواهد چسبيد که اين مضر و آسيب رسان است. اما شما نمي‌خواهيد كه در هر صورت آنرا لمس كنيد شما بايد كارهاي بالا را براي دست زدن به آن انجام دهيد. قبل از اينكه زن برانگيخته شود، چوچولة او بسيار ظريف براي كنترل است .
به واژنش ((کسش )) به آرامي نزديك شويد.

زنان، حتي بيشتر از مردان عاشق اين هستند كه با آنان شوخي شود و دست انداخته شوند. قسمت داخلي ران زن، ظريف ترين و حساس ترين نقطه است. آنرا بليسيد، ببوسيد و با نوك زبانتان بر روي آن طرح بكشيد. به واژن ((کس )) نزديك شويد و سپس در آن غرق شويد، آنچه را او انتظاار دارد انجام دهيد .
اكنون چروك محل اتصال پا به واژن ((کس )) را بليسيد، دماغتان را به واژن ((کس )) بماليد. مانند فرچه لبانتان را روي شكاف واژن ((کس )) بدون فشار به پائين بكشيد تا او را بيشتر تهييج كنيد .

او را ببوسيد،ابتدا با ملايمت و سپس محكم تر. حالا از زبانتان براي باز كردن لبه‌هاي واژن ((کس )) از همديگر استفاده كنيد و وقتي كه او آنها را از هم باز كرد، زبانتان را بين لايه‌هاي گوشتي واژن ((کس )) بالا و پائين ببريد. به آرامي به كمك دستانتان پاهايش را از هم بيشتر باز كنيد. هر كاري كه شما براي خوردن واژن ((کس )) زن انجام مي‌دهيد بايد به آرامي صورت پذيرد .

با ملايمت لبه‌هاي واژن ((کس )) را بكشيد و با زبانتان ضربه‌هاي آرام به چوچوله بزنيد، اين كار را چه كلاهك چوچوله را پوشانده بو چه نپوشانده بود انجام دهيد. اين كار را به سرعت انجام دهيد. اين كار بايد باعث شود كه پاهايش به لرزه بيافتند.
موقعيكه حس او به سوي ارگاسم برانگيخته شد، لبهايتان را بصورت دايره به دور چوچوله قرار دهيد و آنرا درون لبانتان قرار دهيد. با ملايمت شروع به مكيدن چوچوله كنيد و به صورت زن نگاه كنيد تا عكس‌العمل او را ببينيد.

اگر او مي ‌تواند كنترل شود و تحمل كند مكيدن را سخت تر كنيد. هرچه تحمل او را بيشتر ديديد مكيدن را سخت تر كنيد. اگر او خواست بخاطر هيجان ارگاسم باسن خود را به بالا بياورد در برابر او ايستادگي نكنيد و با او حركت كنيد. به او قفل شويد و دهان داغتان را بر روي چوچوله نگاه داريد، او را رها نكنيد. در اين حالت چيزي كه از او زياد مي‌شنويد اين جملات است: “ مكث نكن، اصلاَ متوقف نشو”
اين به اين دليل است كه بيشتر مردان در اين حالت توقف مي‌كنند.

مكيدن چوچوله كار دوست داشتنيي است، اين چيزي است كه ارزش يادگيري خوب را دارد. من كسي را مي‌شناسم كه آدم كثيفي در گائيدن است و واقعاَ پست است ولي او طوري مهبل را مي‌خورد كه من تا حال كسي را نديدم كه مانند او بدون مشكل اين كار را انجام دهد و به همين دليل دختران زيادي را به خود جذب مي‌كند
در بخش قبلي ديديم كه چيز ديگري وجود دارد كه مي‌تواند خوشي زن را تشديد كند.

شما مي‌توانيد عمل گائيدن با انگشت را انجام دهيد در حالي كه زن دارد از موهبت ليسيده شدن چوچوله‌اش بهره‌مند مي‌شود. قبل از ليسيدن چوچوله، در حين آن و يا بعد از آن. آنها واقعا آنرا دوست دارند. بغير از ناحيه شهوت‌زاي اطراف چوچوله، زن يك منطقة فوق‌العاده حساسي در سقف واژن ((کس )) دارد. اين منطقه است كه شما به آن مي‌ماليد در هنگامي كه داريد با زن نزديكي مي‌كنيد. خوب بدليل اينكه كلاهك آلتتان دور از دهانتان است، انگشتانتان بايد عمل گائيدن را انجام دهند
دو انگشت را انتخاب كنيد. يك انگشت خيلي لاغر است و سه انگشت هم خيلي پهن است بنابراين نمي‌توانند خوب نفوذ كنند. اطمينان ايجاد كنيد كه آنها را خوب مرطوب كرده‌‌ايد تا پوست زن را ناراحت نكنيد. آنها را به داخل بليزانيد، اين كار را در ابتدا آرام انجام دهيد و سپس سريعتر اين كار را بكنيد. بكمك آنها بصورت موزون و ريتميك زن را بگائيد.

سرعت را افزايش دهيد وقتي زن مي‌خواهد. به نفسش گوش دهيد
او به شما اجازه خواهد داد تا بفهميد كه چه كاري را انجام دهيد. اگر شما همزمان هم مشغول ليسيدن چوچوله هستيد و هم او را با انگشتان مي‌گائيد، شما او را بيشتر از حالتي كه با كلاهك آلتتان به تنهايي تحريك مي‌كنيد، تحريك خواهيد كرد.

بنابراين شما مطمئن باشيد كه او در اين حالت به اوج لذت مي‌رسد، اگر شك داريد مي‌توانيد نشانه‌هاي آنرا مورد بررسي قرار دهيد. ويژگيهاي هر زن منحصر بفرد است. ممكن است زن شما فقط نوك پستانهايش سفت شوند وقتي كه او تهييج مي‌شود و يا وقتي كه به ارگاسم مي‌رسد.

دختران ممكن است كه سرخ بشوند و يا اينكه شروع به لرزيدن بكنند. با نشانه‌هاي همسر خود آشنا شويد و شما بايد عاشق و معشوق اثر پذير باشيد
موقعي كه زن داشت به ارگاسم مي‌رسيد، بمنظور رسيدن به اوج لذت، چوچوله را رها نكنيد و براي مدتي به آن قفل شويد. وقتي اولين ارگاسم شروع به فروكش كردن كرد، با زبانتان در طول زير چوچوله فشار بياوريد تا لبانتان را كه بالاي آنرا پوشش داده‌اند آزاد كنيد. زبانتان را بيرون و درون مهبل حركت دهيد.

اگر انگشتانتان درون آن هستند، آنها را با ملايمت كمي بيشتر حركت دهيد بدليل اينكه اشياء درون آن در اين موقع بسيار حساسنداگر شما اين بازي را خوب انجام دهيد، با اين كار قادرخواهيد بود زن را چندين بار به ارگاسم برسانيد.

يك زن بعد از ارگاسم براي مدت يك ساعت هيجان زده مي‌ماند. آيا مي‌توانيد اطلاعات كامل از يک تماس را درك كنيد. يك زن مي‌تواند در يك رابطة جنسي 56 بار به ارگاسم برسد. آيا مي‌توانيد درك كنيد كه چقدر شما مي‌توانيد بر روي زن تاثير داشته باشي وقتي او را 56 بار به ارگاسم مي‌رسانيد. او براي مدت طولاني كه شما او را بخواهيد مي‌تواند مال شما باشد
بعضي از زنها دوست دارند كه مردشان انگشتش را به مقعدشان بمالد يا آنرا درون آن بكند وقتي كه مشغول خوردن مهبل و چوچوله‌شان است


:آخرين توصيه‌اي كه من براي شما دارم اينست

بعد از اينكه اين كارها را انجام داديد، شما مي‌توانيد او را برده خود كنيد با دادن خاطراتي كه او تا بحال نداشته، هنوز نبايد او را تنها بگذاريد. با او حرف بزنيد، به بدنش ضربه‌هاي آرام بزنيد و پستانهايش را نوازش كنيد.

عشقبازي با او را به آرامي ادامه دهيد تا او كم كم فروكش كند. يك مرد مي‌تواند در همان دم از كار دست بكشد و بخوابد و احساس پشيماني براي از دست دادن چيزي نكند اما يك زن بخاطر نياز طبيعيش، مدتي بعد از سكس از معشوقه‌اش بسيار حساس تر است

سكس دهاني مي‌تواند مهيج ترين تجربه سكسي شما باشد كه مي‌توانيد داشته باشيد اما چيزهايي دارد كه شما بايد آنها را رعايت كنيد. به اندازه كافي زمان به آن اختصاص دهيد، اغلب آنرا تمرين كنيد، به پاسخها و سيگنالهايي كه معشوقه‌تان از خود ارائه مي‌كند خوب توجه كنيد و بيشتر از همه، خودتان لذت ببريد


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com

ارگاسم مهبلي

ارگاسم مهبلي


در سال ١٩٨١ ميلادي، يك گزارش بيان کرد که ٢٦ درصد از ٣٠٠٠ زني که در يك مطالعه براي تجربة ارگاسم بطور منظم و با قاعده شرکت کرده بودند، بدون تحريك چوچوله شان بصورت دستي در هنگام دخول، به ارگاسم رسيده بودند.

اين مطالعه همچنان نشان داد که نوزده درصد از زنان شرکت کننده در مطالعه، خيلي کم به ارگاسم در حين دخول رسيد ند، ١٦ درصد از آنان اگر تحريك چوچوله دستي داشتند به ارگاسم مي رسيدند، و ٢٤ درصد از آنان در هيچ حالت در هنگام دخول، ارگاسم را تجربه نكرده بودند.

بعلاوه ١٢ درصد از زنان هرگز ارگاسم را در هيچ حالتي تجربه نكرده اند، و ٣درصد از آنان هرگز اجازة دخول نداده بودند.
اين به آن معني است که هشت زن از ده زن نمي توانند ارگاسم را تجربه آنند اگر دخول در فرج به تنهايي باشد


مطالعات جديد:
اين مطالعات بر اساس راي گيري از ١٥٠٠ زن توسط يك سايت اينترني در سال ٢٠٠٠ پايه گذاري شده است:
اين جوابها داده شده است:
آيا شما براي رسيدن به ارگاسم به چيز اضافي نياز داريد ؟؟؟

در پاسخ به اين سؤال که سي و هشت درصد بيان کرده اند که به يك دست نياز دارند بيست و هشت درصد گفته اند که فقط با دخول به ارگاسم مي رسند بيست و يك درصد به سكس دهاني ابراز نياز کرده اند ده درصد ساير چيزها را گفته اند سه درصد بيان کرده اند که به يك لرزاننده)) ویبراتور)) نياز دارند .

اين نتايج بيانگر آن است که در مدت ١٩ سال فاصلة بين دو مطالعه تقريباَ درصد زناني که بدون نياز به چيز اضافي و فقط با دخول آلت در فرج به ارگاسم مي رسند تغيير چنداني نكرده است. ٢٨ درصد و ٢٦ درصد
. اکثر زنان که حدود ٦٢ درصد هستند براي رسيدن به ارگاسم نياز به تحريك مستقيم چوچول هاي دارند.

اگر عده کساني که به ساير حالت تحريك چوچوله نياز داشتند را در اين قسمت قرار دهيم، درصد زنان نيازمند
به تحريك چوچوله در حين دخول بيشتر مي شود .دليل اين درصد کم چيست؟ ؟؟

پاسخ آن به دليل اجزايي است که در اندام تناسلي ما قرار گرفته است. نقاط تحريك کننده جنسيي که در مرد اغلب در آلت او قرار گرفته است، در زن در چوچوله قرار گرفته است . دليل آن اينست که شرايط ساختاري و بيولوژيكي هردو مانند هم است .

دليل حساسيت آنها هم اينست که انتهاي تعداد زيادي از اعصاب در آنها قرار دارد. قسمت بلوطي شكل چوچوله مانند کلاهك آلت مرد داراي تعداد زيادي از پايانه هاي عصبي است، فقط با اين تفاوت که در قسمت کوچك تري قرار گرفته است.

اين موضوع باعث مي شود که حتي خيلي حساس تر از آلت مرد نيز باشد از آنجائيكه تعداد خيلي کمي از زنان بوسيلة تحريك فقط آلت خود اقدام به استمنا مي کنند، به نظر مي رسد که اين کار به حساسيت برانگيختگي چوچوله براي تحريك نيست.

آناتومي و تشريح مهبل نيز اين را نشان مي دهد که واژن)) کس )) به اندازه چوچوله داراي پايانة عصبي نيست، و پايانه هاي عصب هاي که در واژن قرار دارند بيشتر در نزديكي دهانة آن هستند. دليل کم بودن پايانه هاي عصبي در ديگر جاهاي واژن احتمالاَ اينست که آن اغلب بعنوان کانال و مجراي تولد کودك به کار گرفته مي شود و به نظر مي رسد که براي کمك به تولد کودك اينگونه است . در حين دخول در واژن، آلت تناسلي مرد مستقيماَ توسط ديواره هاي واژن زن تحريك مي شود، حرکت لبه هاي ثانوي کس بهترين چيز براي تحريك غير مستقيم چوچوله است.

فرو کردن آلت باعث باز شدن لبه ها از همديگر مي شود، و اين کار باعث کشش چوچوله مي شود. از آنجائيكه اندازه و شكل چوچولة زنان خيلي متغيير است، ممكن است براي بعضي از زنان اين موضوع صدق نكند، اين طور به نظر مي رسد که به احتمال زياد همة چوچوله ها نمي توانند به يك اندازه در هنگام دخول تحريك بشوند.

همچنين چوچولة زن مي تواند بوسيلة استخوان خاصره مرد وقتي که او بسوي جلو فشار مي آورد و ضربه مي زند، تحريك شود.
در هنگام دخول، نقاط اصلي محرك جنسي مرد در همة جهات بطور مستقيم تحريك مي شود و نقاط محرك جنسي زن بطور متناقض و غير مستقيم تحريك مي شود.

دليل اينكه مرد سريعتر از زن به ارگاسم مي رسد همين است’ فاکتور ديگري که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد زمان است . يك مرد در هنگام استمنا بطور متوسط حدود ٣ دقيقه به ارگاسم مي رسد در حالي که زن براي رسيدن به ارگاسم در هنگام استمنا به ٥ دقيقه زمان نياز دارد.

بنابراين در شرايط ايده آل، يك مرد ٢ دقيقه زودتر از يك زن به ارگاسم مي رسد. اين موضوع را در نظر داشته باشيد و آن را تعميم بدهيد به آميزش واژنی در حالي که مرد در معرض تحريك مستقيم قرار دارد و زن بصورت غير مستقيم تحريك مي شود، شما مي بينيد که چگونه اين تفاوت زمانها بطور نجومي افزايش مي يابد.

اگر يك زن به همان اندازه از تحريك را که در هنگام استمنا دريافت مي دارد، دريافت نكند، خواهيد ديد که زن هرگز در هنگام دخول به ارگاسم نمي رسد.اين موضوع خيلي غير تحمل مي شود- رسيدن زن به ارگاسم - و اهميتي به مدت زمان فرو کردن مرد در فرج ندارد.


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com

نگاهی دیگر به شب زفاف و مسائل مربوط به آن

نگاهی دیگر به شب زفاف و مسائل مربوط به آن


شب زفاف در خاطره تمامی زوجهای جوان یک شب خاطره انگیز است. کلیه کسانی که این شب رو تجربه کرده اند، بی شک تا آخر عمر آن را فراموش نخواهند کرد.

منظور ما در این مقاله شب اول عروسی نیست . چون بسیاری از افراد ، قبل از عروسی ( که در عرف معمول است ) آمیزش جنسی( بطور کامل) را تجربه می کنند. پس منظور این مقاله زمانی است که دختر ، پرده بکارت خود را از دست می دهد .

ما در این مقاله شب زفاف را زمانی میگوئیم ، که دختران برای اولین بار تجربه سکس از راه واژن را می آزمایند.

این رو باید به همه عزیز خود عرض کنم که اگر اولین سکس شما به ارامی و ارامش صورت بگیرد هیچ دردی نا ناراحتی رو شما احساس نخواهید کرد و ترس همه دختران عزیز و خانم هایی محترم از سکس شب زفاف کاملا بی مورد می باشد شما نباید هیچ ترس و یا واهم ای از سکس شب زفاف داشته باشید بلکه باید اشتیاق زیاد برای این کار داشته باشید و خودتون رو برای این لحظه اماده سازید


همانطور که میدانیم تمامی زخمها ، دردناک هستند بخصوص اگر سطحی باشند . به عنوان مثال اگر دست شما با دیوار زبری برخورد کند ، درد به حد زیادی غیر قابل تحمل است . این حالت دقیقا برای دختران مصداق دارد. آنها درد بسیار زیادی را در ضمن پاره شدن پرده بکارت تجربه میکنند. و غیر از آن ، درد بسیار زیادی هنگام داخل شدن آلت تناسلی در داخل واژن
( دخول)خواهند داشت .


اول برای روشن شدن قضیه علت درد را مرور می کنیم.دو نوع درد در هنگام اولین تجربه جنسی قابل درک است :


1- درد به علت پارگی پرده بکارت :


این درد همانطور که در بالا ذکر شد به علت ایجاد یک زخم سطحی در داخل واژن است . که اینگونه زخمها معمولا دردناک تر از سایر زخمها می باشند . برای کنترل یا کاهش درد ، بهترین کار ایجاد معاشقه طولانی است . این کار سبب می شود تا دختر به مرحله ارگاسم یا نزدیک آن برسد . رسیدن به ارگاسم ، آستانه درد را بالا می برد و باعث می شود که درد یا خیلی کم شود یا قابل تحمل گردد .

به عنوان مثال در زمان ارگاسم اگر شخص گاز گرفته شود درد را احساس نمی کند یا درد بسیار جزئی خواهد بود چرا که انچنان غرق در احساسات است که اینگونه درد ها برایش قابل درک و حس کردن نیست .2- درد به علت دخول :

این درد دقیقا درد به علت کشش دیواره واژن می باشد . شما وقتی بادکنکی را برای اولین بار باد میکنید ، زور بیشتری بکار می برید تا بتوانید دیواره های بادکنک را از هم باز کنید . این حالت دقیقا در واژن هم ایجاد می شود .

واژن برای اولین بار می خواهد باز شود . پس درد زیادی را حس می کند . برای کنترل این درد دقیقا مثل بالا باید معاشقه طولانی داشت . تا هم واژن لیز شود و هم آستانه درد افزایش یابد . برای این منظور می شود از ژل لوبریکانت استفاده نمود.در کل برای آمیزش بهتر و کم درد در اولین تجربه باید نکات زیر را توجه نمود :


1-معاشقه طولانی تا رسیدن به مرحله ارگانیسم
2- استفاده از ژل لوبریکانت

3- بهتر است دختر لبه تخت دراز بکشد . جوری که پاهای وی کاملا روی زمین قرار بگیرد . در این صورت کمترین درد و فشار به دختر وارد می شود.

4- دختر را باید قبل از نزدیکی از نظر روحی آماده کرد و با او در این بار خوب صحبت کرد و ارامش داد

5- درصورت داشتن درد شدید از ادامه نزدیکی خودداری کنید.

6-به هیچ عنوان نباید با فشار یا با استرس این کار رو انجام داد بلکه بسیار ارام و اهسته باید انجام شود

7- قبل از هر معاشقه به حمام رفته برای این که بافت های واژن در اثر گرما کمی شل و بازتر شودتو ضیحات تکمیلی :

اول به انچه که عرض میکنم اگه خوب گوش فرا دهید شما هیچ وقت از اولین سکس خود خاطره ای بدی نخواهید داشت.بلکه اولین سکس شما بهترین و زیباترین لحظه ای زندگی شماخواهد شداول از همه زمان سکس اولیه می باشد

متاسفانه زمان سکس اولین بیشتر عروس و داماد ها به شب اول عروسی خود اختصاص میدهند در شبی که هم از نظر روحی و از لحاظ جسمی خسته و اشفته هستند که این کار واقعا اشتباه محض می باشد بلکه در شب عروسی تنها باید یک هم خوابی کنار هم داشته باشند و سکس ان ها به زمانی بعد از عروسی و شب عروسی صورت بگیرد زمانی که هیچ گونه استرس و همین طور ارامش داشته باشند هر دو طرف.

تذکر :
اگر قصد دارید که در شب عروسی با همسر خود سکس نکنید حتما او را در جریان این مسئله قرار دهید


دوم عوامل استرس زا :

متاسفانه هنوز در ایران این و در برخی خانواده ای مسائل دیده می شود که در پشت در حجله به انتظار دیدن خون بکارت می نشینند و منتظر می مانند

این کار دو پیامد بد دارد اول این که به خاطر این که دختر و پسر برای اولین بار با یک رابطه ای جنسی مواجه می شوند احساس خجالت و کمی استرس اولیه دارند

که این استرس باعث می شود الت تناسلی در مرد به خوبی به حالت نعوذ در نیاید و همین طور در خانم ها وازن (( کس )) به خوبی ترشحات لازمه رو انجام ندهد

حال اگر میخواهید برای بار اول با همسر خود سکس انجام دهید ابتدا قبل از هر چیز با هم در باره سکس صحبت کنید سعی کنید قبل از سکس کلیه مسائل جنسی رو اطلاع داشته باشید و اگاه باشید
حال که شما خوب اطلاعات کامل در باره مسائل جنسی و شب زفاف دارید باید شروع کنید با همسرتون خیلی راحت بحث و باب گفتگو در باره مسائل جنسی رو باز کنید

از انجایی که خانم ها اصولا نجیب و با شرم و حیا تر هستند انتظار نداشت باشید که سریع با شما همراه شوند و یا انها بحث مسائل جنسی رو باز کنند و شروع به بحث کنند بلکه این وظیفه ای یک مرد است که این بحث گفتگو رو باز کند

دومین چیزی که باید شما در این اولین سکس خود انجام دهید این است که به همسر خود اعتماد به نفس بدهید که او نیز حرف هایش رو به راحتی بیان کند و از گفت علایق و ارزو های خود ترسی و یا واحمه ای از این که از طرف شما ترد شود یا این که شما به اون شک و یا فکر بد داشته باشید نکند
چرا که اصولا زن ها از گفتن انچه که در دل دارند اعبا دارند چرا که گمان می کنند اگر نیاز جنسی خود رو با همسر خود بیان کنند همسرش نسبت به او بد گمان یا شک می کند
پس باید به همسر خود این اعتماد به نفس و ایمان رو داد که علایق و خواسته های خود رو بیان کند

حال که شما با هم راحت در باره مسائل جنسی صحبت کرده اید و راهنمایی های لازم رو به هم داشته اید و از انجام انچه که میخواهید در زمان سکس انجام دهید هم دیگر رو مطلع کرده اید شما باید کم کم اماده سکس شوید

سعی کنید در کنار تخت خود چند چیز رو به همراه داشته باشید
اول یک لیوان شربت و یا اب میوه
دوم این که دستمال کاغذی یا پارچه ای تمیز و سفید رنگ
سوم کاندوم
چهارم لباس های راحت و همین طور لباس های بیرون از منزل خودتون رو


تذکر :
سعی کنید قبل از سکس معجونی از شیر و خرما و گردو و هوز و عسل درست کنید و میل نمایید

حال کم کم شروع به کار کنید ابتدا از هم یکدیگر لب بگیرید و هم دیگر رو لمس کنید از روی لباس و از روی لباس با دست تمام اندام یک دیگر رو لمس کنید

مرحله دوم این است که شما باید ابتدا لباس خانم خودتون رو خارج کنید جز شورت و سوتین او از او بخواهید که او نیز همه لباس هایی شما رو جز شورت شما از تن شما خارج کند
سپس باز شروع کنید هم دیگر رو تو بغل هم بگیرید و هم دیگر رو لمس کنید و یک دیگر رو بمالید

مرحله سوم این که شما (( اقایان )) باید شروع به لب گرفتن و لیس زدن همسر خود کنید طوری که باید از بالا یعنی از لب ها سپس از لاله های گوش و گردن طوری که همزمان هم لب بگیرید و هم لاله های گوش و صورت و گردن همسرتون رو لیس بزنید در حالی که با زبان خود در حال لیس زدن هستید با دست های خود نیز سینه های همسرتون رو مالش دهید و لمس کنید

حال کم کم به طرف پایین حرکت کنید و به پایین بیایید
وقتی به روی سینه ها رسیدید شروع به خوردن سینه های همسرخود کنید طوری که مانند کودکی که با تمام وجود سینه ها رو میک می زنید به هیچ وجه فشار بی مورد و یا گاز نگیرید سینه های همسرتو رو چرا که در لحظه ای که زن در حال تحریک شدن است با کوچکترین فشار سریع واکنش نشان می دهد
سعی کنی تنها نوک سینه های همسرتون رو با زبون به طرف خودتون بکشید ولی گاز نگیرید با دندان بلکه نوک سینه های همسرتون رو بین دو لب خود قرار دهید و انگاه سینه هاش رو به طرف خودتون بکشید

مرحله بعد ای این است که شما باید کم کم به طرف پایین بروید و دست وازن (( کس )) همسرتون رو از روی شورت با دست در حالی که شما دارید سینه های همسرتون رو میک می زنید تحریک کنید انگاه وقتی که به طرف پایین می اید با زبون وازن (( کس )) همسرتون رو از روی شورت ساک بزنید انگاه با زبان خود شورت همسرتون رو پایین بکشید تا جایی که می تونید و بعد از اون با دست و همکاری همسرتون شورت رو از بین پاهای همسرتون خارج کنید .

انگاه شما باید شروع به لیس زندن چوچولک همسر خودتون کنید طوری چوچولک همسرتون رو ساک بزنید که او کاملا اماده سکس شود سپس با زبان خود کاملا اطراف وازن (( کس )) همسرتون رو لیس بزنید و بین پاهای او و همین طور بین ران های او رو نیز لیس بزنید


تذکر :

برای خوشبختی خود و اینده جنسی خود به هیچ وجه از ساک زدن وازن ((کس )) همسرتون احساس خجالت نکنید بلکه با میل و رقبت این عمل رو انجام دهید .

حال مهمترین کار شما شروع می شود
شما باید خیلی راحت و ارامش داشته باشید یعنی این که شما هیچ احساس فشار و یا نگرانی و استرسی نداشته باشید

در لحظه ای که همسر شما کاملا تحریک شده واماده پذیرش الت تناسلی شما می باشد شما در حالی که به خوبی الت شما به حالت نعوذ رسیده است شما باید خیلی اروم و اهسته الت خودتون رو وارد وازن (( کس )) همسرتون کنید برای راحتی کار با دست این عمل رو انجام دهید
به هیچ وجه ممکنی این کار رو با فشار یا به یک باره انجام نمی دهید بلکه برعکس خیلی اروم و اهسته این عمل رو انجام دهید

هر لحظه از سکس که احساس کردید که همسر شما احساس درد و یا ناراحتی کرد سریع عمل دخول رو متوقف کنید واگر درد او خیلی شدید بود سریع کل عمل سکس رو متوقف می کنید
اگر درد او ناچیز بود دوباره شروع به تحریک میکنید که وازن (( کس )) شروع به تحریک و همین طور ترشح مایه ای روان کنند کند تاهم ماهیچه های وازن (( کس )) منقبض نشود و شل شود تا پذیرایی الت تناسلی باشد


اگر همسر شما هیچ احساس دردی نکرد الت رو ارام ارام وارد وازن (( کس )) می کنید و هیچ فشار اضافی به او نمی اورید وقتی که الت شما کاملا وارد شد انگاه به اهستگی چند نوبت روی همسرخودتون عمل ورود و خروج الت (( تلمبه زدن )) رو انجام می دهید

سپس زمانی که منی شما خارج شد انگاه به جایی انکه مانند کوهی بر سر همسر خود خراب شوید شروع می کنید همسر خودتون رو نوازش و لمس می کنید
به هیچ وجه بعد از امدن منی مرد نباید بر روی همسر خود بخوابد و همسرش رو در لحظه ای پاره شدن بکارتش تنها بگذارد بلکه همان طوری که منی از او خارج می شود باید با زبان خود کلمات عاشقانه به او بزند و با دست خود صورت و تن اون را نوازش کند و انگاه در کنار او همسرش رو طوری ارام کند که او بخواب برودتذکرات برای خانم ها :

01 قبل از سکس حتما به حمام برود

02 مو های زائد و اضافی وازن (( کس ))خودتون رو حتما کوتاه کنید

03 شورت و سوتین تمیز به تن کنید و سعی کنید از بهترین نوع انها که همسرتون رو بیتشر تحریک کند استفاده کنید

04 سعی کنید اگر عفونت و یا بیماری خاصی دارید ان را رفع کنید که همسر شما در زمان ساک زد احساس ناراحتی از بوی بد و یا طعم بد وازن (( کس )) دلخور نشود

05 سعی کنید از اسپری و یا عطر هایی خوشبو کنند استفاده کنید

06 سعی کنید دندان های خود رو مسواک بزنید و در دهان خود ادامس و یا خوشبو کننده قبل از سکس داشته باشیدتذکرات برای اقایان :

01 قبل از سکس همه عوامل استرس زا رو از محیط خارج کنید و احساس ارامش و اطمینان رو برای همسر خود برقرار کنید

02 قبل از سکس حتما به حمام برود و کاملا تمیز و اراسته باشید

03 قبل از سکس از یک موزیک لایت و اروم استفاده کنید

04 دندان های خود رو مسواک بزنید و از خوشبو کنند های دهان استفاده کنید

05 سعی کنید محیط شما کم نور باشد طوری که هم به راحتی بتوان هم دیگر رو دید و هم کمی تاریک باشد و نور کمی در محیط شما باشد

06 سعی کنید اگر احساس اضطراب و استرس میکنید سکس نکنید و به زمان و یا وقت دیگر محول کنید این عمل رو

07 سعی کنید صورت نرم داشته باشید و مو های صورت (( ریش و سیبیل )) خود رو بتراشید تا صورت شما کاملا نرم و لطیف باشد

08 از اسپری و یا عطرخوش بو استفاده کنید


تذکر مهم برای اقایان :

گاهی اوقات ممکن است زن در زمان سکس پرده ای بکارت او پاره نشود یا وقتی که پاره می شود خونی نداشه باشد ویا این که اون مادر زاد بکارت نداشته باشد ویا ممکن است در اثر بی احتیاطی و یا سهل انگاری ویا برخی ورزش ها مانند اسب سواری و یا ترسید و یا حتی در اثر برخی بیماری ها بکارتش از بین رفته باشد در این گونه وارد مرد باید به اعصاب و روان خود کاملا مصلت باشد و به همسر خود اطمینان کام داشته باشد

سلامتی جنسی یک زن به داشتن یا نداشتن بکارت نیست پس سعی کنید خیلی راحت و روشن فکرانه با این مسئله برخورد کنید

گزارش هایی که در ایران دوستان بنده ارسال می کنند نشان گر این است که برخی اقایان وقتی در اولین سکس خون بکارت رو در همسر خود مشاهده نمیکنند شروع به تهمت و حتی کتک و دعوا با همسر خود می کنند

اگر در همسرتون خونی ناشی از بکارت ندیدی شما باید خیلی متین و باوقار صبر داشته باشید و بعد ها دلیل این رو از همسر خود بپرسید
توجه :

پارگی پرده بکارت معمولا دارای خونریزی کم است . البته این قضیه به جثه زن و سن دختر دارد. در بعضی از موارد پرده دختر با نزدیکی پاره نمی شود . در این حالت حتما باید با جراح زنان مشورت نمود تا وی به روش جراحی پرده را باز نماید.
تا 3 روز پس از نزدیکی خونریزی بسیار جزئی ، طبیعی است و نباید نگران بود.

برخی نیز از خانم ها پرده بکارت ندارند ویا پرده بکارت انها طوری پاره می شود که احتمال دارد هیچ خونی از ان خارج نشود پس اگر بعد از سکس هیچ خونی از واژن زن خارج نشد نشان دهنده این نیست که قبلا سکس داشته و حال پرده بکارت او پاره بود است .تذکر مهم :

گاه پیش می اید که برخی دختر های جوان در اثر سهل انگاری و یا برخی اتفاقات ناخواسته و برخی حرکات ورزشی پرده بکارت انها از بین می رود پس نداشتن پرده دلیلی به سلامت جنسی او نیست .

شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com

تفاوت فيزيولوژي جنسي در مردان و زنان

تفاوت فيزيولوژي جنسي در مردان و زنان


در اینجا مي‌خواستم يك توضيح راجع به تفاوت فيزيولوژي جنسي در مردان و زنان بدهم و آن اينكه دو مرحله انگيزش جنسي و ارگاسم را با هم اشتباه نگيريم.

آستانه انگيزش جنسي در زنها بالاتر از مردان است و به عبارت ساده تر ديرتر تحريك مي‌شوند ولي در ارگاسم قضيه اين است كه مردان قادر به ارگاسم متوالي نيستند ولي زنها مي‌توانند دهها ارگاسم را بطور متوالي تجربه كنند.

يعني مردي مي‌تواند با زني به ارگاسم برسد ولي براي انگيزش و ارگاسم بعدي يك زمان تحريك ناپذيري است كه مثلا اگر براي مرد مورد نظر يك ساعت باشد به دو مرحله تحريك ناپذيري مطلق و نسبي تقسيم مي‌شود.

در مرحله تحريك ناپذيري مطلق كه مثلا يك ربع ساعت از اين يكساعت است مرد با هيچ پارتنري((شریک جنسی )) نمي تواند سكس كند ولي در مرحله تحريك ناپذيري نسبي مرد قادر است با يك پارتنر ((شریک جنسی )) جديدتر يا جذاب‌تر رابطه جنسي برقرار كند.
ميزان لذت ارگاسم و هيجان آن هميشه يكسان نيست.

مرداني كه دچار انفاركتوس ((خیانت جنسی )) مي‌شوند تا يك ماه نبايد با زن خود و تا شش ماه با زن غريبه نزديكي كنند.

زنان اما دوره تحريك ناپذيري بين ارگاسم‌ها را ندارند و قادرند بارها به طور متوالي با يك يا چند پارتنر((شریک جنسی )) به ارگاسم برسند و ارگاسم هاي عميق‌تري را تجربه كنند مشروط بر آنكه پيش زمينه ذهني آنها نسبت به پارتنر يا پارتنرها يا خود عمل جنسي منفي نباشد .شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com

سکس دهان به دهان

سکس دهان به دهان
لذت زباني به دو روش کاملاً متمايز ايجاد مي گردد : بديهي است که اولين آن ”بوسيدن“ است.

اي کاش مدرسه اي غير از اين مدارس ما وجود داشت که به زنان و مردان ياد مي داد چگونه خوب يکديگر را ببوسند، زيرا اين عمل شروع فرآيند سکس است . بوسيدن سبب نزديکي بيشتر زوج شده، و تماس چشمي مستقيم و اشتراک نفس ها را امکان پذير مي سازد، ارتباطي کاملاً طبيعي که براي عاشقه ضروري است .

اگر چه، مراجعين خانم من هميشه گزارش مي کنند که بوسيدن چيزي است که در معاشقه آنها گم شده است . بهتر است شما اين کار را شروع کنيد تا آتش احساس او و خودتان را شعله ور سازيد .اگر شوهرتان از بوسيدن صميمي طفره مي رود، اين شايد دال بر آن باشد که او نسبت به نزديک شدن به شما ناتوان است يا اينکه به اندازه کافي صميميت بين خودش و شما احساس نمي کند .
به اواطمينان دهيد که شما مي توانيد آنچه که در بوسيدن دوست داريد يا دوست نداريد را با هم مطرح كنيد، مخصوصاً اگر تمريناتي براي انجام دادن داريد يا فيلمي در اختيار داريد که تماشاي آن شما را راهنمائي مي کند .

براي مثال، مي توانيد اطراف دهان شوهرتان را ليس بزنيد يا زبانتان را داخل دهانش کنيد تا با زبان او تماس پيدا کند . هر دوي اين حرکات مي تواند شديداً تحريک کننده باشد.

سکس زباني به سادگي انجام مي گيرد:
دومين روش انجام ارضاي زباني براي همسرتان نيز کاملاً روشن است اما اغلب ساده نيست : سکس زباني .


خيلي از زنها حتي از عبارت سکس زباني وحشت دارند . چرا؟

مراجعين من اغلب به من مي گويند که مي ترسند در هنگام انجام اين عمل احساس خفگي به آنها دست دهد، يا مي ترسند که اشتباه آنرا انجام دهند يا اينکه نمي دانند او واقعاً از کاري که مي کنند خوشش مي آيد يا نه . بنابراين يکي از متداول ترين سؤالها در اين زمينه اين است که ” آيا حتماً بايد آنرا داخل دهانم بکنم؟ . “ حتي اگر شما از دست اين نگراني ها خلاص نشويد، مي توانيد از امروز در سکس زباني با مهارت کامل عمل کنيد . چگونه؟ با تکنيکهائي مثل اين :


به کارهاي تمريني بپردازيد:

همانند درس قبلي در مورد کارهائي که با دستتان انجام مي دهيد، راز سکس زباني هم اين است که به سادگي از شوهرتان بپرسيد که چه چيزي را دوست دارد . اگر با انجام سکس زباني براي همسرتان احساس راحتي نمي کنيد، وقت آن است که از او بپرسيد چه چيزي را دوست دارد و چه چيزي را دوست ندارد . اگر بيرون از اتاق خواب احساس راحتي بيشتري مي کنيد اين گفتگو را در خارج از آن ترتيب دهيد . وقتي که يک سري ايده در اين زمينه بدست آورديد، اين تمرين را انجام دهيد :

يک موز تر و تازه (که خيلي رسيده نباشد) برداريد و پوستش را بکنيد . جا ئي براي نشستن پيدا کنيد که بتوانيد در آنجا تنها و ريلکس باشيد و مهارتهاي زباني خود را روي اين ميوه تمرين کنيد . وقتي با تمرين خصوصي، جرأت و اعتماد بنفس لازم را بدست آورديد، ممکن است بخواهيد اين تمرينات را در حضور همسرتان هم انجام دهيد و از او کمک بگيريد .

او را تشويق کنيد که به شما بگويد دوست دارد اينکار را سريعتر، آرامتر، يا در کدام قسمت انجام با استفاده از يک شيء تمريني، ترس شما از انجام واقعي اين عمل از بين خواهد رفت و اعتماد بنفس لازم براي ارضاي شوهرتان را از اين طريق بدست خواهيد آورد که منجر به ارضاء و موفقيت هر دوي شما در سکس خواهد شد .يادگيري بوسيدن :

همانطور كه در بالا اشاره شد ، بوسه و بوسيدن را مي توان ياد گرفت ، فقط كمي تمرين لازم است . براي تمرين هم به يك شريك لازم نداريد ؛
سر فرصت ، ریلكس و بدون استرس در خلوت ، پشت دست خود را به دهانتان نزديك كنيد ، زبان خود را كمي جلو بياوريد طوري كه پشت لبهايتان قرار بگيرد ، لبها را آرام به پشت دست خود برسانيد ، لبهاي نرم
( و كمي مرطوب ) و رلكس شده خود را ( با فاصله از هم ) روي پشت دست متمركز كنيد ، زبان خود را بيرون داده طوري كه به پشت دست شما برسد و بعد با كمي فشار سطح پشت دست ( در فاصلهاي كه دو لب شما از هم قرار گرفتهاند )‌ را با زبان خود بليسيد .

حين كار ، اينجا . آنجا ، كمي پوست دست خود را مك بزنيد ، حالات ليسيدن را عوض كنيد و.... اينكار به شما تجربه مي آموزد كه در برخورد با شريك عشقي خود چگونه عمل نمائيد .

هنگام نزديك شدن به طرف خود ، اورا ببوئيد ، بعد ببوسيد ، لبهاي بالايي و پائيني طرف را جداگانه ببوسيد ، مك بزنيد و يادتان باشد كه هيچ عجلهاي بخرج ندهيد ، بعد هر دو لب طرف را ببوسيد ، بعد از مدتي زبان خود را يواش لاي لبهاي طرف قرار داده و بطور ملايم به درون دهانش فشار دهيد و با زبان خود قسمتهاي داخلدهان و زبان او را نوازش كنيد ، بليسيد .

مي توان سر طرف را با دو دست گرفت ( نه طوري كه طرف بترسد يا او را خفه كنيد ) و زبان خود را تا آنجا كه مي توانيد به حلق او بفرستيد ، به طرف فرصت نفس كشيدن را بدهيد ،اجازه دهيد كه او هم زبان شما را بليسد و مك بزند.

اينگونه بوسه ها،حس شوري در دو طرف ايجاد مي كند كه بايد آن را چشيد و مزه كرد بوسه بايد با احساس و طولاني باشد و نبايد بسادگي از آن گذشت ، بوسه بايد پر هوس و پر شرر باشد ، همانطور كه گفته شد ، بوسه هاي خود را تنها به لب و دهان طرف خلاصه نكنيد .

بوسيدن ، ليس زدن و نوازش بايد شامل حال تمام قسمتهاي پوست طرف شود . در امر بوسيدن و نوازش كردن موهاي سر ، گوشها ، لاله گوش و اطراف آن ، داخل گوش ( با زبان خود ) ، زير گلو ، تمام فاصله سر تا شانه ها ، تمام صورت ، دستها ، انگشتان ، پشت دست ، كف دست و ... ابتكار به خرج دادن هم يادتان نرود .

اجازه دهيد كه طرف مقابل هم همين كار را براي شما انجام دهد . اينكار باعث مي شود كه هم نقاط حساس بدن خود را بشناسيد و هم با بدن طرف و نقاط حساس آن آشنا شويد .

لازم به گفتن نيست كه هر فردي ممكن است از تمام اين بوسیدن ها ی که گفته شده خوشش بيايد يا فقط بخشهايي از آن را بپسنديد ، اما انجام اينكار همانطور كه گفته شد ، يعني از طريق تجربه و خطا ، باعث شناخت بهتر شما دو نفراز همديگر مي شود و به شما كمك مي كند كه دفعات بعد روي نقاط بيشتر حساس طرف تمركز كنيد .دو ).

بوسه و نوازش و ماساژ دادن و گرم در آغوش گرفتن و گرم به خود فشار دادن نه تنها لذت رابطه جنسی مي دهد بلكه استرس را هم از بين مي برد و هر دوي شما را دیوانه ای عشق مي كند .


درباره بوسيدن و لب گرفتن ، يك راهنمايي كوچيك براي دوستان این که :

اگر ادامس یا خوش بو کننده های دهان خوش بو و خوش طعمي سراغ داريد ، بد نيست كه آن را در كنار خود داشته باشيد و هر از گاهي ، آن را در دهان خود مزه كنيد و بعد زبان خود را به دهان طرف فرو بريد .و حتما قبل از ان هر دوی شما مسواک بزنید و دهان خود را با دهان شویی ها پاک و تمیز کنید .

يادتان نرود كه تمرين كنيد . سعي كنيم بوسيدن ، نوازش و تحريك و ماساژ را ياد بگيريم و دوست
بداريم و حواس خود را روي آن متمركز كنيم و لذت ببريم .

توجه به مسائل فوق باعث مي شود كه ما فقط يك رابطه جنسی سريع و پنج دقيقهاي نداشته باشيم .
در پايان يك نكته مهم را فراموش نكنيم و آن اينكه ، بعد از نوازش ، بوسه و معاشقه كه در بالا اشاره شد و بعد هم رابطه جنسی ، به یک باره به يك طرف نغلطيد و خرناسه نكشيد ، نوازش ملايم و بوسيدن بعد از آن هم بسيار مهم است ، زنان بخصوص به اين مسئله خيلي حساسند و علاقمند .مشکل بد مز ه بودن:

اگر فرو بردن آلت شوهرتان در دهان، برايتان خوش آيند نيست، چرا در ابتدا از تميز بودن وي اطمينان حاصل نمي کنيد؟ مي توانيد با هم به حمام برويد و يا يک دوش با هم بگيريد که هم خيلي رمانتيک است و هم شما را از تميز بودن آلت وي مطمئن مي کند .

بعد اگر واقعاً مي خواهيد آنچه در دهانتان مي بريد خوشمزه باشد، او را به پشت بخوابانيد و از روغنهاي سکسي قابل خوردن، شربتهاي شيرين ویا عسل يا خامه زده شده روي قسمتهائي که با دهانتان در تماس است استفاده کنيد . استفاده از هر يک از اين موارد، روشي عالي براي مزه دار کردن معاشقه و رسيدن به نتايج خوشمزه تر مي باشد .تکاليف داغ داغ براي امشب:

براي تست مهارتهاي جديدي که آموخته ايد آماده هستيد؟ با استفاده از تکنيکهائي که ذکر آن رفت، شوهرتان را شگفت زده کنيد . و همينطور که اين تکنيکها را بکار مي بريد حواستان باشد که کداميک از آنها بهتر جواب مي دهد .

ديدن پيشرفتتان بعنوان يک عاشق، به شما کمک مي کند تا سکسي تر باشيد، ا حترام جنسي شما افزايش يابد و حتي تمايلات سکسي خودتان نيز آشکار گردد. از چاشني شکلاتي تا تکنيکهاي ليسيدن، انتخاب با شماست، اما يک چيز را به خاطر داشته باشيد: او بهر حال قطعاً عاشق اين کارهاي شما خواهد شد !


مرحله پایانی :

وقتي که او نمي تواند درست عمل کند، چکار بايد کرد براي مرحله پاياني آماده هستيد؟ تا اينجا چند اصل مهم را در لذت دادن به همسرتان با هم مرور کرديم : تحريک کردن او، ارضاي او با دستانتان و استفاده از فوت و فنهاي سکس زباني . اين درس در مورد اصلي ترين رويداد است : يعني سکس .

قابل درک است که برخي از مردان در اين قسمت شديداً مشکل دارند، که يا انزال زودرس مي باشد يا عدم نعوظ آلت . اين سه تکنيک، بهترين روشهاي شما براي بازگشت به سکس است وقتي که داخل اتاق خواب همه چيز در حال خراب شدن است .آيا اين براي همه مردها اتفاق مي افتد؟

بر طبق ژورنال جامعه پزشکي آمريکا (سال 1999 ، شماره228 ) ، از هر 10 مرد، سه نفر از مشکلات جنسي رنج مي برد . برخي از متداول ترين معضلات جنسي مردان ( که من آنها را از کار افتادگي جنسي مي نامم ) انزال سريع يا زودرس، عدم نعوظ آلت يا عدم توانائي در راست کردن و کاهش ميل جنسي مي باشد . اگر همسرتان در گروه سوم جاي دارد، به مرحله 1باز گرديد تا براي تقويت شهوت جنسي او راهي پيدا کنيد . بقيه شما به خواندن ادامه مقاله ادامه دهيد.بيانتان را تغيير دهيد:

سؤالي که به کرات از مردان دريافت مي کنم اين است که چگونه کنترلشان را در حين عمليات جنسي با همسرشان بهبود بخشند . عبارت ” انزال زودرس “ کم کم دارد منسوخ مي شود که من از اين بابت بسيار خوشحالم . در مشاوره با مرداني که با اين مشکل دست به گريبان هستند، من عموماً متوجه اين موضوع شدم که اگر آنها ياد بگيرند که چگونه در مورد از کار افتادگي هاي جنسي شان مانند يک امر قابل کنترل و موقتي صحبت کنند، مي توانند ياد بگيرند که چگونه بر آن غلبه کنند .

براي مثال، وقتي که يک مرد 40 ساله مي گويد که ” انزال زودرس “ دارد من پاسخ مي دهم، ” زودرس براي چي يا کي؟ منظورتان اين است که براي خانمتان خيلي سريع تخليه مي شويد، يا اينکه دوست داريد بتوانيد بيشتر طولش بدهيد؟ “ نياز به گفتن نيست که موقع صحبت کردن درباره چنين موضوعي با شوهرتان، خيلي مهم است که از بياني استفاده کنيد که به او قدرت مي دهد .انزال سريع:

تمريني وجود دارد که بايستي به تمام کساني که از مشکل متداو ل به ارگاسم رسيدن شوهر در حاليکه آنها تازه گرم شده اند رنج مي برند، کمک کند . گام اول اين است که اطمينان حاصل کنيد به اندازه کافي در ناحيه کليتوريس ( چوچوله ) تحريک و لمس شده باشيد . خوشبختانه بدين ترتيب شما به يک حالت ارگاسمي خواهيد رسيد قبل از اينکه او ارگاسم شود .

مي دانم که ممکن است کمي عجيب باشد، اما چون براي زنها رسيدن به چندين ارگاسم امکانپذير است، من هميشه به مراجعينم مي گويم که اگر شما به اولين ارگاسم دستي يا زباني خود برسيد، اين امر مشکل بالقوه همسرتان را در اينکه نمي تواند شما در دخول آلت به ارگاسم برساند، به حداقل خواهد رساند .

مرحله دوم وقتي شروع مي شود که او احساسي مانند آن دارد که مي خواهد منی او از التش بیرون بيايد و هنوز هيچ يک از شما آمادگي خاتمه معاشقه را نداريد . اگر اين اتفاق افتاد، از او بخواهيد ديگر داخل واژن شما هيچ حرکتي نكند سپس با دست يا يکي دو انگشت خود حلقه اي دور آلتش در قسمت انتهائي پایه ی آن تشکيل دهيد و براي ده ثانيه آنرا نگهداريد .

وقتي میزان شهوت فروکش کرد ، مي توانيد به آميزش خود ادامه دهيد . اين کار در اکثر موارد از انزال سريع او جلوگيري مي کند، اما گاهاً لازم است که يک مرد اين کار را تمرين کند تا نتيجه بگيرد .مشکل راست نشدن آلت و راههاي مقابله با آن:

دومين از کار افتادگي متداول عدم نعوظ آلت مي باشد . قرصهاي وياگرا که براي جلوگيري از راست نشدن تجويز مي شود، روش بسيار خوبي است، اگر شما و همسرتان با مطرح کردن مشکلتان با پزشک (معمولاً اورولوژيست) و خريد قرصهاي اغلب گران قيمت وياگرا مشکلي نداشته باشيد .

اين روش جواب مي دهد ! بر خلاف بحثي که بر سر سلامت استفاده از اين قرصها در جريان است، اگر شما از نيتروگليسيرين استفاده نمي کنيد يا پزشک شما را اين قرصها از مصرف وياگرا منع نکرده باشد، روش بسيار خوبي براي درمان عدم نعوظ آلت مي باشد . این قرص ها داروي تقويت قواي جنسي نيستند، با اين وجود، همسرتان حتماً بايد با اورولوژيست خود در مورد بقاعده بودن يا نبودن سطوح فيزيولوژيکي بدنش مشورت کند . حتي برخي داروها مي تواند بر راست شدن آلت تأثير منفي بگذارد .راست نگهداشتن آلت:

اگر شما و همسرتان با راست نگهداشتن آلت مشکل داريد، مي توانيد از تکنيک فشار دادن در قسمت انتهائي پايه آلت استفاده کنيد (مانند روشي که براي جلوگيري از انزال سريع در بالا تشريح شد ) . با استفاده از اين روش جريان خون در جائي که مي خواهيد يعني آلت حفظ خواهد شد ) .
کار ديگري که مي توانيد بکنيد اين است که يک حلقه دور پايه آلت شق شده ی وي قرار دهيد . اين حلقه بايد داراي چفت يا گره اي باشد تا بتوان آنرا براحتي در محل خود قرار داد و يا آزاد کرد . وقتي هر دوي شما آماده ی به ارگاسم رسيدن وي هستيد، چفت حلقه را آ زاد يا گره آنرا باز کنيد .

روشهاي ديگري نيز وجود دارد که مي تواند مؤثر واقع شود، اما نياز به تجويز پزشک دارد، مانند : داروهاي تزريقي که خودتان آنرا به آلت شل تزريق مي کنيد تا سفت شود، يا استفاده از پمپهاي مخصوص آلت. مکمل هاي طبيعي نيز مي تواند در افزايش قدرت نعوظ مؤثر واقع شود.

دو نمونه از آنها هستند که من مورد تحقيق قرار داده ام و تأييدشان مي کنم .ولی در هر صورت برای مصرف این گونه قرص ها حتما تاییده ای دکتر خود رو بدست اورید و سر خود مصرف نکنید .

در نهايت نگرش مثبت ذهني نيز به بهبود اين قضيه کمک مي کند . اگر هر دوي شما به هنگام سکس راحت و بدون استرس باشيد، ممکن است متوجه شويد که صرفاً لذت بردن از احساسات لذت بخش – شامل بوسيدن، نوازش و شکلهاي ديگر معاشقه – و تمرکز روي لحظاتي که با هم داريد، شايد همان درماني باشد که به آن نياز داشتيد .يک تمرين داغ براي دو نفر:

در اينجا تمرين ساده اي وجود دارد که عشق شما را عميق و سرزنده نگه خواهد داشت و مهارتهائي را که آموختيد نهادينه خواهد کرد . اين تمرين را بصورت هفتگي انجام دهيد؛ ترجيحاً در زماني که از تمام تنش ها و فشار ها راحت هستيد (مثل آخر شبهاي يکشنبه « براي ايرانيها شبهاي جمعه» يا بعد از صرف يک شام دلپذير با موسيقي متن – پس از اينکه بچه ها خوابيدند يا در شبي که خانه فقط به شما اختصاص دارد ) .


در يک چنين لحظاتي :

”حرارت “ روابط سکسي خود را ياد آوري کنيد . مثلاً از همسرتان بپرسيد، ”خوب، در مورد رابطه اي که اخيراً در اتاق خواب با هم داشتيم چه احساسي داري؟ “ يادتان باشد : الان وقت انتقاد کردن نيست .اگر رابط ی گرمي داشتيد، پس بخاطرش از او تشکر کنيد . اگر ولرم بود، در مورد روشهائي صحبت کنيد که گرمترش می کند . و اگر رابطه ی سردي داشتيد، روشهاي خاصي را براي بهبود اين وضعيت اتخاذ کنيد يا به يک مشاور حرفه اي در اين زمينه مراجعه کنيد.

هر چيزي از انتخاب يک کتاب جديد گرفته تا ثبت در دفتر يادداشت روزانه، مي تواند کمک مؤثري باشد، مخصوصاً اگر شما چيزهائي که هر ماه در دفتر خود مي نويسيد را مرور کنيد و پيشرفت خود را تحت نظر قرار دهيد . همچنين مي توانيد اهداف خاصي را در سکس بصورت سالانه و يا حتي ماهانه براي خود در نظر بگيريد؛ اين کار باعث خواهد شد وضعيت مورد نظر خود را تعيين کنيد و ببينيد آيا به آن دست پيدا کرده ايد يا چيزي بهتر از اين مي تواند باشد؟

شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید.
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید.

dr_alirezamoein@yahoo.com

سواستفاده جنسي

سواستفاده جنسي


سواستفاده جنسي باعث طيف وسيعي از مشكلات جنسي مي گردد از جمله

01 عدم ارگاسم
02 عدم لذت از رابطه جنسي
03 ترس
04 انقباض ماهيچه هاي اطراف واژن و غيره

Vaginismus انقباض ماهيجه هاي اطراف واژن:
در اين حالت قسمتي از عضلات صاف دهانه واژن به شكل غيراختياري دچار اسپاسم مي شوند بطوريكه نزديكي را سخت و يا غيرممكن مي سازد نزديكي توام با درد احساس حقارت و يا احساس ترس مي باشد.


دلايل روانشناسي شامل:
سابقه سواستفاده جنسي دوران كودكي تجاوز و يا اولين تجربه جنسي دردناك ي تصور كوچك بودن واژن احساس ترس و گناه از نزديكي و ترس از حاملگي و يا هرگونه ترس ونگراني ديگر.

درمان:
درمان شامل آموزش هاي روانشناسي در مورد مسائل احساسي است همچنين تلاش براي بالا بردن اعتماد به نفس و آموزش اينكه علت بيشتر اين مشكلات استرس واضطراب مي باشد.شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

بهترين روش خوردن واژن

بهترين روش خوردن واژن یا کس


وقتي يك زن مردي را پيدا مي كند كه با دهن و زبونش خوب كسش رو تحريك مي كند ديگه به اين راحتي ها ولش نخواهد کرد انگار كه يه گنج پيدا كرده اند . هيچ چيزي يك زن رو تك و بي همتا نمي كند غير از كسش . كس ها در اندازه ها , رنگها و شكلهاي مختلف هستند . بعضيها به طرف داخل چين خورده اند بعضي ديگه لبهاي كلفت و برخی دیگر افتاده و................دیگر .


يه طرف چوچوله كس هميشه خيلي حساستر از طرف ديگه است اگه خود زن نمي داند شما خودتون امتحان كنيد. وقتي يه زن حشري شد چوچوله هاش خوردني مي شن و هر چي بيشتر خورده بشن بيشتر هم حشري مي شن.


دقت كنيد :
در ابتداي كار هميشه يادتون باشه اول انگشتتون رو خيس كنيد بعد به روي كس دست بزنيد چون اولا هنوز آب خودش رو توليد نكرده و خشكه دوما خيلي حساس و سوزناكه.
اگه انگشتتون خشك باشه بهش مي چسبه و براي زن دردناك مي شه. پس هر وقت كه به كسش دست مي زنيد دقت كنيد كه دستتون حتما خيس باشه . شما همينطور مي تونيد كسش رو ليس بزنيد يا از آبي كه توي كسش هست انگشتتون رو خيس كنيد. قبل از اينكه زن حشري بشه لبهاي كسش براي دست زدن خيلي لطيف و حساسه. خيلي به آرومي لبهاي رويي كسش رو كنار بزنيد و لبهاي دروني رو لمس كنيد البته اگه بخواهيد مي توانيد ليس هم بزنيد.
نوك انگشتتون رو از پايين كس به طرف بالا سر بديد تا به جوانه گوشتي صورتي رنگ بالاي كس برسيد. دقيقا جايي كه تمام چينها و حلقه هاي اطراف كس اونجا در بالاترين نقطه كس به هم رسيدن و جمع شدن. كل خط كس تقريبا اندازه انگشت كوچيك دست شماست. بالاي كس دقيقا شهوت برانگيزترين نقطه بدن يه زن هستش. اين قسمت فقط براي كيف كردن و لذت بردن زن به وجود اومده.


اذيتش كنيد :
زنها دوست دارن كه اذيت بشن , قسمت داخلي رون پاهاش نازك ترين قسمت بدنشه ليسش بزنيد ببوسيدش و با نوك زبونتون روش طرح بكشيد, به كسش نزديك بشويد بعد به يه طرف ديگه شناور بشويد بذاريد اول براي خودش خورده شدن كسش رو تصور و پيش بيني كنه.
حالا محل به هم رسيدن كس و پاهاش رو ليس بزنيد صورت و بيني تون رو روي كسش با كمي فاصله بماليد لبهاتون رو با شكاف كسش خيلي آروم پاك كنيد ولي اصلا به طرف داخل فشار نيارين تا كم كم در مراحل بعدي بيشتر بتونين حشريش كنيد .
وقتي كه ديدين كم كم داره كونش رو بالا و پايين مي بره و سعي مي كند تا كسش رو به دهن شما بيشتر نزديك كند لبهاتون رو دقيقا بالاي چوچوله اش بذارين اول به آرومي ببوسينش بعد كم كم بوسه هاتون رو محكم و محكمتر كنيد, حالا از زبونتون براي جدا كردن لبهاي كسش از همديگه استفاده كنيد و وقتي كه لبها حسابي از هم باز شدن زبونتون رو داخل لبهاي گوشتي كس ببرين و حسابي بالا و پايين كنيد .


گاييدن زبوني :

به آرومي پاهاش رو با دستاتون بيشتر باز كنين, بعد با زبونتون به داخل کس فرو کنید يعني از زبون به جاي الت تناسلی (( كير)) استفاده كنيد – تو , بيرون- اين كار به طور وحشتناكي يه احساس خوب به زن دست می دهد و دوست دارد از ته دل فرياد بزند و سر و صدا راه بندازد البته اين به اين دليله كه از الان دوست دارد شما با لبهاي كسش هم بازي كنيد. گاهي به سرعت و گاهي به آرومي زبونتون رو توي كس خيسش ببرين و بيرون بيارين البته گاهي هم زبونتون رو در تمامي طول كسش بالا و پايين ببرين دقيقا از پايين تا جوانه صورتي رنگ بالايي. و هيچ وقت هم از دندونهاتون استفاده نكنين چون همه چي خراب مي شه و همه حالش رو از بين مي برين.


ارضا شدن از طريق لبهاي كس :

ببينيد كه آيا لبهاي كسش به اندازه كافي سفت شدن تا از جاي خودشون بلند بشن و به طرف بيرون منحرف بشن, اگه اين حالت پيش اومده ليسشون بزنين. و زبونتون را سمت بالاي كس ببرين و نقطه بالايي رو با زبونتون احساس كنيد اگه هنوز اونقدر راست نشده كه بتونين با زبون لمسش كنيد مي تونيد با ليس زدن پوستي كه روشو پوشونده اونو تحريكش كنيد تا راست بشه.
حالا محكم ليسش بزنيد و بهش فشار بياريد به آرومي لبهاي كسش رو كنار بزنيد و با زبونتون چوچول بالايي رو تكان بديد حالا ديگه به شدت راست شده وقتي كه احساس كرديد پاهاش داره مي لرزه وقتشه كه ارضا بشه حالا كل چوچول بالايي را توي دهنتون بكشيد و به آرومي مك بزنيد. به صورتشو نگاه كنيد تا عكس العملش رو ببينيد اگر هنوز مي توان اين حالت رو تحمل كند محكم و محكمتر مك بزنيد. حالا خودتون رو با حركاتش هماهنگ كنيد اگر كونش رو بالا مي بره شما هم همچنان كه به كار خودتون ادامه مي ديد باهاش بالا برين مقاومت نكنيد و بگذاريد آزاد باشه و همچنان دهن گرمتون رو روي كسش نگه دارين يك لحظه هم كارتون رو قطع نكنيد و همچنان مك بزنيد اين همون چيزيه كه خودش هم حتما بهتون مي گه “محكم, محكمتر, بخورش, منو بخور … “ و البته اين حرفاش دليل هم داره چون اكثر مردها اين كار رو خيلي زود قطع مي كنن تا زودتر سکس خودشون رو شروع کنند و الت تناسلی شان رو وارد واژن کنند .


گاييدن با انگشت :

همچنان كه در حال ليس زدن كسش هستيد مي تونيد با انگشت هم بكنيد اش دقت كنيد كه انگشت كردن در هر زمان از اعمال بالايي كه انجام داديد براي اون لذت بخش خواهد بود پس مي توانيد در تمام مدتي كه كارهاي بالا را انجام مي دهید انشگتتون رو هم مرتب توي كسش تو و بيرون ببرين.
علاوه بر قسمتهاي محرك جنسي كه زن در اطراف كسش داره يه نقطه محرك هم داخل كس در قسمت بالايي داره كه به اون نقطة G مي گن و اين همون نقطه اي هستش كه شما در حال كردن با الت تناسلی تون (( كير)) خودتون اون رو مي ماليد و تحريكش مي كنيد و عامل اصلي ارضاء شدن زن هنگام سکس کردن (( گاييده شدن )) همين نقطه است كه در سقف كسش قرار دارد .
پس با انگشتتون كار الت تناسلی (( كير )) خودتون رو انجام بدین اين كار رو با دو انگشت انجام بدين چون يك انگشت خيلي نازكه و سه انگشت هم خيلي كلفته و نمي ذاره كه انگشتهاي شما به ته كسش برسه البته يادتون باشه كه انگشتاتون رو حتما خيس كنيد (آب دهن بهترين چيزيه كه مي تونيد باهاش انگشتهاتون رو خيس كنيد). انگشتهاتون رو در ابتدا به آرومي توي كسش سر بديد بعد سرعت رو كم كم زياد كنيد اين كار رو خيلي هماهنگ و با ريتم انجام بدين .
به صداي نفس كشيدنش گوش بدين ريتم دستتون رو مي تونيد از صداي نفسش بدست بيارين اون خودش بهتون مي گه كه چيكار بايد بكنين . وقتي كه شما همزمان هم كسش رو مي خورين و هم با انگشت مي كنيدش مطمئن باشيد كه احساسي بهش داديد كه حتي با الت تناسلی تون ((كيرتون )) هم نمي توانستيد بهش بدين.
وقتي كه احساس كرديد بدنش به لرزش افتاده و مي خواد فرياد بزنه وقتيه كه مي خواد ارضاء بشه پس ولش نكنيد و كار خودتون رو با شدت بيشتري ادامه بدين تا ارضاء بشه وقتي كه از ارضاء اول بر مي گرده به آرومي دهنتون رو روي چوچول بالايي بذارين و اگر انگشتهاتون هنوز داخل كسش هستش اونها رو هم كمي بيرون بكشين ولي ولش نكنيد چون يك زن چندين بار مي تونه ارضاء بشود و در هر بار حتي تا يك ساعت مي تونه در حالت هيجان ارضاء شدن باقي بمونه به شرطي كه شما کارتون رو درست انجام بدين .
دقت كنيد كه بعد از ارضاء اول چوچول بالايي فوق العاده حساس شده پس ديگه با انگشت لمسش نكنيد و فقط دهنتون رو روش قرار بدين بعد از چند ثانيه كارتون رو ادامه بدين اما در قسمتهاي ديگه بدن اون و خودتون كم كم با سينه هاش, كونش, گردنش و جاهاي ديگه بدنش بازي كنيد, باهاش حرف بزنيد حرفهاي رمانتيك و حتي سكسي و جنسي و ليسش بزنيد و كار خودتون رو انجام بدين … اگه تمام اين كارها رو به درستي انجام بدين مطمئن باشيد كه اولا هر چقدر كه بخواين مي تونيد باهاش حال كنيد دوم اين که هيچ مرد ديگه رو به شما ترجيح نمي دهد .
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

نرمال سکس

نرمال سکس‌‌احساسات مثبت:
براي يك ارتباط زناشويي سالم و بهنجار، آموزش مسايل جنسي قدم اول است اما قدم دوم، داشتن احساسات و عواطف مثبت نسبت به همسر است. بايد همسرتان را صميمانه دوست داشته باشيد. معالجه احساسات منفي البته كار آساني نيست. من سال‌هاست كه مشاور ازدواجم و گهگاه با خودم فكر مي‌كنم كه اي كاش ما زوج‌هاي ايراني 15 يا 20 سال با هم نامزد بمانيم و فقط يك سال ازدواج كنيم! چراكه به وفور ديده‌ام كه بلافاصله پس از آن امضاي كذايي، خيلي چيزها به هم مي‌ريزد. به هر حال، اگر زن و شوهر نسبت به هم احساس مثبتي نداشته باشند در روابط زناشوييشان مشكل خواهند داشت. ‌بيشتر مردان، طالب زناني هستند كه قابليت‌هايشان را تاييد كنند و قبولشان داشته باشند. توصيه من به تمام خانم‌ها اين است كه از تاييد همسرتان غافل نشويد و به قول معروف، تحويلش بگيريد. اين كار براي همسرتان هم تاثيرات مثبت جسمي در پي دارد، هم تاثيرات مثبت روحي. ‌

اتاق خواب:
اتاق خوابي كه قرار است ارتباط جنسي در آن صورت بگيرد، نقش مهمي در سلامت اين ارتباط ايفا مي‌كند. در اتاق خوابي كه آدم به اضطراب مي‌افتد، نمي‌شود يك ارتباط جنسي سالم و آرامش بخش داشت. محيط مورد نظر بايد از هر حيث كاملا امن باشد. اضطراب شايع‌ترين عاملي است كه در سيستم‌هاي گيرنده مغزي اختلال ايجاد مي‌كند. ‌نكات ديگري را هم بايد در ساخت و تزيين اتاق خواب مد نظر قرار داد. از جمله اين‌كه: رنگ اتاق خواب بايد حتما روشن باشد، نور اتاق بايد كافي باشد، آينه بايد حتما وجود داشته باشد و بهتر است كه يك موزيك ملايم و بدون كلام هم گوش‌تان را نوازش بدهد چرا كه در اين شرايط، مغزتان براي يك ارتباط جنسي سالم، آماده‌تر مي‌شود. ‌دمای مناسب در اتاق خواب مهمیترین عوامل هستند .

مراحل اوليه:
معاشقه با بوسيدن شروع مي‌شود، بنابراين تميز بودن لب و دهان و دندان مهم است. قبل از معاشقه، از چيزهايي مثل سيگار كه نفستان را بدبو مي‌كند، حتما پرهيز كنيد. ترجيحا چيزهايي بخوريد كه نفستان را خوشبو كند. بوسه معولا با لمس همراه است و منظور از لمس، تماس نرم پوست با پوست است، همان طور كه يك مادر كودكش را نوازش مي‌كند. لمس بايد روي صورت، گردن، موها، تنه و . . . و به ملايمت انجام بگيرد. اين لمس را خانم‌ها خيلي دوست دارند و بسياري از خانم‌ها هم طي همين مرحله، ‌ارضا مي‌شوند. متخصصان توصيه مي‌كنند كه شوهر از همسرش سوال كند كه مايل است كدام قسمت از بدنش مورد لمس قرار بگيرد.
در حديثي از امام صادق (ع) هم نقل شده است كه زنان در روزهاي مختلف ماه، دوست دارند كه قسمت‌هاي مختلفي از بدن‌شان مورد لمس قرار بگيرد. اين حرف با توجه به تغييرات هورموني خانم‌ها در طي ماه كاملا قابل توجيه و تفسير علمي است. ‌اراستگی و پاکیزگی شما چرا که خیلی از زن ها تمایل دارند زمانی که همسرانشان ان ها را بوس می کنید مو های صورتشان انها را اذیت نکند بلکه به طوری نرم باشد که احساس ارامش کنند .

مراحل آخر
بعد از اين مقدمات، زن براي مقاربت آمادگي كامل پيدا مي‌كند. سيستم كلي مقاربت به شكل قطع و وصل است كه منجر مي‌شود انبساط عضلاني مناسبي در مجاري تناسلي خانم‌ها به وجود بيايد. حركات جنسي بايد به شكل توامان توسط مرد و زن صورت بگيرد و هيچكدام از طرفين هم نبايد منفعلانه عمل كنند. مردان از نظر فيزيولوژيك خيلي زودتر از زنان ارضا مي‌شوند. ‌
خروج ترشحات از سيستم تناسلي مرد به معناي ارضاي جنسي است اما در زنان معمولا سيستم تناسلي در طي يك تماس جنسي كاملا مرطوب است چون غدد ويژه‌اي، نرم و مرطوب كردن مجرا را به عهده دارند. در طي مقاربت، از رد و بدل كردن كلمات عاشقانه و محبت‌آميز هم غفلت نكنيد و بعد از آن نيز از ابراز محبت به همسرتان غافل نشويد. مبادا يكي از طرفين دچار اين توهم شود كه همسرش او را فقط براي رابطه زناشويي مي‌خواهد و بس. اين تصور، تصور زجرآور و آزاردهنده‌اي است.

شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

و نا خواسته های زن بعد از انجام سکس چیست؟

و نا خواسته های زن بعد از انجام سکس چیست؟در یک مطالعه در اروپا بعد از نظرخواهی از عده زیادی از زنها لیستی از مواردی که آنها بعد از سکس و ارگاسم دوست دارند برایشان انجام شود، تهیه شده است.البته باید توجه داشت که گروههای مختلف خانمها تمایلات متفاوتی داشته و حتی ممکن است چیزهای موردعلاقه عده ای در این لیست وجودنداشته باشد.بعبارت دیگر موارد زیرقابل تعمیم به کل جامعه زنان نیست.

1- درآغوش گرفتن:
تقریبا" همه خانمها دوست دارند که بعد از سکس،توسط مرد درآغوش گرفته ونوازش شوند.در آغوش گرفتن و حلقه کردن دستها بدور زن و نوازش او احساس بسیارخوبی به زن می بخشد.حتی اگر بسیارخسته شده اید و دیگر انرژی برای ادامه دادن ندارید،دستهایتان را بدور اوحلقه کرده چندکلمه محبت آمیز به او بگویید وبعد بخوابید!

2- درمقابل گروه قبل،عده قلیلی از زنها هم هستند که بعد از پایان سکس،دیگر هیچگونه تماس جسمی و عاطفی را دوست ندارند.این افراد اظهار می کنند که آنها بقدری تحریک شده اند که بعد از آن هرگونه تحریک دیگری برایشان لذتی نداشته و عذاب آورخواهد بود.البته این خواسته هرگز به معنی سرد مزاجی این زنها نیست.آنها فقط دوست دارند مدت کوتاهی باخودشان تنهاباشند،پس آنها را درک کنید.
دربرخوردبا این زنها باید بعد از انجام سکس از آنها بپرسید:«عزیزم حالت خوبه؟آیا همه چیز مرتب است؟ یا آیا چیزی احتیاج نداری؟» و بعد از ابراز خوشنودی ازانجام سکس با او،زن را نیم ساعتی تنها بگذارید تا استراحت کند.

2- صحبت کردن:
هرچند اکثرمردها بدنبال سکس خسته شده و یارای انجام هیچکاری را ندارند ولی گروهی از زنها دوست دارند که بعد از سکس کمی صحبت کنند.در این مواقع فقط باید گوش خود را به اوبسپارید! اگرخوش شانس باشید او به شرح آنچه گذشت و احساسش از سکس با شما می پردازد.اما مواظب باشید که در بین صحبتهای او صدای خوروپف شما بلند نشود!

4-گاهی ممکن است زن همچنان برای انجام یک عمل جنسی دیگربرای باردوم اشتیاق داشته باشد.دراین حالت اگرشماهم آمادگی دارید بهتر است او کمی با آلت شما بازی کند تا برای سکس دوم تحریک شوید.
اما اگر به دلیل سن بالا یا هر علت دیگری قادر به ادامه نیستید،برای او توضیح دهید که شما اکنون توانایی انجام سکس مجدد را ندارید و برای اینکه بتوانید اینکار رابخوبی انجام دهید باید کمی استراحت کنید تا دوباره سرحال شوید.
همه مردها بعد از ارگاسم دوست دارند کمی بخوابند،این امرکاملا"طبیعی است.ولی به شریک جنسیتان هم توجه داشته باشید واجازه دهید او در کنارشما باشد، تا این تصورپیش نیاید که شما فقط به فکر خودتان هستیدمنظم اثرات سویی روی سلامت جسمی و روحی خانم ها دارد.شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی
خود بکار گیرد .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید

mohamadmoin2004@yahoo.com

تاثیر تعداد دفعات انجام سکس روی زنان

تاثیر تعداد دفعات انجام سکس روی زنان


همه مردم از تاثیرات کاهش فعالیت جنسی بر روی مردان مطلعند،ولی کمتر کسی از تاثیر آن بر بدن زن آگاهی دارد. بیاد داشته باشید که علاوه بر تعداد سکس،تغییرات هورمونی وعادت ماهانه نیز در میل جنسی زنان نقش دارد. در این جا به بررسی تفاوت های تاثیر کاهش فعالیت جنسی بر زنان و مردان می پردازیم.جدول زیر تفاوت های زن و مرد در حالتی که سکس کم شود را نشان می دهد:

زن مرد غییرات در اثر کم شدن فعالیت جنسی
کاهش می یابد افزایش می یابد میل جنسی
کاهش می یابد افزایش می یابد تحریک پذیری جنسی
زیاد کم تحریک مورد نیاز برای رسیدن به ارگاسم
مشکل اسان امکان رسیدن به ارگاسم
کم زیاد مدت و شدت ارگاسم

عکس العمل بدن مرد و زن نسبت به کاهش فعالیت جنسی کاملا" متفاوت است.همانطور که از جدول بالا مشخص می شود، زن هر چقدر تعداد سکس کمتری داشته باشد، میل و لذت جنسی او کمتر شده و مشکل تر ارضاء می شود.برعکس هرچه زنان از لحاظ جنسی بیشتر فعال باشند،علاقه آن ها به انجام سکس بیشتر خواهد شد.

در یک مقاله دیگر که در کتاب Love Cycle ذکرشده،گفته شده است که تعداد دفعات آمیزش روی تنظیم عادت ماهانه خانم ها نیز موثر است.در این مطالعه عادت ماهانه زنانی که بیشتر از دوبار در هفته آمیزش داشتند منظمتر از کسانی بود که فقط هفته ای یکبار نزدیکی می کردند و زنانی که بندرت سکس می کردند،عادت ماهانه خیلی نامنظمی داشتند.علت این امر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن زنان فعال از نظر جنسی می باشد. لازم به تذکر است که فقط سکس با جنس مخالف باعث این تغییرات هورمونی می شود و خودارضایی و همجنس بازی چنین تاثیری ندارند.

حتما" شما می دانید که قابلیت باروری یک زن تا حدزیادی به منظم بودن عادت ماهانه او بستگی دارد؛ پس زنانی که فعالیت جنسی بیشتری دارند، کمتر دچار مشکل ناباروری خواهند شد. ازطرف دیگر معمولا" هرچه عادت ماهانه نظم بیشتری داشته باشد، سلامت عمومی بدن زن نیز بهترخواهد بود.

در این مطالعه نتیجه داشتن سکس بیش از دوبار در هفته به نسبت تعداد کمتر عبارت بود از:

باروری بهتر،استخوان بندی محکمتر،سلامت قلب و عروق،شانس کمتر افسردگی، کاهش خطر ابتلا به ناراحتی های سینه و رحم، کاهش ناراحتی های بعداز یائسگی.

تاثیرات مثبت داشتن فعالیت جنسی منظم بر بدن زنان، درچندمطالعه دیگر نیز مشخص شده است.فعالیت جنسی کم
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

نقش پیشابراه در ارگاسم زنان

نقش پیشابراه در ارگاسم زنانممکن است در جریان آمیزش جنسی درصد زیادی از خانم ها هرگز به اوج لذت جنسی نرسند.در مطالعات مختلف شیوع سرد مزاجی از10تا80درصد متغیر بوده است. سرد مزاجی با نداشتن ارگاسم متفاوت است. زنان سرد مزاج می توانند به ارگاسم برسند.یک زن همجنس باز در ارتباط با جنس مخالف سرد مزاج است ولی با رابطه جنسی با همجنس خود کاملا" ارضا می شود.
نداشتن ارگاسم همیشه با سرد مزاجی همراه نیست. بسیاری از زن ها علیرغم نداشتن ارگاسم از رابطه جنسی لذت می برند. سرد مزاجی حقیقی حالتی است که در آن هیچ پاسخ به هیچ نوع تحریک جنسی و در هیچ شرایطی وجود ندارد .
زنی که فقط از راه تحریک کلیتوریس به ارگاسم می رسد نه تنها سرد مزاج نیست بلکه گاهی ممکن است از لحاظ جنسی خیلی هم فعال باشد ولی شریک جنسی او باید بداند که چگونه او را ارضا کند. ممکن است خانمی در ارتباط با یک مرد به ارگاسم نرسد در حالیکه مرد دیگری بتواند او را به ارگاسم برساند. در اینصورت دیگر نمی توان گفت که او به سرد مزاجی مبتلاست.
باوجود آن که مقالات زیادی در مورد ارگاسم زنان وجود دارد ولی هنوز دانش ما در این زمینه ناقص است. در بدن زن نقاط حساس زیادی وجود دارد که تحریک مناسب آن ها ارگاسم را اجتناب ناپذیر می کند.
کلیتوریس نقش مهمی در رسیدن به ارگاسم داشته و حتی قبل از بلوغ نیز می تواند تحریک کننده باشد. التهاب کلیتوریس در اثر استمناء یا بعد از یائسگی بخاطر کمبود هورمون استروژن می تواند مانع از نقش مهم آن در ارگاسم شود. بعد از کلیتوریس اندام های جنسی مجاور آن مانند قسمت داخلی لب های کوچک وزیر شکم نقش مهمی در تحریک جنسی و ارگاسم دارند. مقعد نیز نقش تحریک کنندگی زیادی دارد.ولی بهتر است بجای سکس مقعدی آن را با انگشت تحریک کنید. در بعضی از خانم هایی که مدت ها بکلی ارگاسم نداشته اند با فروبردن انگشت در مقعد بهنگام نزدیکی می توان ارگاسم ایجاد نمود!
معمولا" سینه ها به کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم کمک می نمایند. بوسیدن سینه مالش آلت به آن یا حتی فروکردن آلت مرد بین سینه ها می تواند موجب ارگاسم در بعضی خانم ها شود.
سکس دهانی و بالاخره فروکردن نوک آلت در گوش نیز از راه های دیگر تحریک جنسی برای ارگاسم است!
در بعضی تحقیقات عنوان شده که علت به ارگاسم نرسیدن زن ازطریق واژن فقدان گیرنده های حسی در دیواره واژن است. ولی بیاد داشته باشید که همیشه در دیواره قدامی واژن در مسیر پیشابراه یک نقطه بسیار حساس و تحریک کننده(نقطه جی)وجوددارد.حتی در زنانی که از طریق واژن به ارگاسم می رسند نیز تحریک این نقطه با انگشت بسیار راحت و اثربخش است.این نقطه حساس در بدن تمام خانم ها وجود دارد و هنگام ارگاسم مانند یک کیست کوچک زیر دست لمس می شود و بعد از آن بحالت اولیه برمی گردد. بعد از عمل جراحی خارج سازی رحم ممکن است بدلیل قطع شدن قسمتی از دیواره قدامی واژن سرد مزاجی بوجود بیاید. رحم و گردن رحم هیچ نقشی در ارگاسم ندارند.
در اطراف مدخل واژن غده هایی بنام غدد بارتولین وجود دارند که مواد لیزکننده برای تسهیل نزدیکی ترشح می نمایند .گاهی ترشح معکوسی این غدد بسیار زیاد بوده و به اشتباه این گونه تعبیر می شود که زن ها هم مثل مردها در حالت ارگاسم به انزال می رسند.

گاهی هم در موقع ارگاسم مایعی با فشار زیاد از پیشابراه خارج می شود.تجزیه این ماده در آزمایشگاه نشان داد که این ماده ادرار نبوده و همان ترشحات غدد داخل پیشابراه است.
شدت ارگاسم به عامل ایجاد کننده آن بستگی دارد.معمولا" سکس دهانی به ارگاسم کامل منجرمی شود. هرچه شدت ارگاسم بیشتر باشد زن زودتر قابلیت تحریک جنسی مجدد خواهد داشت.
زمان تحریک پذیری جنسی نیز در زنان متفاوت است.عده ای بهنگام تخمک گذاری(روزچهاردهم دوره ماهانه)وعده ای هم در ایام قاعدگی بیشترین میل جنسی را دارند. گروه اخیر بیشترین تنش جنسی را در ایام خونریزی ماهیانه دارند.
وضعیت انجام نزدیکی نیز نقش مهمی در ارگاسم خانم ها دارد.معمولا" در حالتی که زن در بالا باشد بعلت زاویه ورود آلت مرد به واژن و برخورد آن با دیواره قدامی بهتر باعث ارگاسم می شود.نزدیکی ازپشت در حالت سجده یا در کنارهم بعلت تماس مناسب نوک آلت مرد با پیشابراه زن از مناسبترین حالت های نزدیکی برای رسیدن به ارگاسم می باشد.
شرایط روحی نیز عامل مهمی در احساس رضایت جنسی و رسیدن به ارگاسم محسوب می شود.گاهی حتی چند جمله عاشقانه و محبت آمیز می تواند باعث ارگاسم شود
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

نقاط حساس بدن

نقاط حساس بدن


مناطق لذتبخش بدن قسمت هایی از بدن ماست که تحریک آن ها نقش مهمی در تحریک جنسی و لذت بیشتر دارد. در بیشتر مردها و زن ها توجه شریک جنسی به قسمت های دیگری از بدن غیر از اندام های جنسی موجب برانگیختن شهوت و میل جنسی می شود.تحریک خوب و مناسب این نقاط در مرحله عشق بازی می تواند لذت نزدیکی را چند برابر کند.باید توجه داشت که مناطق لذت بخش بدن از فردی به فرد دیگر متفاوت است و شما باید بتدریج و حین عشق بازی و ماساژ مناطق حساس بدن خود و شریک جنسیتان را کشف کنید.

نقاط حساس بدن مرد:
افرادی که فکرمی کنند تنها نقطه شهوانی بدن مرد اندام جنسی اوست هرگز زحمت جستجو برای یافتن مناطق حساس دیگر را به خود نداده اند.اگر شما به بدن مرد بیشتر توجه کنیدقسمت هایی را کشف خواهید نمود که به کمک آن ها خیلی سریع و راحت می توانید مرد را تحریک کنید.

1- سر:
بیشتر مردها از نوازش سر و موهایشان بخصوص عبور انگشت از بین موها لذت می برند.علت این امر رهاسازی هورمون اندورفین در اثر ماساژ پوست سر است.

2- لاله گوش:
بوسیدن زبان زدن مکیدن و خوردن لاله گوش برای مرد لذت بخش است. ولی مراقب باشید زیاد آن را خیس نکنید!

3- لب ها:
فقط به بوسیدن لب ها اکتفا نکنید بلکه آن ها را مکیده و بخورید!

4- گردن:
ناحیه زیر فک تا پایین گردن را در دو طرف ببوسید.

5- پشت:
شانه پشت و کمر او را ماساژ دهید. بعد مهره های کمر او را از بالا تا پایین ببوسید.

6- سینه ها:
خیلی از مردها بوسیله نوازش نیشگون گرفتن زبان زدن یا آهسته گاز گرفتن سینه شان تحریک میشوند.

7- باسن:
کفل و ناحیه مقعد مرد پایانه های حسی زیادی دارد.این ناحیه را نوازش کرده و مقعد او را با انگشت تحریک کنید.

8- پاها:
هرچند عده ای از مردها از آن متنفرند ولی بعضی دیگر عاشق پا بوده و از نوازش بوسیدن و حتی لیسیدن و خوردن پاهایشان لذت می برند.

9-اندام جنسی:
بیضه انتهای آلت در بالای بیضه سر الت تناسلی از مناطق بسیار حساس اندام جنسی هستند که تحریک آن ها با دست زبان و بوسیدنشان خیلی موثر است.


نقاط حساس بدن زن:

زن ها در مقایسه با مرد ها اطلاعات بیشتری در مورد نقاط شهوت انگیز بدنشان دارند. شاید علت این امرعلاقه آن ها به بازی و معاشقه قبل از انجام نزدیکی باشد که باعث کشف سایر مناطق لذت آور بدنشان می شود.حتما" شما از وجود تعداد زیادی منطقه لذت آور در بدن زن شگفت زده خواهید شد.

1- سر:
بازهم به دلیل رها شدن اندورفین ها نوازش و حتی شانه کردن موهای سر برای زن لذت بخش است.

2- گوش:
برخلاف عقیده شایعی که وجود دارد زن ها از فرو بردن زبان در گوششان لذتی نمی برند.بجای آن بهتر است لاله گوش و خارج آن را ببوسید و لیس بزنید.

3-لب ها:
بوسیدن و مکیدن لبها در زن و مرد اثر یکسانی دارد.

4-زیر بغل بازو ومچ دست:
این نواحی را به نرمی و بانوک انگشت نوازش کنید.

5-سینه:
بهتر است خود را فقط به نوک سینه محدود نکنید!هر دو سینه را کاملا" در دست گرفته و مانند خمیر آن ها را بمالید.نوک سینه ها را ببوسید بمکید و آن ها را بخورید.

6-شکم و ناف:
زن ها از نوازش و غلغلک این دو قسمت خیلی لذت می برند.با نوک انگشتتان روی شکم و اطراف ناف دایره بکشید.دست خود را بالای شکم و زیر دنده ها گذاشته و آهسته به سمت لگن بی اورید.هرگز از بوسیدن و لیسیدن شکم غافل نشوید.

7-پشت:
بیشتر زن ها کشته ماساژ پشت هستند!!انگشت خود را روی مهره ها بالا و پایین ببرید و کمر او را بمالید.میتوتنید این کار را حتی هنگام نزدیکی هم انجام بدهید.

8- باسن:
به دلیل فراوانی گیرنده های عصبی تحریک این منطقه بسیار شهوت انگیز بوده میتوانید آنرا نوازش کنید بلیسید گاز بگیرید یا حتی به انبخش آن باشيد .


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

راهنماي گام به گام خانمها درسکس

راهنماي گام به گام خانمها درسکس


مرحله اول:
چگونه مردتان را تحريک کنيد خواهيد دانست که چگونه او را براي هيجاني پي پايان آماده

مرحله دوم:
تکنيکهائي براي دستان شما ياد مي گيريد که چگونه قسمتهاي تحريک پذير بدن او را نوازش کنيد يا ماساژ دهید
مرحله سوم:
نکات ارضای زبانی فراگيري سه تکنيک زباني که لذت بردن او را تضمين خواهد

مرحله چهارم :
وقتي که او نمي تواند درست عمل کند، چکار بايد کرد توصيه هائي براي احياي سکس، وقتي که همه چيز در حال خراب شدن

مرحله اول : چگونه مردتان را تحريک کنيد
در اين قسمت ياد خواهيد گرفت که چگونه شوهرتان را به طرز باور نکردني از سر تا پا غرق شادي و هيجان
کنيد. هدف از اين آموزش بدست آوردن مهارت و دانش احياي زندگي سکسي و تقويت تحريک کنندگي شما مي باشد . اين مرحله به چگونگي تحريک نمودن مردتان اختصاص دارد.بله، مي دانم . شايد بگوئيد اين وظيفه خود اوست ! خوب، بله، اگر شما فکر مي کنيد که در يک رابطه سکسي، هر شخص مسئول تحريک شدن خودش مي باشد، حق با شماست. اما من فکر مي کنم طرفين چنين رابطه اي موظفند براي تحريک يکديگر نيز تلاش کنند . به نظر کار ساده اي مي رسد، اما حقيقت اين است که در عمل هر کسي متفاوت از ديگران تحريک وقتي شما واقعاً اميال منحصر بفرد يکديگر را بشناسيد،حقيقتاً از با هم بودن در تختخواب لذت خواهيد برد . به من اعتماد کنيد !

کشف اميال يک مرد:
يکي از اولين مراحل در ارضاي يک مرد، مرحله” برانگيختگي “ مي باشد . اسم اين مرحله را مي گذاريم ” شروع تحريک مرد .“ براي اينکه همان زن دلربائي باشيد که هيچ مردي نمي تواند در برابرش مقاومت کند، من پيشنهاد مي کنم که در مورد آنچه باعث تحريکش مي گردد با وي صحبت کنيد. تنها از اين راه است که مي توانيد بفهميد چه چيزي هر دوي شما را براي سکس آماده مي کند .


فرم معاشقه :
آماده ايد که بفهميد چگونه مردتان را سر حال کنيد؟ ابتدا در فرم معاشقه که در زير آمده است، جاهاي خالي را پر کنيد، و سپس چک ليست تحريک را تکميل کنيد . چک ليست نام روشي است که من بعنوان يک سکسولوژيست بکار مي برم تا اعمالي که براي بهبود ارضاي جنسي يک زوج ٬ لازم است تعيين گردد .

از شوهرتان بخواهيد که پنج دقيقه وقت بگذارد و چک ليست زير را پر کند يا اينکه مي توانيد از آن بعنوان يک تمرين سرگرم کننده که با هم انجامش مي دهيد استفاده کنید (مثلاً در هنگام صرف چاي بعد از شام، اما نه در تختخواب). هدف ما اين است که ديدگاه روشني از آنچه که براي تحريک کردن او بايد انجام دهيد و آنچه نبايد انجام دهيد، بدست آوريم . بدين ترتيب شانس اين را داشت که چيزهائي که مردتان دوست دارد و آنچه که باعث تحريک وي مي گردد را بفهميد .
آماده ايد آنچه را که مردتان در معاشقه و قبل از آن دوست دارد، بدانيد؟ از او بخواهيد جاهاي خالي را پر کند يا اينکه هر جمله را با صداي بلند بخوانيد و از او بخواهيد آنرا تکميل کند . ممکن است از پاسخهاي او شگفت زده شويد، اما قطعاً تفريح خوبي برايتان خواهد بود ! ميشوم !

۱- جائي که دوست دارم همسرم آنجا را ببوسد : .......................
۲- آواز يا موسيقي که واقعاً مرا سر حال مي کند: ......................
۳- وقتي همسرم ......................... مي پوشد نميتوانم چشم از او بردارم.
۴- سکسي ترين قسمت بدن همسرم : ............................
۵- شايد مسخره بنظر برسد، اما وقتي همسرم ............................. ، من از شدت تحريک ديوانه


چک ليست

حالا که تصميم داريد اولويتهاي سکس خود را با يکديگر در ميان بگذاريد، از شوهرتان بخواهيد قسمتهاي مربوط به خود را علامت بزند .

گزينه هاي زير مرا براي سکس سرحال مي کند :

۱:در آغوش گرفتن همسرم.
۲:رقصيدن با همسرم.
۳:گذراندن يک غروب عاشقانه با همسرم.
۴:ارتباط با همسرم بروش غير سکسي (آشپزي با يکديگر، گفتگو، با هم قدم زدن، و غيره .)
۵:اينکه بدانم همسرم حال و حوصل. معاشقه دارد.
۶:وقتي همسرم بدن مرا مي بوسد (شانه ها، گردن، شکم، و غيره .)
۷:فقط فکر اينکه با همسرم در تختخواب باشم .
۸:ديدن اينکه همسرم يک زیرپوش زنانه پوشيده است .
۹:ماساژ دادن بدن همسرم
۱۰:اينکه همسرم پشت مرا ماساژ دهد
۱۱:لخت ديدن همسرم
۱۲:حمام کردن با همسرم
۱۳:گفتن اميال سکسي ام به او
۱۴:ديدن مجلات سکسي
۱۵:تماشاي فيلمهاي تحريک کننده يا سکسي
۱۶:رفتن به کلوپهاي رقص
۱۸:اينکه ببينم همسرم تحريک شده، هيجان زده يا هوسي است
۱۹:احساس کردن بدن همسرم در کنار خود
۲۱:بوسيدن همسرم
۲۲:لمس کردن سينه هاي همسرم
۲۳:لمس کردن آلت تناسلي همسرم
۲۴.لمس شدن يا تحريک شدن آلتم توسط دست همسرم
۲۵:لمس شدن يا تحريک شدن آلتم توسط دهان همسرم

آزمايش ايده هاي جديد :
همانطور که مي بينيد، اين ليست مي تواند بي پايان باشد، زيرا ظرفيت انسان براي لذت و تحريک به گستردگي تخيل شماست و تارهاي عصبي شما !تعجبي ندارد که اغلب مشکل است اميال شوهرتان را حدس بزنید. اما وقتي چک ليستي داشته باشيد که موارد تحريک شدن او را بيان مي کند، مي توانيد تصميم بگيريد که بعنوان يک همسر چگونه رفتار کنيد . شما حتي ممکن است بخواهيد برخي از موارد چک ليست را که او علامت نزده است و شما نيز تا بحال انجامش نداده ايد، امتحان کنيد . براي مثال، اگر تماشاي فيلم سکسي او را تحريک مي کند، شما مي توانيد فيلمهائي را انتخاب کنيد که براي هر دوي شما تحريک کننده باشد .

تکاليفي براي شبهاي پر حرارت
اين هفته کمي وقت بگذاريد تا ليست تمايلات تحريک کننده شوهرتان را تهيه کنيد گفتگوي باز و صريحي با يکديگر ترتيب دهيد، و وقتي که به تمام اسرار برانگيختگي او که در ليست به آنها اشاره کرده پي برديد، هر يک از آنها را روي يک تکه کاغذ بنويسيد و در يک کوزه يا جعبه بيندازيد تا وقتي که هر دو سر حال هستيد قرعه کشي کنيد . مرحله بعدي در اين درس بسيار ساده است . يا دو تا قرعه از جعبه انتخاب کنيد يا براحتي به ليست خود نگاه کنيد تا تصميم بگيريد کدام جفت از آنها را دوست داريد که در طي روزهاي آينده امتحان کنید.

اگر مي خواهيد که در اين درس يک گام جلوتر برويد، مجدداً سراغ فرم و چک ليست فوق برويد . فقط اين بار تمايلات خودتان را در نظر بگيريد نه شوهرتان . مهم نيست که کدام حرکت شما را سر ذ وق مي آورد، اولين گام در ارضاي سکسي اين است که آنچه از شوهرتان مي خواهيد به او بگوئيد . اين شايد فقط آن چيزي باشد که شما بعنوان يک همسر نياز داريد تا رؤياهايتان را جامه عمل بپوشانيد !

مرحله دوم : تکنيکهائي براي دستان شما:
اين درس نيز مانند درس قبلي (نکات تحريک شوهرتان )، قلل مرتفع تر لذت ببرد، که راز آن در سر انگشتان شماست . بله، دستها يکي از مهمترين راههاي گفتن ” من دوستت دارم “ ( يا حشري هستم ) مي باشد . بعلاوه، دانستن اينکه چه کارهائي بايد با دستانتان در تختخواب انجام دهيد، نه تنها مي تواند لذت شوهرتان را صد چندان کند، بلکه معاشقه را براي شما آسان تر و لذت بخش تر خواهد نمود .

بيائيد نگاهي بيندازيم به سه نوع لمس کردن با نوازش، ماساژ و مشکل تر از همه، جلق زدن . هر چند اين تکنيکها معمولاً هر دوي شما را براي سکس سر حال مي کند، اما هيچ يک در رسيدن به ارگاسم هدف اصلي نيستند . بلکه اينها روشهائي حسي هستند براي ايجاد احساسي خوب و تبديل معاشقه به يک تجربه دل انگيز و پر حرارت براي هر دوي شما . در حقيقت، وقتي مراجعين بنده، مي گويند که توانائي شان را براي ارتباطي واقعي با يکديگر از دست داده اند، من تمريناتي را توصيه مي کنم که به آنها اجازه مي دهد آرامتر باشند، نفس بکشند و فقط پوست يکديگر را در تمام قسمتها لمس کنند . اين روشي است شگفت انگيز براي برقراري ارتباط با اعماق وجود يکديگر، بدون اينکه تحت فشار اعمال جنسي قرار بگيريم . من متوجه شدم که زوجها معمولاً با ماساژ احساسات عاشقانه، يا عشق واقعي شان را نسبت به يکديگر برمي انگيزند و پس از آن مي توانند شهوت يکديگر را تحريک کنند، حتي گاهي تا ده دقيقه بعد از آن .

دستانتان را بکار بيندازيد:
در اين قسمت سه تا از بهترين توصيه هاي من براي خلق يک شامگاه واقعاً پر احساس باهمسرتان را مي خوانيد. هر سه اين درسها را با يکديگر تمرين کنيد تا روحي تازه در کالبد زندگی سکسي تان دميده شود.

تمرين ۱ : مالش پشت:
به شوهر عزيزتان قول بدهيد که در اين هفته يک شب برايش اين کار را انجام مي دهيد . اين تکنيک را مي توانيد با حرکات ساده اي انجام دهيد، مثلاً لغزاندن دستتان روي پوست، فشردن شانه ها (براي رفع خستگي) و قلغلک دادن ملايم . روش خوب ديگر اين است که بازي دوران بچگي خود را تکرار کنيد که در آن عباراتي را با انگشتتان روي پشت او مي نويسيد، مثل ” دوستت دارم “ ، و از او بخواهيد که بگويد چه نوشته ايد . و بالاخره، مطمئن شويد که به ملايمت و مهرباني همسرتان را نوازش کرده ايد؛ قبل از اينکه به تختخواب برويد، صورتش را نوازش کنيد، در حاليکه باهم تلويزيون تماشا مي کنيد، بازويش را مالش دهيد .چنين نوازشهائي، روشي عالي است که به شوهرتان بفهمانيد که چقدر به وي علاقمند هستيد.همچنين تفکر او را نسبت به دستان شما و آنچه که مي توانيد با آنها انجام دهيد، عوض خواهد کرد .

تمرین۲:ماساژ احساسي:
اين هفته مي توانيد شبي بياد ماندني را بهمراه شوهرتان با تماس غير جنسي بگذرانيد . درحقيقت، بعضي وقتها سکسي نبودن، آنقدر اميال اروتيکي ايجاد مي کند که بعداً وقتي براي سکس آماده شديد، مي تواند آتش آن را شعله ور کند.
از اين تکنيک استفاده کنيد : ابتدا يک جو آرامش بخش ايجاد کنيد، استفاده از شمع در اطراف اتاق، يک موزيک ملايم و کمي خوشبو کنندهء هوا، مي تواند تأثير فوق العاده اي داشته باشد . همچنين مي توانيد روغن ماساژ با عطر بخريد . البته اهميتي چنداني ندارد که چه چيزهائي را انتخاب مي کنيد؛ فراموش نکنيد که اصل قضيه خود شما هستيد .
وقتي که صحنه آرائي فريبند. شما کامل شد، از او بخواهيد يک دوش بگيرد تا ريلکس شود وسپس روي تخت بخوابد. کف زمين هم خوب است، بطوريکه يک حوله نرم زيرش قرار داشته باشد و چند بالش زير پاها و سرش قرار داشته باشد. کمي روغن کف دست خود بريزيد و با ملايمت به تمام بدنش بماليد در اين حالت احساس مي کنيد انرژي شما به او نفوذ مي کند. کمکش کنيد عميق نفس بکشد و بگذاريد نوازش آرامش بخش و عاشقانه شما را ذره ذره تجربه کند.شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM