حس سكس

حس سكس

مسلما زماني كه مي خواهيد با فردي سكس داشته باشيد آخرين چيزي كه مي خواهيد اين است كه وي از حس سكس خارج شود! براي اينكار 9 اشتباه وجود دارد كه به هيچ قيمتي نبايد آنها را انجام بدهيد.

1-وي را نمي بوسيد!
باور كنيد يا نكنيد حقيقت اين است كه درصد بالاي 90 در مردان در هنگام سكس زنان را نمي بوسند! مردان پس از معاشقه و پس از اينكه مشغول انجام رابطه گشتند زن را بطور كامل فراموش مي كنند. بعضي ها دلايلي نيز دارند مبني بر اينكه ذهن آنها در آن لحظه به حركتي و كاري كه انجام مي دهند مشغول است ، يا پوزيشني را كه انجام مي دهند امكان برقراري بوسه در آن نيست. بعضي ها در طول رابطه دها نشان خشك مي شود و طعم ترشي مي گيرد براي همين از بوسيدن و بوسيده شدن جلوگيري مي كنند و مسائل ديگر. اين اولين اشتباهي است كه باعث مي شود زن سير صعودي را براي ارگاسم به تاخير بياندازد.زنان دوست دارند در زمان دخول عملا مكيده شوند یعنی آنها بوسه مي خواهند.

2-وي هنوز آماده نيست و شما شروع مي كنيد!
شما شديدا تحريك شده ايد و معاشقه مي كنيد . زن نيز با شما همراهي مي كند اما وي هنوز كاملا تحريك نشده و به اصطلاح تنها فقط سرش گرم شده. در اين مواقع شما باید از تماس با نقاط فوق العاده حساس بپرهيزد.زنان دوست دارند كه در هنگام سكس سر سينه هاي آنها را به آرامي بفشاريد و يا گاز بگيريد.كليتوريس را لمس كنيد و آن را ماساژ دهيد. اما همين كارها اگر به اشتباه در زماني شروع شود كه زن هنوز كاملا تحريك نشده و شما رابطه را آغاز كرديد ، مي تواند كاملا دردناك باشد. زنان در اين زمان بسرعت دچار درد و تيك هاي عصبي مي شوند. اين نيز باعث دورتر شدن آنها از ارگاسمشان مي گردد. در نتيجه به هيچ قيمتي اگر حس نكرديد كه در زمان معاشقه وي به مرحله اي رسيده كه بشما هجوم مي آورد ، رابطه را آغاز نكنيد.

3-تنها سينه ها و جهاز جنسي زن نيست كه حساس است!
اين كار افراد بسيار ناشي در رابطه است! مرداني كه زمان ندارند و يا حوصله ندارند و يا شديدا تحريك شده اند و تحمل ندارند و يا وارد نيستند ، تماما اينكار را انجام مي دهند! آنها براي آماده سازي زنان مي دانند كه لبها و سينه ها و جهاز جنسي آنها حساس است و وقت خود را تنها بروي آن صرف مي كنند و ديگر به ساير نقاط كاري ندارند! يك مرد نا آزموده فراموش مي كند و يا نمي داند كه تمام بدن زن سرشار از نقاط حساس براي جذب لذت است.مردان فراموش مي كنند كه بايد شانه هاي زن را ببوسند.پاهاي وي را ماساژ دهند و ببوسند. از ماساژ عضلات ساق پا و تاثيرات آن خبري ندارند. از ماساژ عضلات كول كه باعث مي شود بدن وي كاملا شل گردد اطلاعي ندارند.از بوسيدن كمر و تاثيرات آن هيچ گونه برداشتي ندارند. از خوردن لاله های گوش زنان که یک زن رو به حال ارگاسم می رساند اطلاعی ندارند .در نتيجه بسيار ساده است كه زنان را بصورت تيكهاي عصبي تحريك كنند. نكته ديگر اين است كه توجه به نقاطي ديگر در بدن زنان باعث مي شود كه زنان تا حدي از خود بي خود گردند كه اين بار آنها بسمت شما هجوم آورند و سعي كنند شما را نيز به همان شيوه به سطحي كه در آن قرار گرفته اند برسانند.

4-وزن خود را بروي وي نياندازيد!
اين نيز كار ديگري است كه افراد نا وارد انجام ميدهند.اشكالي ندارد كه در رابطه ديوانه شويد و يا بخواهيد كه مقداري به وي فشار آوريد. فشار اوردن به زنان يكي از نكات كليدي برقراري رابطه و خواست زنان است اما اصلا معني فشار آوردن چنين چيز يا چيزهاي مشابه اين عنواني كه ذكر كردم نيست.مردان نا وارد خود را فراموش مي كنند ، خود را بروي وي مي اندازند و مشغول مي گردند. چنين چيزي تنها يك كابوس براي زنان است.بسياري از زنان ترجيح مي دهند كه در طول رابطه تحت كنترل باشند و مرد باشد كه آنها را در بر مي گيرد اما تحمل كردن وزن مرد اصلا چيزي نيست كه آنها خواستار آن باشند. مورد ديگر اينكه بخاطر تصور اينكه مرد بروي زن قرار گرفته است بسياري از پوزيشنها را نمي توانند انجام دهند.چراكه اصلا به زاويه مچ پاها و شكل سائدها در پوزيشنها توجه نمي كنند. كه باعث شده تمامي وزن بدن بروي زمين منتقل گردد و زن چيزي را حس نكند.

5- شما يا دير ارگاسم مي شويد و يا زود ارگاسم مي شويد!
اين هم مورد عذاب آوري براي زنان است.در هر دو جنس انسانها بعد از ارگاسم تماس با آلت جنسي به دليل تحريك بالايي كه شده بسيار شوك آور و عصبي است. اينكه شما نمي توانيد ارگاسم خود را كنترل كنيد باعث مي شود كه فقط چنين حسي را وارد كنيد! بايد ارگاسم خود را كنترل كنيد و سعي كنيد كه در لحظه مناسب به ارگاسم برسيد.اگر زود ارگاسم مي شويد زمان خود را براي معاشقه بيشتر كنيد تا وي نيز به مرز ارگاسم برسد.سكس دهاني را انجام دهيد تا زمانيكه ببينيد وي وارد مرحله ارگاسم شده و در حال رفتن به ارگاسم است.در اين زمان شروع به انجام دخول كنيد.اگر برعكس دير انزال هستيد ، وي را ارگاسم كنيد و ديگر به دخول ادامه ندهيد چون براي وي لذت بخش نيست و درد آور است. به وي استراحت بدهيد و از وي بخواهيد كه با شيوه اي ديگر مثل اورال سكس و يا همان سكس دهاني شما را تحريك و به مرحله ارگاسم برساند .

6-به وي نمي گوييد كه مي خواهيد ارگاسم شويد.
اينكه مي خواهيد چه كنيد بسيار مهم است.در حال رابطه هستيد و ديگر آماده تخليه هستيد . حال اين تخليه كجا قرار است صورت بگيرد ، مثل واژن ، دهان ، بدن و يا هر جاي ديگر بماند. در ابتدا بايد حتما به وي بگوييد كه در حال ارگاسم شدن هستيد و چه مي خواهيد بكنيد.و اينكه آيا وي با اين كار موافق است يا خير.بحث نكنيد و لازم نيست توضيح زياد بدهيد و يا اينكه توضيح بشنويد كه چرا نه.اين كاربرای الان نيست.تنها به وي اطلاع بدهيد و بگوييد چه مي خواهيد بكنيد.بعد در صورت عدم موافقت سريعا امكان ديگر را به وي اطلاع بدهيد.اما حرف بزنيد.در سكوت كارتان را نكنيد . وي بايد بداند.

7- شماها به يكباره هنرپيشه فيلمهاي پورن مي شويد!
اين هم عادتي است كه يه تعداد از شماها داريد.به محض برقراري رابطه فكر مي كنيد كه كارتان خيلي درست است و سعي مي كنيد تمامي كارهايي را كه ديده ايد و خواسته ايد روزي انجام بدهيد انجام بدهيد! بسياري از زنان از رفتارهاي متفاوت و پورن در رابطه استقبال مي كنند اما بسياري از آنها هم درگير مسائل عاطفي بيشتري هستند و از چنين كارهايي اصلا استقبال نمي كنند.شما بايد شريك خود را بشناسيد.آيا وي به گروه خون شما مي خورد؟ آيا تقاضاهاي شما در سكس با هم تناسب دارد؟ آيا وي فردي است كه دلش مي خواهد تحت فشار قرار بگيرد و يا خير؟ تمام اينها بايد در قبل از هنگام سكس شناسايي شود. قبل از اينكه وي شما را فردي وحشي خطاب كند! زنان زيادي از لحظات ديوانگي و فشار استقبال مي كنند . اما اين دليل نيست كه شما فردي را كه ازشيوه ذهني وي اطلاعي نداريد ناگهان تحت فشار بگذاريد.موهايش را در زمان اورال سكس محكم بگيريد و چنگ بزنيد يا به باسنش با كف دست ضربه بزنيد ، از وي بخواهيد كه كارهايي را انجام دهد كه عموما مطلوب ذهنش نيست ، وي را بخواهيد فينگر يا فيست كنيد ، حرفهايي بزنيد كه چندان دلپذير نيست و يا هرچيز ديگري. اگر شما به چنين سكسي تمايل داريد بسادگي يا بايد از رفتاري كه خواستار انجام آن هستيد با فرد مورد علاقه خود جلوگيري كنيد و يا اينكه از وي جدا شده و به دنبال فردي باشيد كه با شما جور گردد. اما فكر نكنيد كه چون زنان زيادي بدنبال ماجراهاي متفاوت در سكس هستند همه زنها اينگونه اند!

8-ساكت هستيد!
من مطمئن هستم كه شما مي خواهيد زن در طول رابطه بلند بلند آه بكشد و چنگ بزند و سر و صدا كند. بگويد كه تندتر يا آرامتر و مدام بگويد كه خوبه و حرفهاي ديگر...بسيار طبيعي است كه زنان نيز در طول رابطه مي خواهند واكنش شما را بدانند.آنها بايد بدانند كه كار خود را خوب انجام مي دهند و يا خير.اينكه بدانند قدرت ارگاسم كردن شما را دارند.شما اگر ساكت باشيد فكر مي كنند كارشان را درست انجام نمي دهند.اينكه شما هم صدا كنيد و يا ساده اعلام كنيد كه چه حس خوبي داريد چيزيست كه شما براي تبديل از يك آماتور به يك حرفه اي لازم داريد.
ارتباط جنسي يك رفتار است ولي پانتوميم نيست و ما بايد در اين ارتباط هم، از كلام و بيان استفاده كنيم و به طرف مقابلمان بگوييم و از او بشنويم كه ما براي يك ارتباط لذت بخش به چه چيزي نياز داريم.

9-نحوه حركتي پمپ كردن شما بسيار نا بخردانه است!
بله. بسياري از مردان فكر مي كنند بايد مثل چكش بروي هاون بكوبند و درق درق پمپ بزنند. سرعت بالا داشته باشند و مدت طولاني! تمام اينها غلط است.زنان بسياري از اين وضع اصلا خوششان نمي آيد ودرد باعث مي شود كه زن " آه" را به " آي " تبديل كند. اما مردان همچنان گوششان بدهكار نيست! آنها فكر مي كنند فقط زن صدا بدهد يعني دارد لذت ميبرد! آنها بخاطر اينكه نحوه عملكرد جنسي خود را عموما فارغ از درد مي بينند اصلا متوجه نيستند كه درد در اين رابطه مي تواند وجود داشته باشد. اين آن جايي است كه كه حرفه اي ها مي دانند چگونه عمل كنند.آنها آرام آلت را وارد مي كنند و پمپ مي كنند.سرعت و نفوذ خود را با شرايط پوزيشن و خواسته زن همراه مي كنند. زن هرچه به ارگاسم نزديكتر ميشود سرعت و قدرت را بالا ميبرند.نه اينكه سرعت و قدرت را بالا ببرند تا زن را به ارگاسم برسانند! آنها مي دانند كه زن اكنون در چه حسي و كجا قرار گرفته و اكنون چه ميزان فشار و نفوذ آلت را لازم دارد.

- 10 اضطراب و نگراني در سكس!
براي يك سكس موفق بايد اضطرابها و ترسها كنار گذاشته شوند: مهمترين آنها ترس از بچه دار شدن است اين ترس مي تواند به صورت كاهش لذت جنسي، عدم لذت جنسي در زن، انزال زودرس و بسياري مشكلات ديگر بروز نمايد . توجه شود كه بر خلاف عقيده عوامانه با بچه، هيچ مردي را نمي شود به زندگي پايبند كرد اينكه مي گويند تا ازدواج كردي بچه دار شو كاملاً تحريف شده است . بايد اجازه داد وجوح مختلف ارتباطي بين زن و مرد( با چاشني سكس لذت بخش ) آرام آرام مستحكم شود .
11-استفاده از سكس به عنوان يك سلاح سرد !
هيچوقت از سكس به عنوان سلاح استفاده نكنيم (گاهي مردها رفتاري از خود بروز مي دهند كه بعضي از زنها فكر مي كنند كه سكس يك اسلحه در دست آنهاست . و از سكس براي رسيدن به بعضي از خواسته هاي خود استفاده مي كنند) البته شايد اين كار در ابتدا مفيد به نظر برسد ولي اثرات تخريبي آن در آينده نزديك تمام ابعاد زندگي را در بر خواهد گرفت.

• اولويت بندي:
برقراري ارتباط جنسي را اولين اولويت خود قرار دهيد و هيچ گاه آنرا به ''بعدا'' موکول نکنيد. اجازه ندهيد حضور بچه ها و يا مسائل کاري مانع انجام دادن اين کار شود.

• زمان:
براي معاشقه زمان بگذاريد يا به عبارت ديگر براي اين کار زمان به وجود آوريد. بر روي علايق خود تمرکز کنيد و وقت مناسبي را صرف بازسازي اعتماد و علاقه طرف مقابل نسبت به خودتان کنيد.

• لمس کردن:
دست زدن نشان دهنده عشق ورزيدن است. دستهايتان را به دست يکديگر بسپاريد، با ملايمت هم را در آغوش بگيريد و همديگر را ببوسيد. با هم به حمام برويد و دوش بگيريد.

• عشق:
ايجاد فضاي رمانتيک، بوس و کنار، و عشوه گري از مواردي هستند که کيفيت رابطه جنسي را بالا مي برند.

• بازي:
هيجان داشته باشيد، با هم شوخي کنيد و راههاي جديد را در سکس کشف کنيدشما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM