علل و چگونگي پيدايش و تداوم ختنه زنان/ ساوانا

علل و چگونگي پيدايش و تداوم ختنه زنان/ ساوانادر ارتباط با اين عمل مجراي تناسلي دختران دوخته مي شود و تنها يك بخش كوچك از آن باز مي ماند براي خروج خون در هنگام قائدگي و ادرار ضمن آنكه قسمت بيروني آلت تناسلي زن( چوچوله) نيز بريده مي شود.
در ارتباط با چگونگي پيدايش و تداوم اين پديده ناهنجار و علل بريدن وحشيانه يك عضو از بدن دختران دلائلي چند وجهي موجود است. از سنت ها گرفته تا روح خبيث كه از قديم گفته شده است در اين بخش از بدن دختران و زنان وجود دارد!


اين علل چنين نام برده ميشود:

/ زناني كه ختنه نشده اند، تمايلات افراطي در مطالبه سكس دارند ( از طريق بريدن اين قسمت از آلت تناسلي زن، او احساس كمتري پيدا ميكند و مردان در انتخاب زمان سكس مختار ميشوند)
/ زنان ختنه نشده پاكيزه نيستند
/ ختنه شده ها باكره ميمانند و افتخار فاميل كه پيش از ازدواج سكس نداشته اند، مي مانند
/ بريدن اين بخش، زن را بهنگام زايمان حمايت ميكند.(درصورتي كه به تجربه و با اتكا به دانش پزشكي مشكلات و ريسك هاي بريدن مجدد اين بخش بسيار بزرگتر و تهديدي براي زايمان طبيعي و بي خطر ميباشد.
/ روح خبيث در اين بخش از آلت تناسلي زن نهفته است و ميبايستي آنرا از ميان برداشت و اين عمل به تولد بچه ياري ميرساند
/ زنان ختنه نشده كرم هائي دارند كه توسط سوراخ باز آلت تناسلي ميتواند به داخل بدن زن نفوذ كنند
/ اين عضو زن در هنگام ارتباط جنسي به آلت تناسلي مرد ضربه ميزند و ميتواند مرد را خواجه كند
/ گفته مي شود كه بريدن اين بخش از بدن زن، او را در دوباره زائي حمايت ميكند
/ اين اقدام باعث ميشود كه قيمت عروس بالا برود ضمن اينكه باكره بودن وي باعث افتخار خانواده اوست

/ زناني كه ختنه نشده اند مي توانند اينطور محاسبه كنند كه بچه هايشان در جامعه مقبوليت نخواهند داشتريشه هاي مذهبي

بريدن اين عضو بدن و ختنه زنان عليرغم اينكه صراحتا در قران گفته نشده اما در احاديث و نقل قولها اذعان شده است. به همين علت كه از احاديث برآمده است در كشورهائي مانند ايران، عربستان سعودي، تركيه مراكش و ... از سنن مذهبي محسوب نمي شود.
ريشه هاي ختنه كردن زنان به تاريخ ماقبل اسلام و مسيح باز ميگردد. در قسمتهاي بعدي به اين موضوع پرداخته مي شود.
اين موضوع در ميان يهوديان و مسيحيان نيز ديده ميشود.


در مورد چگونگي و تاريخچه پيدايش ختنه زنان نقل قول ها و اسناد متفاوتي موجود است. از جمله آنكه گفته مي شود اين موضوع اول بار در مصر و اتيوپي ظهور كرده است. گاه گفته شده است از زمان هرودت ختنه زنان وجود داشته است.
منبع ديگري ميگويد كه 163 سال پيش از ميلاد مسيح ختنه زنان پذيرفته و اعمال مي شده است. نوشته اي مكتوب در موزه بريتانيا كه روي كاغذ مخصوص مصري كه از خمير چوب ساخته مي شده نوشته شده است.
اين كاغذ پاپيروس مصري نام دارد.
يك جغرافيا دان يوناني گزارش داده است كه در سفر به مصر 25 سال قبل از ميلاد مسيح ختنه زنان را مشاهده كرده است و ديده است كه دختران پيش از ازدواج ختنه مي شوند.
اين مورد هم در مورد رومي ها و هم عرب ها نيز گزارش شده است.
در بخشي از فرهنگ هاي ملل مختلف ختنه زنان تقسيم بندي ميشده است.
بعنوان مثال برده ها بسيار راديكال تر ختنه ميشده اند تا نتوانند بار دار شوند. بدين ترتيب زن برده قيمت بالاتري داشته است.
كمبود مواد غذائي در نقاطي از آسيا و آفريقا باعث ميشده است كه ختنه زنان بمراتب بيشتر و راديكال تر انجام گيرد تا از تكثير جمعيت جلوگيري شود.
از دلائل ديگر مردسالاري بوده است كه در نتيجه ختنه زنان مردان لذت بيشتري مي برده اند.
اين عمل در مورد زنان بيوه نيز انجام مي شده است تا نتواند مجددا ازدواج كند.
گفته مي شود از دلائل ديگر اعتقادات و باورهاي فراعين مصر بوده است مبني بر اينكه خدايان بي سكسوال بوده اند. آنان عقيده داشته اند كه روح مرد در اين بخش آلت تناسلي زنان و روح زن در بخش پوستي آلت مردانه كه بريده ميشود نهفته است.


عواقب مستقيم ختنه زنان

صدمات جسمي و بهداشتي
درد، خونريزي، شوك، ( اين عمل بدون بيهوشي عمومي يا موضعي انجام ميگرفته است)
نگاه داشتن ادرار به دليل درد
صدمات ارگاني بعلت بي تجربگي جراح تجربي
عفونت مكرر
درد زياد بهنگام پريود ماهانه، عفونت دستگاه تناسلي و تخمك ها،عفونت در دستگاه ادرار و كليه ها
ريسك هاي متنوع در هنگام زايمان ناشي از عفونت و خونريزي و............
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایی.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید

DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

هیچ نظری موجود نیست: