لقاح و باروری( آبستنی، بارداری ،جنین ،جفت،اسپرم

لقاح و باروری( آبستنی، بارداری ،جنین ،جفت،اسپرم)


تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند. در انسان تولید مثل به وسیله دو نوع سلول انجام می پذیرد. اسپرم ها که به وسیله بیضه های مرد ساخته می شوند و تخمک ها که به وسیله تخمدان های زن تولید می شوند. هر یک از این سلول ها نیمی از مجموعه دی ان ا (ماده ژنتیک) را در خود دارند. آنها از طریق مقاربت جنسی ((رابطه ای جنسی)) ، کنار هم قرار می گیرند؛ اگر یک اسپرم وارد یک تخمک شود و آن را بارور کند، ماده ژنتیک مرد و زن ترکیب شده، سلول های جدیدی حاصل می شوند. بارداری زمانی رخ می دهد که این سلول ها خود را در رحم جای می دهند. در طول بارداری که حدود ?? ‌هفته (?ماه) طول می کشد، این سلول ها تکامل یافته، نوزاد را به وجود می آورند.


لقاح:

در طی مقاربت جنسی اسپرم ها وارد مهبل زن می شوند و سپس از رحم بالا می روند و وارد لوله های رحمی تخمک می شوند. اگر اسپرم ها با یک تخمک برخورد کنند، سعی می کنند پوشش آن را سوراخ کنند. اگر یک اسپرم موفق به این کار شود، دم خود را از دست می دهد و با هسته تخمک ترکیب می شود و در همین حین تغییرات شیمیایی ایجاد شده در تخمک مانع از ورود اسپرم های دیگر می گردد. به این ترتیب، با ترکیب ماده ژنتیک مرد و زن یک سلول جدید حاصل می شود.



٭ تخمك و اسپرم

سؤال: من نميفهمم از بين اينهمه اسپرم چطور فقط يكي از اونها ميتونه با تخمك لقاح كنه؟؟ آيا اتفاق خاصي رخ ميده؟؟


بطور متوسط 200600 ميليون اسپرم در هر انزال مرد يافت مي شود تا اين طوري شانس دست يابي به تخمك رسيده افزايش پيدا كنه.البته از اين همه سرباز آماده به خدمت! تنها يكي از اونها موفق ميشود كه وارد تخمك بشود و اون رو بارور كنه.مردها قادر هستند كه تعداد زيادي اسپرم توليد كنند و كاملاً مشخصه كه هرچه ميزان اسپرم بيشتر باشه مايع داراي غلظت بيشتري بوده و طبيعتاً قدرت باروري بيشتري رو هم داره .
در بعضي از افراد هم بزرگي بيضه ها به خوبي تاثير خودش رو در مقدار و غلظت مايع نشون مي دهد. زنان در تخمدانشون مقدار محدودي تخم توليد مي كنند .زنها در واقع يه كرديت كارت دارن و از اعتبارشون استفاده مي كنن و ديگه به اعتبارشون هم اضافه نميشه !!!!.
برخلاف مردان در زنها اين پيازچه هايي كه رشد كرده و به تخمك تبديل ميشه ديگه در طول حيات توليد نمي شوند.. اونها در هنگام تولد حدود يك تا دو ميليون پيازچه اعتبار دارن كه مدام در حال از دست دادن اونها هستن..در هنگام بلوغ اين تعداد به حدود 300 هزار تا ميرسه !!!
در اين حين هم همواره يكي از اين پيازچه ها در طول سيكل ماهيانه رشد مي كند و تنها يكي از اونها بصورت تخمك در مياید و خودش رو از تخمدان به لوله رحمي پرتاب مي كند. زمانيكه اين تعداد پيازچه به 100 تا 200 تا دونه برسه زمانيه كه به ان مي گيند زمان يائسگي...بعد از اين مدت هم بدليل تغييرات هرموني استفاده از ساير پيازچه ها عملاً غير ممكن ميشود....حالا ببينيم براي اسپرم چه اتفاقي مي افته…
اسپرم بعد از ورود به بدن زن مي توند بين 1 تا 3 روز زنده بماند.اما اسپرم از دهانه واژن حركت مي كند و خودش رو به دهانه ورودي رحم مي رساند. در اين مرحله ما يه دوراهي داريم كه هركدوم به يكي از دهانه هاي رحم رو تشكيل مي دهند .در نتيجه اسپرمها بايد مشخص كنند كه
كدوم راه رو انتخاب مي كنند.

چپ يا راست؟ نكته اينجاست كه تنها يك تخمك در يكي از اين دو مجرا وجود دارد و تصميم گيري انتخاب مسير واقعاً به شانس اسپرم هاي دارد …
به هر حال يك گروه مسير رو اشتباه مي روند و بعد از مدتي از بين ميروند.اما نكته اينجاست كه همان طور كه در عكس مي بينيد تخمدانها بنوبت شروع مي كنند هر ماه يكي از اونها يک تخمك مي اندازه ولي يک مواقعي به دلايلي حساب كار از دستشون در مي رود و هر كدوم در يک ماه يک تخمك مي اندازه و در نتيجه شما دليل بوجود آمدن دو قلو هاي غير همگن رو متوجه مي شويد!!.. اما دوقلوهای همگن كه در تقسيم سلولي در تخمك بارور شده یک باره يک تيكه جدا مي شود و مجزا رشد مي كند...
گاهي هم كاملاً جدا نمي شود و دو قلوهاي بهم چسبيده شكل مي گيرند.... ولي در حالت معمولي گروه ديگر شروع به يافتن تخمك مي كند و به محض پيدا كردنش رقابت بر سر تصاحب اون آغاز مي شود… سر اسپرم يک ماده منفجره فرض كنيد كه در واقع يک جريان خيلي ضعيف برق كه بوسيله اون باعث مي شود اسپرم به درون تخمك نفوذ كند...بد نيست بدونيد تو اين ماجراي لقاح مصنوعي و شبيه سازي و اين حرفها هم از اين روش استفاده شده…

به محض بروز اين مسئله و اتصال يك اسپرم به تخمك، ديگر تخمك در واقع بارور شده و آبستن مي شود..و از اينجاست كه ميكانيزمي رو انجام مي دهد كه باعث می شود ديگر هيچ اسپرمي قدرت نفوذ به تخمك رو پيدا نكند..به اين صورت كه با شروع آبستني تخمك بارور شده يک ماده خلطي شكل رو كه بسيار هم محكم است به دور خودش توليد مي كند و اين طوري از ورود ساير اسپرمها به درون تخمك جلوگيري مي شود…اينجاست كه تخمك وارد رحم مي شود و شروع به رشد مي كند..البته يک مواقعي بدليل چسبندگي لوله رحمي تخمك وارد رحم نمي شود و همان جا شروع به رشد مي كند كه وضعيت خيلي خطرناكي رو پيش مي اورد....



آغاز بارداری:

سلولی که از اتصال تخمک و اسپرم حاصل می شود، تخم نام دارد. در عرض ? ‌روز پس از بارداری، تخم سفر خود را از طریق لوله حمل تخمک به سمت رحم آغاز می کنند که این امر با فعالیت عضلات جدار لوله میسر می شود. در همین زمان، تخم خود را مکرراً‌ تقسیم می کند تا مجموعه ای از سلول ها به نام مورولا حاصل شود. پس از ? ‌تا ? ‌روز این مجموعه سلول به رحم می رسد. این مجموعه خود را به صورت امنی در آندومتر (سطح داخلی رحم) جای می دهد و به رشد خود ادامه می دهد. از این لحظه به بعد از بارداری به خوبی تثبیت می شود. یک بخش از مجموعه سلولـی به داخل آندومتر رشد می کند و تبدیل به جــفت می شود کـه نوزاد در حال تکامل را تغذیه می کند. بقیه سلول ها که نوزاد به وسیله آنها رشد خواهد کرد، تبدیل به جنین می شوند.



از تخمک تا جنین :

با تقسیم سلول های در حال عبور از لوله حمل تخمک،‌ تعداد آنها هر ?? ‌ساعت دو برابر می شود. وقتی مجموعه سلولی به رحم می رسد، شامل صدها سلول است. وقتی سلول ها در سطح داخلی رحم جای می گیرند،‌ تکامل خود را برای تشکیل یک جنین آغاز می کنند.



چگونگی تغذیه جنین:

جنین برای برآوردن نیازهای خود به اکسیژن، مواد غذایی و پادتن های ضد عفونت و همچنین برای دفع مواد زاید خود به مادرش وابسته است. این مواد در داخل جفت که عضوی متصل به سطح داخلی رحم است و از طریق طناب نافـی به نـوزاد مرتبـط مـی شود، بین خـون مادر و خـون جنیـن مبادله مـی شوند. در جفت، خون مادر و جنین نزدیک هم قرار می گیرند ولی واقعاً مخلوط نمی شوند.



عروق خونی در جفت :

عروق خونی طناب نافی در جایی که به جفت می رسند، ساختارهایی به نام پرز را تشکیل می دهند و پرزها به سمت نواحی حاوی خون مادر پیشروری می کنند. کوریون که غشایی است که مواد غذایی و سـایر مـواد از طـریق آن عبــور مـی کنند، آنها را محصور می کند.

تکامل جنین جنین در کیسـه ای در داخـل رحم تـکامـل می یابد. مایع آمنیوتیک مثل یک ضربه گیر برای این کیسه عمل می کند و تغذیه آن نیز به وسیله خون بندناف انجام می گیرد. محصول بارداری در ? ‌هفته اول، رویان نام دارد. در این مدت، اندام ها، سر و ظاهر صورت شکل می گیرد؛ بیشتر اعضا تشکیل می شوند و قلب شروع به ضربان می کند. رویـان بعـد از ?‌‌ ‌هـفـتـه، جنیـن نامیـده مـی شود. تکامل ساختارهای بدن در سراسر بارداری ادامه می یابد.



تغییرات بدن مادر در دوران بارداری:

بارداری به سه مرحله (ثلث) تقسیم می شود که هر یک حدود ? ماه طول می کشد. در طی بارداری بدن مادر متحمل تغییرات عمده ای می شود. بارزترین این تغییرات عبارتند از برآمدگی شکم همراه با رشد جنین و بزرگ شدن پستان ها همزمان با آماده شدن آنها برای تولید شیر. به علاوه در هر سه ماهه تغییراتی اختصاصی رخ می دهد. در سه ماهه اول، تغییرات قابل مشاهده اندکی وجود دارد. البته ضربان قلب مادر، حدود ? ضربه دردقیقه افزایش می یابد تا گردش خون جنین را زیاد کند. تغییر در غلظت هورمون ها ممکن است باعث ایجاد علایمی چون تهوع شود. در سه ماهه دوم ممکن است در اثر وزن جنین، احساس کمردرد مادر شروع شود.

اشتهای مادر ممکن است افزایش یابد. تا هفته‌ههای ?? تا ?? حرکات قابل احساس جنین شروع می شود و در شکم مادر احساس لرزش ایجاد می شود. در سه ماهه سوم، همزمان با جهش رشدی جنین، مادر به سرعت وزن می گیرد. سرانجام رحم چنان بزرگ می شود که سر آن تقریباً به قفسه سینه مادر می رسد. در هفته های آخر، جنین تغییر وضعیت می دهد به طوری که سر آن به سمت پایین قرار می گیرد و برای تولد آماده می شود.



مادر در هفته:

پستان های مادر، سفت و آرئول (ناحیه دور نوک پستان) تیره می گردد رحم که در حال بزرگ شدن است، ممکن است مثانه مادر را تحت فشار قرار دهد.

مادر در هفته :
با رشد جنین و رحم، شکم مادر شروع به برآمدن می کند. لوبول های تولیدکننده شیر در پستان ها بزرگ می شوند و ممکن است از نوک پستان ترشحاتی بیرون بیاید.



مادر در هفته:


تحت فشار قرار گرفتن ریه ها، معده، روده ها و مثانه ممکن است علایمی چون تنگی نفس خفیف، سوزش سر دل و تکرر ادرار ایجاد کند.


شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایی.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکار گیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید

DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM

هیچ نظری موجود نیست: