مضرا ت جق استمنا سكس غيرطبيعي ممنوع

مضرا ت جق استمنا سكس غيرطبيعي ممنوع


زيانهاي استمناء(زيستي)
1)تورم کانال نطفه
2) کم شدن انرژي
3) شل شدن عضلات تناسلي
4)احساس درد هنگام قاعدگي و بي نظمي ان(در دختران)
5)احساس خواب الودگي
6)کم خوني و آسيب رسيدن به نخاع
7)اسيب رسيدن به بکارت(در دختران)

موارد فوق فقط مضرات زيستي اين كار مي باشد در موارد بعد در مورد مضرات رواني اجتماعي وبدني ان صحبت خواهيم كرد
شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM