١١ قسمت بدن زنان که دوست دارند نوازش شود

١١ قسمت بدن زنان که دوست دارند نوازش شود


با اينکه مطمئنم اغلب آقايان (از جمله خودم) هيچ چيزى را بيشتر از اين دوست ندارند که زنهايشان با پاهاى باز شده بحالت عقابى روى تخت دراز بکشند و آن محل مورد علاقه ما را در معرض هر آنچه که دوست داريم با آن انجام دهيم قرار دهند، موضوع امروز در مورد کس آنها نيست.
حالا قبل از اينکه شروع به آه و ناله کنيد، يادتان باشد که وقتى زنتان پشت شما را نوازش ميکند تا احساس عميقترى از تماس را به شما ارزانى کند و اين براى شما خوشايند است، زنان نيز وقتى شما بدنشان را در نواحى زير پستانها و کس و کپلها نوازش ميکنيد بسيار لذت ميبرند.
پس حالا وقتش است که از ساده لوحى دست برداريد و در عوض روى قسمتهائى از بدنش که تا بحال از آنها غافل بودهايد متمرکز شويد. خوشبختانه يکبار که اين کار را انجام دهيد، شروع به کاوش در اعمال جنسيتان خواهيد کرد. اين، البته، دال بر اين نيست که زنان دوست ندارند در نواحى سکسى بدنشان مورد نوازش قرار بگيرند، بلکه به معناى رفتن سراغ قسمتهاى ديگر است. و حالا شما بايد چکار کنيد.

نواحى که بايد نوازش کنيد:
١- سر
نه، منظورم سر مال شما يا مال او نيست. از سرانگشتان اشاره و انگشت وسطى براى گرفتن شقيقههايش استفاده کنيد. بعد، با يک دست شروع به بازى کردن با موهايش کنيد و سپس از کليه سر انگشتانتان براى ماساژ دادن سرش استفاده کنيد. خيلى با ملايمت اينکار را بکنيد.
نکته: در هنگام نوازش، سرش را روى دامنتان بگذاريد تا هم او راحت باشد و هم بتواند واکنشهاى متقابل انجام دهد.

٢- گردن
چه از دستهايتان استفاده کنيد يا از دهانتان، اغلب زنها وقتى مويشان را از روى گردنشان پس ميزنيد و به نرمى آنرا نوازش ميکنيد، ميبوسيد، مىلسيد، و يواش گاز ميگيريد بسيار لذت ميبرند.
نکته: وقتى به نزديکى استخوان ترقوه ميرسيد اين نواحى را ببوسيد و ليس بزنيد.

٣- پشت
من نميتوانم بشما بگويم به زنم چه ميگذرد وقتى او را به پهلو ميخوابانم در حاليکه پشتش به طرف من است ، و به نرمى پشتش را از بالا به پائين ميليسم و ميبوسم.

نکته: وقتى شروع ميکنيد، سعى کنيد به بهترين صورت نه تنها پوستش را ميليسيد بلکه به آرامى تمام موهاى ريز روى پوستش را بليسيد ضمن اينکه بازوهايتان را دور کمرش حلقه کردهايد. حتما از پسش بر خواهيد آمد …
٤- رانها
چه او لخت باشد يا لباس سکسى پوشيده باشد، پاهايش را از u1607 هم باز کنيد و چند دقيقه با دست و لبهايتان به نوازش داخل و خارج رانهايش بپردازيد. گاز نگيريد. و از کس هم فاصله بگيريد… البته فعلا.
نکته: ناحيه بين لبههاى خارجى کسش را بليسيد و سپس با زبان محکم بالاى رانش را بليسيد، او بخاطر اينکار عاشق شما خواهد شد.

٥- پشت زانوها
در حاليکه او به پشت دراز کشيده است و يک پايش را بالا برده، آنرا در امتداد بدنتان قرار داده و به سراغ قسمت پشت زانوها برويد. ببوسيد و به آرامى اين نواحى و اطرافش را بليسيد. اگر روى شکم خوابيده است، کار شما راحتتر ميشود.
نکته: گاز نگيريد يا خيلى محکم نليسيد؛ اين نواحى حساس هستند و صرفا در چنين قسمتهائى فقط نوازش کنيد.

٦- دستها
دستش را بگيريد، طورى که کف دستها به طرف بالا باشد، و با هر دو شصت به ملايمت کف دستش را نوازش کنيد ضمن اينکه بقيه انگشتانتان همزمان سمت ديگر دستش را نوازش ميکند. کم کم به سمت پائين پيشروى کنيد تا کل دستش را نوازش کنيد.
نکته: انگشت وسطى او را در دهانتان قرار دهيد و با ملايمت بمکيد، و سپس از او بخواهيد همين کار را براى شما انجام دهد … اما نه براى انگشت شما.

٧-مچها
دستش را طورى بگيريد که کف دست به سمت بالا باشد ، در حاليکه از وقايع روزانهاش ميپرسيد سر انگشتانتان را به سمت مچ و ساعدش حرکت دهيد. پس از چند دقيقه نوازش کردن، با لبها، دندان و زبانتان قسمت داخلى مچش را بليسيد و به نرمى گاز بگيريد.
نکته: وقتى که مچش را ميبوسيد، با دستتان دست او را مقابل صورتتان بگيريد.

٨- گوشها
بسراغ گوشش برويد و جملهاى نظير ”امشب شب توست،“ زمزمه کنيد و سپس نرمه گوشش را داخل دهانتان بگيريد و حسابى خيسش کنيد. سپس سراغ قسمت بالائى گوشش رفته و يواش با دندان گازش بگيريد.
نکته: قبل از انجام هر کارى، با انگشتانتان به آرامى موهايش را از روى گوشش کنار بزنيد؛ سپس روى گردنش بسمت بالا نفس بکشيد تا به محل مذکور برسيد.

٩- شکم
دور کمرش را با هر دو دست بگيريد و وقتى به اندازه کافى به شکمش نزديک شديد بوى عطرش را استنشاق کنيد. بعد شکمش را از يک سمت تا سمت ديگر ببوسيد و گهگاه با زبانتان آنرا بليسيد.
نکته: اطراف نافش را بليسيد و به آرامى نوک دماغتان را روى آن بماليد.

١٠ - زانوها
چه در حال معاشقه باشيد يا فقط شروع به نوازش کرده باشيد، قرار دادن زانوهايش روى شانه هايتان و مالش آنها راه خوبى براى تحريک احساسات اوست. هر کدام u1575 از زانوها را با دستانتان نوازش کرده و سپس آنها را از سمتى به سمت ديگر ببوسيد.
نکته: هنگام بوسيدن زانوها با دست ساق پايش را بالا و پائين ببريد. و مجددا، به هيچ وجه از دندانهايتاناستفاده نکنيد.

١١ - پاها
چه بعنوان بخشى از عادات معاشقه يا آرامش بخشيدن به او پس از يک روز سخت، مالش پاهاى يک زن به طرز باور نکردنى شما را به اهدافتان خواهد رساند. کمى روغن ماساژ يا کرم بدن روى دستتان گذاشته و به هم بماليد تا گرم شود و با مالش وسط کف پاهايش شروع کنيد. به آرامى به سمت پنجهها و سپس به سمت پاشنه برويد.
نکته: مدت زمانى را به مالش اطراف پاهايش اختصاص دهيد و مواظب باشيد قلقلکش ندهيد. و اگر پاهايش تميز هستند و شما نيز سرحال هستيد، آن پنجههاى کوچک زيبا را بمکيد (قبل از کرم يا روغن). حالا برويم سراغ اصل مطلب خواه براى عشقبازى باشد يا فقط بخواهيد پيشاپيش او را آماده کرده باشيد بدين ترتيب او با جلب توجه شما روى قسمتهائى از بدنش غير از کس و کون و پستانهايش، شما را متوجه خواهد کرد که اين قسمتها نيز باعث تحريک وى ميشود.

علاوه بر اين، او انگيزه پيدا ميکند که وقتى براى قسمتهائى از بدنتان غير از کير و بيضههايتان صرف کند … با اينکه شايد شما با همان قسمتها نيز ارضا شويد.

شما می توانید سوالات خود را با ارسال ایمیل برای من , جواب ان را دریافت نمایید.
از مطالب این وبلاگ جهت ارتقاع سطح کیفی زندگی زناشویی خود بکاربگیرید .
هرگونه سواستفاده از مطالب این وبلاگ طبق قانون وبلاگ نویسی ممنوع می باشد.
ذکر خدا را همواره به یاد داشته باشید .


DR_ALIREZAMOEIN@YAHOO.COM